[Bit.com]Sự khác biệt giữa hợp đồng quyền chọn với hợp đồng tương lai

15/07/2022
Chia sẻ
 

Tiền điện tử (Cryptocurrency) đang tiếp quản ngành tài chính truyền thống. Tạo một hệ thống tài chính toàn diện và không cần cấp phép. Một phần của những tiến bộ của nó là trong hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai (Crypto Options và Futures). Đây là các sản phẩm phái sinh mà tiền điện tử đã sử dụng để tăng tính ổn định và lợi nhuận của nó để cung cấp cho các nhà đầu tư một lựa chọn tài chính thay thế. Bài viết này sẽ thảo luận về sự khác nhau giữa hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai.

What are Crypto Options?1. Hợp đồng quyền chọn 

Hợp đồng quyền chọn là công cụ giao dịch để phòng ngừa rủi ro và đầu cơ giá cả. Như tên gọi của nó, bạn có 'quyền chọn' chọn có thực hiện hợp đồng của mình hay không. Đây là một hợp đồng cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử quyền nhưng không phải là nghĩa vụ (hoặc sự bắt buộc) phải bán hoặc mua một tài sản tiền điện tử cơ bản. Điều này được thực hiện với tỷ lệ cố định có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Nó hoạt động như một biện pháp bảo mật cho các nhà giao dịch chống lại sự biến động. Bạn không nhất thiết phải sở hữu tài sản tiền điện tử trước khi giao dịch sử đụng hợp đồng quyền chọn. Đây được gọi là một quyền chọn khống (NAKED OPTION). Bạn có thể mua các tùy chọn để mua tài sản hoặc bán chúng vào một ngày sau đó mà không cần sở hữu chúng. Các điều khoản liên quan đến giao dịch quyền chọn là:

What are Crypto Options?

Quyền chọn bán (Put options): Đây là hợp đồng cung cấp cho bạn quyền bán tài sản tiền điện tử ở mức giá cố định trong một thời hạn nhất định. Bạn mua quyền chọn bán khi giá tài sản tiền điện tử đầu cơ giảm trong tương lai.

Quyền chọn mua (Call options): Tương tự như quyền chọn bán, nó chỉ khác ở quyền mua so với quyền bán trong quyền chọn bán. Đây là một hợp đồng cung cấp cho bạn quyền lựa chọn có bán tài sản tiền điện tử của mình ở một mức giá cố định trong một thời gian hay không. Hợp đồng thường được thực hiện khi có sự gia tăng đầu cơ trong tương lai đối với tài sản tiền điện tử.

Giá thực hiện (Strike price): Đây là thuật ngữ được sử dụng cho mức giá cố định đã thỏa thuận trong một quyền chọn mua. Giá thực hiện là giá thỏa thuận để mua/bán một quyền chọn giữa các trader.

Giá giao ngay (Spot price): Đây là giá trị/giá hiện tại của tài sản. Nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá thực hiện tùy thuộc vào lực lượng thị trường. Giá giao ngay thấp hơn giá thực hiện dẫn đến quyền chọn bán có lãi và ngược lại. Trong khi giá giao ngay thấp hơn giá thực hiện dẫn đến quyền chọn mua có lãi và ngược lại.

Ngày đáo hạn (Expiration date): Đây là thời gian đáo hạn đã thỏa thuận của hợp đồng. Hợp đồng chỉ có thể được thực hiện trong khung thời gian này. Ngoài điều này, nó không còn giá trị nữa.

What are Crypto Options?2. Hợp đồng tương lai

What are Crypto Futures?

Hợp đồng tương lai là công cụ giao dịch trong đó người mua và người bán ấn định giá để mua/bán tài sản vào một ngày sau đó. Nói cách khác, Đây là một hợp đồng mà hai bên đồng ý thực hiện các giao dịch trong tương lai vào một ngày cụ thể và ở một mức giá nhất định. Hợp đồng tương lai giúp người mua lập kế hoạch và đầu cơ giá cả. Mặt khác, nó cung cấp cho chủ sở hữu tài sản tiền điện tử sự an toàn trước những rủi ro, biến động và các tình huống không lường trước được. Hai hình thức hợp đồng tương lai tiền điện tử là: 

Giao dịch dài hạn (Long-term trading): Giao dịch dài hạn xảy ra khi bạn mua tiền điện tử với kế hoạch bán trong tương lai. Bằng cách cố gắng bán trong tương lai, bạn dự đoán giá tiền điện tử và tài sản sẽ tăng lên. Các nhà giao dịch tiền điện tử tiếp tục giao dịch dài hạn khi dự đoán giá sẽ tăng. Họ đưa ra các chiến lược kết hợp để thực hiện cùng với hợp đồng nhằm duy trì vị thế chiến thắng. Giao dịch hợp đồng tương lai dài hạn nếu được lập chiến lược tốt sẽ mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần. 

Giao dịch ngắn hạn (Short-term trading): Trong giao dịch ngắn hạn, các nhà giao dịch vay tiền để mua thêm tiền điện tử, họ giao dịch trong thời gian ngắn trong khi dự đoán giá giảm để số tiền đã vay có thể được trả lại khi giá hạ xuống. Hình thức giao dịch kỳ hạn này được thực hiện trong khoảng thời gian từ một tháng đến vài tháng. Sự thay đổi nhanh chóng là lợi ích lớn ở đây cùng với sự an toàn mà hợp đồng giữ so với giá.

The two forms of crypto futures are: long-term trading and short-term trading3. Sự khác nhau giữa Hợp đồng quyền chọn với Hợp đồng tương lai

Hai sản phẩm phái sinh này chủ yếu được sử dụng để phòng ngừa rủi ro trong việc đầu tư. Được sử dụng chuyên sâu về mặt chiến lược, đưa dữ liệu có sẵn và các dự đoán trong tương lai vào xem xét. Một phần của các chiến lược ở đây là chiến lược tăng giá và chiến lược dàn trải, trong số những chiến lược khác. Lợi nhuận từ giao dịch đôi khi có thể tăng gấp bốn lần so với khoản lỗ tiềm năng. Mặc dù cả hai đều có ý nghĩa hữu hình trong giao dịch tiền điện tử, nhưng chúng thể hiện sự khác biệt rõ ràng bao gồm: 

  • Hợp đồng quyền chọn chỉ là quyền trong khi hợp đồng tương lai là nghĩa vụ:

Một trong những điểm khác biệt chính giữa hai phương thức này là ở phương thức thực hiện. Một người mua hợp đồng quyền chọn có thể quyết định không thực hiện quyền của mình nếu tỷ lệ cược chống lại anh ta. Điều này vẫn chưa thể xảy ra đối với người mua trong hợp đồng tương lai; hợp đồng phải được thực hiện bất kể tỷ lệ cược như thế nào. Điều này đặt các nhà giao dịch tương lai vào tình thế khó khăn và trao quyền tự do cho các nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn.

  • Hợp đồng tương lai được thực hiện vào một ngày cố định, hợp đồng quyền chọn thì không:

Ngoài các phương thức thỏa thuận, hai điều khoản còn khác nhau về thời hạn hoặc thời hạn hiệu lực của chúng. Hợp đồng tương lai được đồng ý thực hiện vào một ngày cụ thể sau đó trong khi hợp đồng quyền chọn có hiệu lực trong một loạt ngày. Điều này mang lại sự linh hoạt cho việc thực hiện hợp đồng quyền chọn vào bất kỳ ngày nào trong phạm vi ngày của nó trong khi hợp đồng tương lai chỉ có thể được thực hiện vào một ngày được chỉ định theo thỏa thuận trong hợp đồng.

  • Thị trường hợp đồng tương lai tương đối lớn hơn hợp đồng quyền chọn:

Giao dịch hợp đồng tương lai thích hợp với quy mô kinh tế vì nó là một thị trường cũ so với thị trường hợp đồng quyền chọn. Các nhà đầu tư lớn đã tham gia vào thị trường này vì điều này và giao dịch hợp đồng tương lai thường phổ biến hơn giao dịch hợp đồng quyền chọn. Thị trường phát triển hơn và các nhà giao dịch khám phá tốt hơn so với giao dịch hợp đồng quyền chọn.

  • Việc phân loại lãi và lỗ trong hợp đồng tương lai phức tạp hơn so với giao dịch hợp đồng quyền chọn:

Điều này phức tạp hơn một chút trong hợp đồng tương lai. Là do các phương thức giao dịch của họ và tính chất linh hoạt tốt hơn của giao dịch hợp đồng quyền chọn. 

  • Rủi ro của giao dịch hợp đồng tương lai cao hơn so với hợp đồng quyền chọn:

Rõ ràng là vì những lý do đã nói ở trên. Các nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn thích sự linh hoạt và có thể chọn không tham gia khi tỷ lệ cược chống lại họ. Điều này giảm thiểu tổn thất của họ xuống chỉ còn phí bảo hiểm được trả cho giao dịch hợp đồng quyền chọn. Điều này không giống như hợp đồng tương lai, đó là một hợp đồng cố định bất kể những gì trong tương lai. Các nhà giao dịch tương lai chỉ bán một phần tài sản của họ như một tài sản đảm bảo và giữ chặt bất cứ thứ gì còn lại. Điều này sẽ được hưởng lợi từ giá hiện tại nếu nó cao hơn giá đã thỏa thuận trước đó.

4. Kết luận

Cả hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai đều là các công cụ giao dịch dự đoán để giảm thiểu rủi ro và suy đoán giá của các nhà giao dịch. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ gặp những sai sót. Chúng nên được sử dụng một cách chiến lược, bài bản trong giao dịch sau khi cân nhắc hợp lý về tỷ lệ cược đang bị đe dọa. Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn có thể được giao dịch trên các nền tảng trao đổi như Bit.com, Binance, LedgerX, Quedex, DeriBit, BitMex và Huobi trong số những nền tảng khác.

5. Tài nguyên dự án

Hệ sinh thái truyền thông của bit.com bao gồm các kênh sau:

Nguồn: https://blog.bit.com/differences-between-crypto-options-and-futures/

Bài viết nhằm mục đích cung cấp thông tin đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các bạn hãy cùng tìm hiểu và đánh giá dự án để có những quyết định đầu tư sáng suốt nhất, chúc các bạn may mắn!!!Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2547437241936604

Telegram nhóm chat:  https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news:  https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVietnam_ 

Kênh Youtube: https://youtube.com/@BigcoinVietnam 

Bạn muốn nghe chia sẻ về những kiến thức phân tích thị trường và bài học đầu tư?

Học tại đây

Đánh giá:

(5/5)