Sự kiện FLIP Fest the Flow Buildathon

23/09/2021 - 205 lượt xem
Chia sẻ
 
Lễ hội FLIP Flow đầu tiên đã được diễn ra, đây là một cuộc thi xây dựng dành cho các nhà phát triển để cộng tác trong một dự án blockchain mã nguồn mở. FLIP là một Đề xuất Cải tiến Flow, một sáng kiến ​​do cộng đồng hướng tới để thảo luận và thực hiện các cải tiến có tác động đối với Flow.

Lễ hội FLIP Flow đầu tiên đã được diễn ra, đây là một cuộc thi xây dựng dành cho các nhà phát triển để cộng tác trong một dự án blockchain mã nguồn mở. FLIP là một Đề xuất Cải tiến Flow, một sáng kiến ​​do cộng đồng hướng tới để thảo luận và thực hiện các cải tiến có tác động đối với Flow.

Flow FLIP Fest là một sự kiện kéo dài 2 tháng sẽ thu hút và trao thưởng cho những người tham gia vì đã tạo ra những cải tiến sáng tạo và hiệu quả cho Flow. Mục tiêu của FLIP Fest là trao quyền cho các nhà phát triển xây dựng các giải pháp trên Flow sẽ có tác động lâu dài đến cộng đồng nhà phát triển và đối tượng người tiêu dùng rộng lớn hơn bằng cách mở rộng. Có nhiều lĩnh vực để đóng góp, bao gồm: Ví không giám sát, SDK, learning tools và các lĩnh vực quan trọng hơn, nơi người tham gia sẽ đề xuất giải pháp của mình cho các nhu cầu cụ thể. Điều này cũng bao gồm các yêu cầu tính năng từ các doanh nghiệp đã phát triển trên Flow.

 

Đăng ký FLIP Fest mở vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 và kết thúc vào ngày 15 tháng 10, với FLIP Fest kết thúc vào ngày 30 tháng 10.

FLIP Fest sẽ tập trung vào các chủ đề sau: Ví, SDK, Công cụ phát triển cục bộ, Nhà cung cấp ví không giám sát và learning tools.

HackerEarth sẽ tổ chức FLIP Fest, vì vậy hãy đăng ký ngay hôm nay và tìm hiểu thêm về những gì người tham gia có thể mong đợi. Không mất phí đăng ký tham gia, vì vậy nếu bạn đã sẵn sàng đăng ký nhóm của mình để thực hiện thử thách tiếp theo thì không có bất cứ rào cản nào cho việc gia nhập.

‍Đăng ký: https://www.hackerearth.com/challenges/hackathon/flip-fest/ 

Nhóm giải thưởng: $ 500,000 FLOW

 

Mốc thời gian quan trọng:

Ngày 15 tháng 9: Đăng ký mở

Ngày 15 tháng 10: Đăng ký kết thúc

Ngày 30 tháng 10: Lễ hội FLIP kết thúc

Ngày 15 tháng 11: Công bố người chiến thắng

Phần thưởng cho giải pháp tốt nhất

Đối với các nhóm hoàn thành tất cả các mốc được liệt kê cho bất kỳ dự án nào, họ sẽ tự động được xem xét để nhận phần thưởng giải pháp tốt nhất. Phần thưởng này sẽ được trao cho nhóm có giải pháp tốt nhất trong số bất kỳ bài dự thi của nhóm nào khác cũng đã hoàn thành tất cả các mốc. Tất cả các mốc phải được hoàn thành và phê duyệt trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 để được xem xét. Phần thưởng dựa trên cấp của dự án đã được xây dựng. Đội chiến thắng cũng sẽ nhận được tất cả 'Phần thưởng cột mốc' cùng với số tiền thưởng này.

Giải pháp tốt nhất - Mỗi vấn đề ở cấp 1: $ 50.000

Giải pháp tốt nhất - Mỗi vấn đề ở Cấp 2: $ 25,000

Giải pháp tốt nhất - Mỗi vấn đề ở Cấp 3: $ 5.000

* Lưu ý giải thưởng sẽ được phân phối bằng token FLOW có giá trị USD tương đương (dự án sẽ sử dụng giá trung bình hàng ngày cho tháng 11 năm 2021 để tính toán tỷ lệ chuyển đổi)

Cơ cấu giải thưởng

FLIP Fest cung cấp 3 cấp dự án để giải quyết, với Cấp 1 là thách thức nhất và Cấp 3 là đơn giản nhất. Mỗi cấp được chia thành các cột mốc, là các điểm kiểm tra để nhóm Flow: xem xét công việc của người tham gia, cung cấp phản hồi và đưa ra phê duyệt cuối cùng để hoàn thành. Chọn một cấp dự án thích hợp cho chính bạn dựa trên kỹ năng hiện tại của bạn và cam kết thời gian có hoàn thành.

Bậc 1

Tối thiểu 4 mốc

Yêu cầu kinh nghiệm đáng kể trong một miền hoặc ngôn ngữ

Có thể yêu cầu sự hiểu biết sâu về Flow, hệ sinh thái và/hoặc các công cụ đi kèm khác.

Bậc 2

Cột mốc 2-3

Yêu cầu một số kinh nghiệm trong một miền hoặc ngôn ngữ

Có thể yêu cầu một số hiểu biết về Flow, hệ sinh thái và/hoặc các công cụ đi kèm khác.

Bậc 3

Cột mốc duy nhất

Có thể yêu cầu kiến thức về một ngôn ngữ cụ thể

Thường là một nhiệm vụ tự cô lập với kiến thức hạn chế cần thiết bên ngoài kho lưu trữ đã cho.

Phần thưởng hoàn thành cột mốc

Khi hoàn thành một mốc quan trọng đáp ứng các yêu cầu do dự án đặt ra và điểm liên hệ tương ứng (POC), nhóm của bạn sẽ được thưởng một số tiền thưởng cơ bản. Số tiền thưởng cơ bản này áp dụng cho mỗi mốc bạn hoàn thành. Dựa trên bậc, dự án của bạn có thể không có tất cả bốn cột mốc.

Mốc 1: $ 250 USD

Mốc 2: $ 1000 USD

Mốc 3: $ 2500 USD

Mốc 4: $ 5000 USD

* Lưu ý giải thưởng sẽ được phân phối bằng token FLOW có giá trị USD tương đương (dự án sẽ sử dụng giá trung bình hàng ngày cho tháng 11 năm 2021 để tính toán tỷ lệ chuyển đổi)

Chủ đề

Công cụ cơ sở hạ tầng

Blockchain giới thiệu một loạt các trường hợp sử dụng mới cần được xử lý để thu hẹp khoảng cách giữa chuỗi và ứng dụng. Phiên bản này chứa các công cụ và dịch vụ xây dựng sẽ hỗ trợ các ứng dụng quản lý các tương tác trên chuỗi của chúng.

Ví dụ: Ví tự lưu trữ, API Wallet, Nhà cung cấp sự kiện tự lưu trữ.

‍Công cụ phát triển địa phương

Công cụ phát triển cục bộ Các nhà phát triển dành phần lớn thời gian để nghiên cứu sâu về công cụ cục bộ trên Flow trong khi xây dựng các ứng dụng của họ. Luồng công việc này liên quan đến việc làm cho các quy trình phát triển này dễ dàng hơn, nhanh hơn và cuối cùng truyền cảm hứng cho nhà phát triển sự tự tin vào logic và mã của họ.

Ví dụ: CLI, Trình mô phỏng, Trình khám phá khối, Khung thử nghiệm

‍SDK

Flow đang tìm cách mở rộng các tính năng của các SDK hiện tại cũng như giới thiệu các SDK mới cho các ngôn ngữ phổ biến để phát triển hệ sinh thái. Trong luồng này, bạn sẽ có thể chọn bất kỳ thư viện hiện có nào hoặc tạo thư viện của riêng bạn để đưa nó vào thông số kỹ thuật với các nguyên tắc SDK của FLow và duy trì nó khi Flow phát triển.

Ví dụ: Python, Ruby, C #, v.v.

Nhà cung cấp ví không giám sát

Hệ sinh thái không giám sát của ví là sức mạnh giúp người dùng có thể tự do di chuyển giữa các trải nghiệm trên Flow một cách dễ dàng. Trong chương trình này, Flow hoan nghênh bất kỳ nhóm nào muốn xây dựng một ví tương thích FCL thể hiện trải nghiệm người dùng và bảo mật tuyệt vời để người dùng sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào trên Flow.

Learning Tools

Các công cụ học tập giúp giảm bớt sự phức tạp của việc tham gia vào Flow với tư cách là một nhà phát triển mới. Flow đang tìm cách mở rộng bộ công cụ Learning Tools của mình để hướng đến nhiều nhà phát triển hơn. Điều này bao gồm việc cải thiện trải nghiệm trên sân chơi của Flow cũng như mở rộng các ví dụ hiện tại của dự án để phù hợp với nhu cầu của các cộng đồng nhà phát triển khác.

Ví dụ: Playground, Kitty-items

Bắt đầu

Sau khi đã đăng ký trên HackerEarth và tìm thấy một nhóm hoặc chọn làm việc một mình, hãy truy cập kho lưu trữ FLIP-Fest Github để tìm (các) vấn đề mà bạn muốn đăng ký để giải quyết. Dự án cũng khuyên bạn nên tham gia Máy chủ Flow Discord của Flow và xem Danh mục FLIP Fest để nhận thông báo, kết nối với những người đóng góp cốt lõi của Flow và những người tham gia khác.

Để giải quyết một vấn đề, hãy đăng nội dung sau dưới dạng nhận xét về vấn đề đó trên Github:

 • Tên nhóm của bạn có liên kết đến nhóm HackerEarth
 • Gắn thẻ tất cả các thành viên trong nhóm bằng tên người dùng Github của họ đang làm việc trong dự án
 • Khi bạn có kế hoạch hoàn thành cột mốc đầu tiên.

Nếu có hơn 5 nhóm đã bày tỏ mong muốn làm việc trong một dự án (vấn đề), dự án thực sự khuyên bạn nên chọn một nhóm khác từ danh sách vấn đề.

Lưu ý rằng đầu mối liên hệ (PoC) của vấn đề có thể liên hệ với bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào và bạn có thể được yêu cầu trì hoãn việc bắt đầu và thảo luận chi tiết riêng với nhóm nếu:

 • Bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong nhóm của bạn đã đăng ký quá nhiều dự án và yêu cầu thảo luận với nhóm.
 • Dự án nghi ngờ rằng có thể có sự không phù hợp về các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành dự án một cách đầy đủ trong thời hạn ngày 15 tháng 10.
 • Dự án đang yêu cầu thêm thông tin chi tiết về cách tiếp cận và/hoặc triển khai để loại bỏ các phần dư thừa giữa các nhóm.
 • Nếu có hơn 5 nhóm muốn làm việc trong một dự án, Flow có thể yêu cầu một số nhóm xem xét làm việc cùng nhau.

Một khi bạn đã bắt đầu công việc, bạn nên bắt đầu chuẩn bị cho lần nộp hồ sơ quan trọng đầu tiên của mình. Bài gửi quan trọng là một bài PR cần được hướng đến: '/submissions/issue - #/mốc -  /team-name' với vấn đề được liên kết trong bài PR. Xem bài PR mẫu để biết những gì thường bao gồm trong bài nộp.

Sau bất kỳ nội dung gửi nào, nhóm Flow sẽ xem xét các bài PR hàng tuần vào thứ Năm và thứ Sáu để đưa ra phản hồi và phê duyệt. Nếu PR của bạn được hợp nhất, bạn sẽ nhận được phần thưởng hoàn thành cho mốc quan trọng và có thể chuyển sang bước tiếp theo (nếu có) cho dự án. Nếu tất cả các bài gửi quan trọng đã được hợp nhất cho một dự án, vui lòng đợi đến ngày 15 tháng 10 để lựa chọn nhóm sẽ nhận được phần thưởng giải pháp tốt nhất cho mỗi dự án đã hoàn thành.

Tiêu chuẩn đánh giá

Tác động cộng đồng

 • Các nhà phát triển hoặc người dùng Flow hiện tại sẽ được hưởng lợi như thế nào từ giải pháp của bạn?
 • Giải pháp của bạn có được ghi chép đầy đủ và được viết theo cách khiến người khác dễ hiểu và có đóng góp không?

Thân thiện với người dùng & nhà phát triển

 • Giải pháp của bạn có rõ ràng, chính xác và toàn diện cho vấn đề bạn đang giải quyết không?
 • Giải pháp của bạn dễ sử dụng và/hoặc tích hợp (nếu có) như thế nào?

Chất lượng & Xuất sắc

 • Giải pháp của bạn có được viết theo cách (hoặc xem xét) tính ổn định, khả năng bảo trì và khả năng mở rộng không?
 • Code của bạn có chứa các phương pháp hay nhất về ngôn ngữ được sử dụng không? Nó có tuân thủ các tiêu chuẩn và hướng dẫn đóng góp của những người bảo trì không?

Tuân thủ những gì yêu cầu

 • Mỗi yêu cầu và hướng dẫn cụ thể riêng phải được tuân thủ để sản phẩm được coi là đã gửi thành công.
 • Những người tham gia sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với các nhà phát triển Flow để đảm bảo bạn hiểu rõ về vấn đề, các yêu cầu và xác nhận giải pháp của bạn trong từng bước thực hiện. Cuối cùng, những người duy trì code hiện có sẽ chịu trách nhiệm đánh giá các yêu cầu cụ thể và các tiêu chí cấp cao được mô tả ở trên.

Câu hỏi về Flow FLIP Fest?

Flow sẽ tổ chức một phiên đặc biệt FLIP Fest Discord Giờ làm việc vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 lúc 22h (GMT+7) để trả lời câu hỏi của người tham gia và chia sẻ thêm về FLIP Fest. Đây là cách có thể tham gia:

 • Tham gia kênh thoại Discord Office Hours để nghe trực tiếp và đặt câu hỏi của bạn
 • Phát trực tiếp của Giờ làm việc Discord sẽ phát trực tiếp trên 3 nền tảng:
 • YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCs9r5lqmYQsKCpLB9jKwocg
 • Twitter: https://twitter.com/flow_blockchain
 • Twitch: https://www.twitch.tv/flow_blockchain

Flow cũng sẽ tổ chức Daily Discord Drop Ins nơi bạn có thể đặt câu hỏi đăng ký chung của mình và kết nối với đầu mối liên hệ cho từng vấn đề tồn đọng.

Thứ Năm, ngày 16 tháng 9

 • 21h - 23h (GMT+7) - sideninja: Gregor Gololicic
 • 2h- 3h (GMT+7) - Tầng 10: Mackenzie Kieran

Thứ sáu, ngày 17 tháng 9

 • 1h -2h (GMT+7) - joshuahannan: Joshua Hannan

Thứ bảy, ngày 18 tháng 9

 • 21h - 22h (GMT+7) - MaxStalker: Maksim Daunarovich
 • 22h - 23h (GMT+7) - Srinjoyc: Srinjoy Chakraborty

Thứ hai, ngày 20 tháng 9

 • 16h - 17h (GMT+7) - bebner: Ben Ebner
 • 2h - 3h (GMT+7) - gregsantos: Greg Santos
 • 7h - 8h (GMT+7) - psiemens: Pete Siemens

Thứ Ba, ngày 21 tháng 9

 • 23h - 0h (GMT+7) - sideninja: Gregor Gololicic
 • 10h - 23h (GMT+7) - psiemens: Pete Siemens

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9

 • 23h - 0h (GMT+7) - sideninja: Gregor Gololicic
 • 0h - 1h (GMT+7) - MaxStalker: Maksim Daunarovich
 • 10h - 11h (GMT+7) - Tầng 10: Mackenzie Kieran

Thứ Năm, ngày 23 tháng 9

 • 23h - 0h (GMT+7) - MaxStalker: Maksim Daunarovich
 • 10h - 11h (GMT+7) - psiemens: Pete Siemens
 • 13h - 14h (GMT+7) - bebner: Ben Ebner

Thứ sáu, ngày 24 tháng 9

 • 0h - 1h (GMT+7) - joshuahannan: Joshua Hannan

‍Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về vấn đề tồn đọng, dự án yêu cầu bạn tham gia Drop In đây là đầu mối liên hệ phù hợp để hướng dẫn, nhưng nếu bạn không thể thực hiện được, bạn có thể tham gia một trong những Drop Ins khác và Flow sẽ cố gắng hết sức để giải đáp những câu hỏi của bạn.

Xin lưu ý rằng Flow hiện chỉ có kế hoạch thực hiện Daily Discord Drop Ins cho giai đoạn đăng ký ban đầu, nếu bạn có câu hỏi trong suốt hackathon, dự án có lời khuyên là nên kết nối trực tiếp với đầu mối liên hệ của các vấn đề cụ thể, đặt câu hỏi của bạn trong FLIP Fest Discord hoặc tham gia Giờ làm việc thường xuyên được lên lịch vào các ngày thứ Sáu lúc 22h (GMT+7).

Sẵn sàng để bắt đầu? Đăng ký Flow FLIP Fest ngay hôm nay!

Tài nguyên của dự án:

 Những bài viết liên quan

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:  https://www.facebook.com/groups/346721562463303

Telegram nhóm chat:  https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news:  https://t.me/Bigcoinnews

Twitter:  https://twitter.com/bigcoincapital

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Bạn muốn nghe chia sẻ về những kiến thức phân tích thị trường và bài học đầu tư?

Học tại đây

Đánh giá:

(5/5)