Rocket Pool là gì? Tìm hiểu về dự án Rocket Pool

15/01/2023
Chia sẻ
 

1. Rocket Pool là gì?

Sau quá trình chuyển đổi thành công của Ethereum sang Proof-of-Stake (PoS), các node và bối cảnh trình xác nhận đã nổi lên như một mô hình thu nhỏ về ý thức hệ của sự căng thẳng lâu đời giữa tính phi tập trung và hiệu quả hoạt động. Về mặt hiệu quả hoạt động, có những người giám sát staking lớn như Lido và Coinbase, cả hai đều gần đây đã bị chỉ trích đáng kể. Mặt khác, Rocket Pool khẳng định mình là đấng cứu thế phi tập trung trong số các nhà cung cấp dịch vụ staking hàng đầu.

Tuy nhiên, trong nháy mắt, giao thức này vẫn đứng sau các đối thủ cạnh tranh về mức độ sử dụng thực tế. Dựa trên khoản đầu tư ban đầu vào đạo đức hơn là hiệu quả hoạt động, Rocket Pool được hưởng lợi từ làn gió kể chuyện mạnh mẽ vào một thị trường dành cho tăng trưởng. Nó đã phát triển thành một giao thức trưởng thành với chiến lược hợp tác và thanh khoản. Tất cả những điều được xem xét, Rocket Pool đại diện cho một cơ hội tăng giá đáng kể trên thị trường staking thanh khoản.

2. Rocket Pool Protocol

Rocket Pool Protocol phục vụ hai nhóm người dùng chính: người dùng muốn tham gia staking ETH và người dùng muốn stake ETH và chạy một node. Proof-of-stake của Ethereum yêu cầu 32 ETH để chạy trình xác thực trên Ethereum Beacon Chain. Rocket Pool cung cấp một giải pháp độc đáo bằng cách ghép nối các nhà khai thác node thông minh (supply side) với những staker ETH tiềm năng (demand side). Mối quan hệ này cho phép các nhà khai thác node và các staker cộng tác và cùng nhau đạt được ngưỡng 32 ETH.

3. Smart Node Operators (SNOs)

Bất kỳ bên nào nắm giữ 16 ETH đều có thể hoạt động như một SNO bằng cách chạy Rocket Pool Minipool Validator. Để làm như vậy, bên đó phải cung cấp 16 ETH và đóng góp ít nhất 10% giá trị ETH của người xác thực trong RPL, token quản trị của giao thức, như một lời hứa bảo mật cho Rocket Pool. Đổi lại, Rocket Pool tổng hợp và chỉ định 16 ETH trong ETH do người dùng ký gửi cho Minipool Validator. Người vận hành node thông minh nhận được ba hình thức bồi thường:

  • Phần thưởng RPL: Các nhà khai thác nút đủ điều kiện nhận phần thưởng RPL, được tài trợ thông qua tỷ lệ phát thải 5% của RPL. Phần thưởng RPL được tính trọng số theo tỷ lệ tổng RPL hiệu quả được đăng làm tài sản thế chấp.
  • Tỷ lệ hoa hồng: Các nhà khai thác node nhận được 15% hoa hồng từ những staker có ETH được thêm vào minipool của họ.
  • Phần thưởng đặt cược: Người vận hành node có thể nhận phần thưởng staking miễn phí hoa hồng cho bất kỳ ETH nào mà họ đã stake.

Kể từ khi nâng cấp đá đỏ sau Ethereum Merge, những validator đã nhận được phí ưu tiên, do người dùng trả để khuyến khích xử lý giao dịch của họ nhanh hơn. Họ cũng đã triển khai các chiến lược nắm bắt giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV) để nhận thêm doanh thu. Các nhà khai thác node thông minh có thể tham gia vào MEV Boost chuyển tiếp và có thể chọn Rocket Pool đã được phê duyệt trước trong whitelist các chiến lược phù hợp với tình hình của họ (được quản lý, không được quản lý...).

4. Người dùng (Users)

Về phía cầu, người dùng (tức là staker) có thể gửi ít nhất 0,01 ETH vào Rocket Pool Deposit Pool để đổi lấy rETH, token LSD của Rocket Pool. rETH đại diện cho số tiền stke ETH của người dùng trong Rocket Pool Protocol và rETH tích lũy phần thưởng stake khi người vận hành node Rocket Pool tạo ra những phần thưởng đó. Sau khi gửi vào Rocket Pool Protocol, tiền gửi sẽ tích lũy trong nhóm ký gửi và 16 ETH của ETH đã gửi được khớp với 16 ETH của nhà điều hành node.

5. Rocket Pool Go Rocket Pool

Rocket Pool Protocol được quản lý bởi hai cơ quan quản lý chính: Oracle DAO (oDAO) và Protocol DAO (pDAO).

oDAO bao gồm các nhà khai thác node chạy phần mềm node thông minh và hoạt động như một DAO on-chain. Nó đảm bảo rằng các hợp đồng của Rocket Pool hoạt động chính xác bằng cách chuyển tiếp thông tin như số dư của trình xác thực Minipool, Tỷ lệ RPL:ETH và phân phối phần thưởng RPL. oDAO cũng hoàn thành các nhiệm vụ cho giao thức, chẳng hạn như đảm bảo giao thức đang tối ưu hóa ETH có sẵn trong nhóm ký gửi.

6. Rocket Pool Tokens: rETH & RPL

Hệ sinh thái Rocket Pool bao gồm hai token: rETH và RPL.

6.1 rETH

rETH là token LSD của giao thức Rocket Pool. rETH đại diện cho một lượng ETH tương đương được gửi vào giao thức cộng với một phần tương đương của phần thưởng staking ETH được tích lũy cho giao thức. Mặc dù số dư của rETH được giữ sẽ không đổi, nhưng số dư của ETH hỗ trợ token trong giao thức Rocket Pool tiếp tục tăng. Nói cách khác, token rETH tích lũy giá trị bằng cách tăng giá trị thị trường so với ETH theo thời gian.

Một lợi thế khác biệt mà rETH nắm giữ đối với người dùng là khả năng của chủ sở hữu rETH trong việc chủ động hủy bỏ vị thế của họ. Những staker ETH phải chờ đợi EIP4863để rút vị trí ETH đã stake của họ trực tiếp từ Beacon Chain. Tuy nhiên, Rocket Pool cho phép những người nắm giữ rETH 'hủy bỏ' vị thế của họ bằng cách đổi lại thành ETH. Họ làm như vậy bằng cách cho phép người dùng truy cập tính thanh khoản của nhóm ký gửi, bao gồm ETH đang chờ được stake bởi các nhà khai thác node. rETH cũng có thể được đổi lấy ETH trên các sàn giao dịch phi tập trung, miễn là có đủ thanh khoản thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch.

Trạng thái của rETH dưới dạng token không nổi loạn nắm giữ một lợi thế khác biệt so với trạng thái cơ bản của token LSD tương tự như stETH. Trong khi stETH khởi động lại, số dư cơ bản của nó tăng lên khi lợi nhuận tích lũy vào ETH được đặt cọc cơ bản. Mặt khác, số dư cơ bản của rETH vẫn không đổi mặc dù số tiền hỗ trợ của nó ngày càng tăng (thông qua phần thưởng staking được tích lũy trong các smart contract của Rocket Pool).

Do số dư không đổi của chúng, các token khởi động lại không (và token khởi động lại được bao bọc) sẽ tốt hơn cho các ứng dụng DeFi. Tất cả các token đều phụ thuộc vào chênh lệch giá và các lực lượng thị trường để duy trì giá trị của chúng, ngay cả khi số dư của chúng không phản ánh trực tiếp lợi tức tích lũy. Ví dụ: Lido cũng cung cấp wstETH, giúp chuyển đổi stETH đang khởi động lại thành token thân thiện với DeFi, thay vì yêu cầu một giao dịch bổ sung cho người dùng cuối. Tùy thuộc vào khu vực pháp lý, token không nổi loạn cũng có thể có hiệu quả về thuế; mỗi sự kiện rebase hàng ngày, làm thay đổi số dư của token, sẽ đăng ký là sự kiện chịu thuế. Token không rebasing chỉ có hai sự kiện chịu thuế: stake và unstake (hoặc mua và bán trên thị trường).

6.2 RPL

RPL là token gốc của giao thức Rocket Pool. RPL được các nhà khai thác node sử dụng để bỏ phiếu về quản trị giao thức và đóng vai trò như một hình thức bảo hiểm cho các hình phạt hoặc cắt giảm của staker và validator. RPL chịu tỷ lệ lạm phát hàng năm 5%, hiện được phân phối như sau:

  • 70% cho các nhà khai thác node staking RPL.
  • 15% cho các thành viên oDAO cho dữ liệu tiên tri.
  • 15% cho pDAO Treasury.

Việc phân phối token RPL phần lớn được tiến hành giữa một pre-sale, được thực hiện vào ngày 22 tháng 9 năm 2017 và một crowdsale, được thực hiện vào ngày 4 tháng 1 năm 2018.

7. Roadmap

Sau khi khởi chạy thành công giao thức của Redstone Upgrade, Rocket Pool đã chuyển trọng tâm từ phát triển giao thức sang thiết lập rETH như một nguyên mẫu của DeFi trên các giao thức và Layer 2. Các mục tiêu khác bao gồm tăng cường phân cấp ở cấp độ tổ chức thông qua việc phát triển Rocket Pool DAO và bằng cách phác thảo thêm giao thức của MEV policy.

Khi những staker tăng lên, Rocket Pool có kế hoạch cung cấp một thị trường mạnh mẽ cho những người holder rETH để cho phép họ tận dụng các thị trường hiệu quả để lending, borrowing và trading. Là bước đầu tiên để thực hiện chiến lược của mình, Rocket Pool đã phê duyệt một đề nghị để xác định và tài trợ cho pDAO vào ngày 24/8/2022. Rocket Pool đã giới thiệu cấu trúc ủy ban cho DAO và một Ủy ban quản lý ưu đãi đã được đề xuất ngay sau đó.

Vào ngày 2/8/ 2022, một Bài đăng trên blog Rocket Pool chỉ ra sự ra mắt của cấu trúc quản trị Giai đoạn 0 của Rocket Pool DAO. Nó mô tả quy trình quản trị DAO và hệ thống ủy quyền, đồng thời thiết lập kỳ vọng cho sự phát triển của DAO trong tương lai. Khi Rocket Pool tiếp tục đạt được sức hút, DAO sẽ phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mở rộng quy mô bổ sung trong hành trình phân cấp tổ chức. Trong khi một bài đăng chính thức đang được thực hiện, Marceau của Rocket Pool đã nhắc đến một số các giải pháp nhân rộng đang được phát triển trên Twitter, bao gôm:

  • Minipool liên kết ít ETH hơn (LEBs): Ý tưởng cung cấp minipool với yêu cầu tài sản thế chấp giảm từ 16 ETH xuống mức thấp nhất là 4 ETH.
  • Staking dưới dạng Service (SaaS): Một giải pháp cho những holder ETH lớn hơn tham gia staking theo cách giảm thiểu sự tin cậy.

8. Tổng kết

Rocket Pool là giao thức LSD lớn thứ ba. Các khoản đầu tư của Rocket Pool vào phân cấp đang bắt đầu được đền đáp từ quan điểm tường thuật và giao thức đã khởi chạy lại có liên quan sau thành công của Ethereum 2.0 Merge. Với gần 90% ETH unstake, Rocket Pool đại diện cho một trong những protocol thú vị nhất.

Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin chứ không phải lời khuyên đầu tư!

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2547437241936604

Telegram nhóm chat:  https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news:  https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVietnam_ 

Kênh Youtube: https://youtube.com/@BigcoinVietnam 

Bạn muốn nghe chia sẻ về những kiến thức phân tích thị trường và bài học đầu tư?

Học tại đây

Đánh giá:

(5/5)