Giao dịch trên BKEX ngay, nhận BAXS liền tay

26/07/2022
Chia sẻ
 

Để bày tỏ lòng biết ơn của BKEX đối với người dùng, cộng đồng đã đồng hành, ủng hộ dự án trong thời gian qua. BKEX đang tổ chức sự kiện “Giao dịch trên BKEX ngay, nhận BAXS liền tay”. Thông tin chi tiết sự kiện như sau :

1. Thời gian sự kiện

Bắt đầu từ: 11:00 giờ, ngày 26/07/2022 đến 17:00, ngày 02/08/2022 

2. Quy tắc tham gia

Khuyến mãi A: Hoạt động giao dịch BAXS

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người dùng có khối lượng giao dịch hợp lệ của BAXS / USDT không dưới 500 BAXS có thể nhận được 5 BAXS. Tổng giải thưởng của hoạt động này là 3.000 BAXS. Phần thưởng có sẵn trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Ghi chú:

  • Đối với hoạt động Giao dịch BAXS này, mỗi tài khoản chỉ có thể nhận được một phần thưởng giao dịch.
  • Khối lượng giao dịch BAXS = Khối lượng mua BAXS + Khối lượng bán BAXS

Khuyến mãi B: Cạnh tranh Mua ròng BAXS

Trong thời gian diễn ra hoạt động, người dùng đáp ứng các yêu cầu có thể nhận được phần thưởng tương ứng theo xếp hạng khối lượng mua ròng, cụ thể như sau.

Thứ hạng

Phần thưởng (BAXS)

Khối lượng mua ròng tối thiểu (BAXS)

Hạng 1

1.200

70.000

Hạng 2

700

50.000

Hạng 3

400

30.000

Điều khoản và điều kiện:

  • BKEX có quyền hủy bỏ tiêu chuẩn của các tài khoản được coi là đăng ký hàng loạt bất hợp pháp và quyền hiển thị giao dịch tự doanh hoặc giao dịch thao túng thị trường.
  • Kết quả sự kiện sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau khi sự kiện kết thúc và phần thưởng sự kiện sẽ được phân phối trong vòng 5 ngày sau khi kết quả sự kiện được công bố.
  • Quyền quyết định cuối cùng sẽ do BKEX thực hiện.

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2547437241936604

Telegram nhóm chat:  https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news:  https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVietnam_ 

Kênh Youtube: https://youtube.com/@BigcoinVietnam 

Mục lục bài viết [Ẩn]

Bạn muốn nghe chia sẻ về những kiến thức phân tích thị trường và bài học đầu tư?

Học tại đây

Đánh giá:

(5/5)