Review Waggle - Tìm hiểu dự án Waggle ra mắt IDO trên Solanium

27/06/2022
Chia sẻ
 

1. Waggle là gì?

Waggle là một nền tảng IDO Launchpad trên Solana. Waggle quản lý một giao diện thị trường công khai, tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch locked token (khóa token). Với Waggle, các dự án phi tập trung sẽ có thể huy động vốn từ cộng đồng của họ và người dùng sẽ có thể tham gia vào các vòng gây quỹ cộng đồng trong một môi trường an toàn và tuân thủ và tiếp cận các cơ hội trước đây chỉ dành cho những người chơi tổ chức.

2. Tính năng, sản phẩm

Waggle Market - Đây là một marketplace bất khả tri theo chuỗi dành cho các dự án để liệt kê và tiến hành gây quỹ từ Cộng đồng Waggle.

Waggle Dashboard (Trang tổng quan Waggle) - Người dùng có thể xem tài sản cryptocủa họ trên các chuỗi được hỗ trợ hoặc tham gia vào sáng kiến ​​WAG Staking 3.0 của dự án thông qua trang tổng quan tất cả trong một của Waggle.

Waggle Vault - Người dùng có thể farm token từ đó.

3. Tokenomics

  • Cộng đồng : 30.0%. Vesting trong vòng 12 tháng. Được phát hành trong ,yield farming, khuyến khích chiến lược, phần thưởng xếp hạng, v.v.
  • Quỹ hệ sinh thái : 20.0%. Vesting hơn 20 tháng. Dự trữ sẽ được triển khai cho các khoản đầu tư vào hệ sinh thái.
  • Marketing, Listing,... : 9.0%. Vesting hơn 12 tháng. Được triển khai cho marketing, listing và các khoản chi tiêu khác.
  • Public Sale: 1.0%. 100% unlocked tại TGE
  • Fundraising (Seed) : 20.0%. 10% tại TGE; sau đó là quarterly vesting 22,5% (unlocked hoàn toàn trong 12 tháng)
  • Đội ngũ thành viên: 15.0% 0% Unlocked tại TGE; 6 tháng cliff, sau đó 12,5% quarterly vesting (unlocked hoàn toàn trong 24 tháng) 
  • Cố vấn : 5,0%. 0% unlocked tại TGE; 6 tháng cliff sau đó 12,5% quarterly vesting (unlocked hoàn toàn trong 24 tháng)

    4. Roadmap

Q3 / Q4, năm 2021

Hoàn thiện Waggle Market và Bảng điều khiển Waggle (Waggle Dashboard)

Tổ chức Seed Fundraising và Airdrop 

Launch và Listing Token

Token Staking Initiative Launch

Triển khai trên BSC, Ethereum và Solana

Q1, 2022

Thực hiện giao dịch on-chain quyền đối với token giữa các holder token Waggle

Q2 năm 2022

Triển khai các chương trình Liquidity Mining cho các token được list trên Waggle Market

Q3, 2022

Triển khai Waggle Vault & Bộ công cụ chiến lược để giúp người dùng thiết kế và thực hiện các chiến lược lợi nhuận

5. Backers

6. Đối tác truyền thông

7. Đối tác chiến lược

 8. Tài nguyên dự án Waggle 

Website: https://waggle.network/
Twitter: https://twitter.com/wagglenetwork
Telegram: https://t.me/wagglenetwork
Channel: https://t.me/waggle_network
Medium: https://medium.com/@wagglenetwork

 9. Tổng kết

Waggle cho phép các nhà đầu tư bán lẻ tham gia đầu tư vào thị trường sơ cấp đồng thời cung cấp cho các nhóm dự án thêm tính thanh khoản để họ liên tục đổi mới. 

Bài viết nhằm mục đích cung cấp thông tin đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn hãy cùng tìm hiểu và đánh giá dự án để có những quyết định đầu tư sáng suốt nhất, chúc các bạn may mắn!!!
Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2547437241936604

Telegram nhóm chat:  https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news:  https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/bigcoincapital

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Bạn muốn nghe chia sẻ về những kiến thức phân tích thị trường và bài học đầu tư?

Học tại đây

Đánh giá:

(5/5)