theblock101

  Arbiscan là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Arbiscan (mới nhất 2023)

  ByEvelyn06/11/2023
  Arbitrum như một giải pháp Layer 2 tiên tiến cho Ethereum, mang lại khả năng mở rộng và giảm phí gas đáng kể. Để thực hiện việc theo dõi giao dịch, xem số dư, và kiểm tra chi tiết về hoạt động trên Arbitrum, Arbiscan là một công cụ cần thiết cho người dùng. Hãy cùng khám phá sâu hơn về Arbiscan và cách nó đóng góp vào sự phát triển của mạng Arbitrum trong bài viết dưới đây.

  1. Arbiscan là gì?

  Arbiscan là một trình duyệt khám phá blockchain được phát triển cho mạng Arbitrum. Arbiscan cho phép người dùng xem và theo dõi các giao dịch, khối, và hợp đồng thông minh đang hoạt động trên mạng Arbitrum.

  Arbitrum là một giải pháp tăng cường Layer 2 cho mạng Ethereum, được tạo ra để giảm chi phí gas và giảm tắc nghẽn mạng trên Ethereum. Trong đó, Arbiscan sẽ cho phép người dùng mạng Arbitrum theo dõi thông tin thời gian thực về các giao dịch và sự kiện trên mạng, đồng thời kiểm tra các hoạt động đang diễn ra trên mạng này.

  Arbiscan là gì?
  Arbiscan là gì?

  2. Mục đích sử dụng Arbiscan

  Arbiscan là một công cụ quan trọng trong việc sử dụng mạng Arbitrum, sử dụng Arbiscan là để giúp người dùng theo dõi và kiểm tra các hoạt động trên mạng Arbitrum.

  • Với Arbiscan, người dùng có thể xem thông tin về các giao dịch, các khối mới, tài khoản và token trên mạng. Như vậy, giúp người dùng quản lý tài sản và theo dõi các giao dịch của mình.
  • Arbiscan tạo tính minh bạch trong hệ sinh thái của Arbitrum. Các giao dịch và thông tin về hợp đồng thông minh trên mạng trở nên dễ dàng truy cập và kiểm toán, giúp đảm bảo tính trung thực và minh bạch trong giao dịch.
  • Arbiscan là một công cụ hữu ích cho nhà phát triển, Arbiscan cung cấp thông tin về mã nguồn của các hợp đồng thông minh và các giao dịch liên quan, giúp họ phân tích và kiểm tra các ứng dụng và dịch vụ mà họ xây dựng trên mạng Arbitrum.
  Website của Arbiscan
  Website của Arbiscan

  3. Các tính năng của Arbiscan

  3.1. Trang chủ

  Arbiscan được xây dựng cùng nhóm đằng sau Etherscan nên có thiết kế và giao diện dễ nhìn, thân thiện với người dùng. Trên trang chủ của Arbiscan, người dùng có thể xem các thông tin quan trọng về mạng Arbitrum và các hoạt động trên đấy.

  • Ô tìm kiếm: Ở đây, người dùng có thể nhập địa chỉ ví, Txn Hash, Block, Token tìm kiếm để xem thông tin đó trên mạng Arbitrum.
  Ô tìm kiếm
  Ô tìm kiếm
  • Trên trang chủ của Arbiscan sẽ hiện thị thông tin như: Giá ETH hiện tại, giá Arbitrum, khối lượng giao dịch, biểu đồ thống kê giao dịch Arbitrum trong 14 ngày qua và các thống kê khác trên mạng Arbitrum.
  Trang chủ của Arbiscan
  Trang chủ của Arbiscan

  3.2. Blockchain

  Trên trang chủ của Arbiscan ở mục "Blockchain", người dùng có thể xem các thông tin sau:

  • Transactions: Ở đây, người dùng có thể xem danh sách các giao dịch trên mạng Arbitrum, bao gồm các chi tiết về mỗi giao dịch như người gửi, người nhận, số lượng và thời gian.
  • L1→L2 Transactions: Đây là danh sách các giao dịch chuyển tiền từ Layer 1 (L1)- tức Ethereum sang Layer 2 (L2) - tức Arbitrum, cho phép người dùng theo dõi quá trình chuyển tiền giữa hai layer này.
  L1→L2 Transactions
  L1→L2 Transactions
  • L2→L1 Transactions: Ở đây, người dùng có thể xem danh sách các giao dịch chuyển tiền từ Layer 2 (L2)- Arbitrum về Layer 1 (L1) - Ethereum, đưa tiền từ mạng L2 trở lại mạng chính L1.
  • Khối (Blocks): Người dùng có thể xem danh sách các khối trên mạng Arbitrum, bao gồm thông tin về số lượng giao dịch trong mỗi khối và thời gian tạo khối.
  • Top Accounts by ETH Balance: Danh sách các tài khoản có số dư ETH lớn nhất trên mạng Arbitrum, cho phép theo dõi các tài khoản quan trọng và tài sản của họ.
  L2→L1 Transactions
  L2→L1 Transactions

  3.3. Tokens

  Trên trang chủ của Arbiscan ở mục "Tokens", người dùng có thể xem các thông tin sau liên quan đến các loại token:

  • ERC20 Top Token: Ở đây, người dùng có thể xem danh sách các token tiêu biểu dựa trên tiêu chuẩn ERC-20 trên mạng Arbitrum.
  ERC20 Top Token
  ERC20 Top Token
  • View ERC20 Transfers: Người dùng có thể xem danh sách các giao dịch liên quan đến các token ERC-20, bao gồm chi tiết về người gửi, người nhận, số lượng token và thời gian thực hiện giao dịch.
  • ERC721 Top Token: Tương tự như phần ERC20, ở đây người dùng có thể xem danh sách các token dựa trên tiêu chuẩn ERC-721 trên mạng Arbitrum.
  ERC721 Top Token
  ERC721 Top Token
  • View ERC721 Transfers: Người dùng có thể xem danh sách các giao dịch liên quan đến các token ERC-721.

  3.4. Các tính năng khác

  • Resources: Phần này cung cấp các biểu đồ và thống kê về hoạt động trên mạng Arbitrum.
  Resources
  Resources
  • More: Mục này thường chứa các tùy chọn và tính năng bổ sung, bao gồm: API, Verify Contract, Verified Signatures, L2 to L1 Message Relayer,…
  More
  More

  4. Hướng dẫn sử dụng Arbiscan

  4.1. Hướng dẫn kiểm tra giao dịch trên Arbiscan

  Mỗi một giao dịch trên Arbitrum sẽ có một mã giao dịch khác nhau (Txn Hash). Theblock101 sẽ hướng dẫn kiểm tra giao dịch trên Arbiscan bằng Txn Hash theo 3 cách:

  4.1.1. Kiểm tra Txn Hash bằng ô tìm kiếm

  Đầu tiên, người dùng truy cập vào trang web của Arbiscan. Sau đó, dán Txn Hash vào ô tìm kiếm rồi bấm “Search” hoặc “Enter” để kiểm giao dịch đó.

  Ví dụ, Theblock101 sẽ kiểm tra mã giao dịch: 0x2fc55b32625c94ff50d84397a56b8824430383ffeaa67e614b7d78bf20da592b

  Kiểm tra mã giao dịch
  Kiểm tra mã giao dịch

  4.1.2. Kiểm tra Txn Hash trên trang tổng hợp

  Trên trang chủ của Arbiscan, tìm và nhấp vào mục "Blockchain" hoặc có thể hiển thị dưới dạng biểu tượng “Transactions”.

  Bây giờ, bạn sẽ thấy danh sách các giao dịch trên mạng Arbitrum. Thông tin về giao dịch, ví dụ như người gửi, người nhận, số lượng, và thời gian, sẽ được hiển thị.

  Danh sách các giao dịch trên mạng Arbitrum
  Danh sách các giao dịch trên mạng Arbitrum

   

  4.1.3. Kiểm tra Txn Hash trên địa chỉ ví cụ thể

  Ở trên Arbiscan, người dùng có thể kiểm tra Txn Hash của địa chỉ ví cá nhân hoặc của địa ví của khác trên mạng Arbitrum.

  Khi ở trong trang thông tin ở địa chỉ ví đó, trong mục “Transactions”, chọn đường link bạn muốn xem thông tin trong cột Txn Hash.

  Kiểm tra mã giao dịch
  Kiểm tra mã giao dịch

  Kiểm tra thông tin mã giao dịch

  Khi bạn nhấp vào Txn Hash, Arbiscan sẽ hiển thị trang chi tiết về giao dịch. Thông tin về giao dịch bao gồm người gửi, người nhận, số lượng, thời gian thực hiện, và nhiều chi tiết khác.

  • Transaction Hash (Mã giao dịch): 0x2fc55b32625c94ff50d84397a56b8824430383ffeaa67e614b7d78bf20da592b
  • Status (Trạng thái giao dịch): Success (Thành công)
  • Block: Giao dịch được ghi lại ở khối 144578265
  • Timestamp: Trời gian giao dịch diễn ra 7 ngày 4 giờ trước (Oct-27-2023 03:35:18 AM +UTC)
  • From (Địa chỉ ví người gửi): 0xae1a2211dfc9e8368cfc8184fe01a65b89e3223b
  • To (Địa chỉ ví người nhận): 0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a
  • Transaction Fee: Phí giao dịch 0.0000347829 ETH ($0.06)
  • Giá thầu gas: 0.000000000218 ETH (0. 218 Gwei)
  • Giá gas đã thanh toán: 0.0000000001 ETH (0. 1 Gwei)
  • Giá Ether: 1.779,98 USD/ETH
  Kiểm tra thông tin mã giao dịch
  Kiểm tra thông tin mã giao dịch

  4.2. Hướng dẫn kiểm tra địa chỉ ví trên Arbiscan

  Trong ô tìm kiếm, hãy nhập địa chỉ ví cụ thể mà bạn muốn kiểm tra. Hãy đảm bảo nhập đúng địa chỉ ví mà bạn quan tâm.

  Ví dụ, Theblock101 sẽ kiểm tra địa chỉ ví: 0xae1a2211dfc9e8368cfc8184fe01a65b89e3223b

  Kiểm tra địa chỉ ví
  Kiểm tra địa chỉ ví

  Sau khi bạn đã nhập địa chỉ ví, nhấp vào nút tìm kiếm. Arbiscan sẽ tìm kiếm và hiển thị thông tin về địa chỉ ví cụ thể.

  • Balance: Thông tin về số dư của địa chỉ ví đó (ETH).
  • ETH Value: Thông tin về giá trị tổng cộng của số dư ETH trong địa chỉ ví, dựa trên giá ETH hiện tại trên thị trường.
  • Token: Danh sách các token mà địa chỉ ví đó đang sở hữu, bao gồm tên của token và số lượng. Bạn có thể xem số lượng token cụ thể và thời gian mà chúng được nhận.

  Các thông tin liên quan tới giao dịch của ví cũng được tổng hợp:

  • Transactions: Danh sách các giao dịch liên quan đến địa chỉ ví. Bạn có thể xem chi tiết về các giao dịch, bao gồm người gửi, người nhận, số lượng, và thời gian thực hiện giao dịch.
  • Internal Txns: Các giao dịch nội bộ liên quan đến hoạt động của hợp đồng thông minh mà địa chỉ ví đã tương tác với.
  • Deposit Txns: Danh sách các giao dịch nạp tiền vào địa chỉ ví, bao gồm số lượng tiền được nạp và thông tin liên quan.
  • ERC20 Token Txns: Danh sách các giao dịch liên quan đến các token tiêu biểu dựa trên tiêu chuẩn ERC-20.
  • ERC721 Token Txns: Danh sách các giao dịch liên quan đến các token tiêu biểu dựa trên tiêu chuẩn ERC-721.
  • Comments: Nếu có bất kỳ bình luận hoặc ghi chú nào liên quan đến địa chỉ ví, chúng sẽ được hiển thị ở đây.
  Tổng quan về địa chỉ ví
  Tổng quan về địa chỉ ví

  4.3. Kiểm tra địa chỉ ví kết nối với blockchain khác

  Trong trang thông tin địa chỉ ví trên Arbiscan, người dùng có thể kiểm tra địa chỉ ví này kết nối với các mạng lưới blockchain khác.

  Trên trang thông tin địa chỉ ví, hãy chọn vào ô tròn màu đen.

  Kiểm tra địa chỉ ví kết nối với blockchain khác
  Kiểm tra địa chỉ ví kết nối với blockchain khác

  Khi bạn nhấp vào hình tròn đó, Arbiscan sẽ chuyển bạn sang một trang web khác. Ở đây sẽ thống kê các mạng lưới mà địa chỉ ví này kết nối.

  Kiểm tra địa chỉ ví kết nối với blockchain khác
  Kiểm tra địa chỉ ví kết nối với blockchain khác

  5. Kết luận

  Arbiscan là một công cụ quan trọng cho cộng đồng blockchain và các nhà phát triển quan tâm đến mạng Arbitrum. Với khả năng theo dõi giao dịch, kiểm tra số dư, và xem chi tiết các hoạt động trên Arbitrum, Arbiscan giúp người dùng hiểu rõ hơn về sự phát triển và hoạt động trên mạng này.

  Đọc thêm:

  Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

  Thảo luận thêm tại

  Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

  Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

  Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

  Evelyn

  Evelyn

  Fundamentals - focused investing and active participation.

  0 / 5 (0Bình chọn)

  Bài viết liên quan