Tìm hiểu dự án InvArch Network. InvArch Network có gì đặc biệt?

13/01/2022 - 195 lượt xem
Chia sẻ
 
InvArch là một blockchain thế hệ tiếp theo được xây dựng bằng Substrate/Rust để mã hóa, phát triển và kết nối sở hữu trí tuệ. Giao thức InvArch sẽ cung cấp kiến ​​trúc tiện ích IP cho hệ sinh thái Polkadot/Kusama và cho phép các nhà phát triển tạo các dApp dựa trên IP cho mạng, giáo dục, DeFi và hơn thế nữa!

 1. Tổng quan

Hiện nay, không có nền tảng nào mà tài sản trí tuệ và kỹ năng cá nhân có thể kết nối một cách an toàn khiến cho các ý tưởng không được bảo vệ toàn diện khi được chia sẻ, công việc không có gì đảm bảo sau khi được đóng góp và các công ty khởi nghiệp bị hạn chế tiếp xúc. Thế giới đã xác định các cách để bảo mật tiền tệ, dữ liệu, nghệ thuật sáng tạo và tài sản trong thế giới thực dưới dạng token kỹ thuật số. Tuy nhiên, vấn đề là hình thức bảo mật mã hóa mới này chỉ có sẵn cho các tài sản đã tồn tại ở trạng thái vật lý hoặc kỹ thuật số. Hiện tại, công nghệ blockchain chỉ cung cấp bảo mật cho các tài sản hữu hình.

InvArch là một giao thức blockchain trực quan và tiên tiến giúp thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng và sáng tạo; kết nối thế giới của các nhà tư tưởng, nhà sáng tạo và tài chính trong một hệ sinh thái, cho phép sự đổi mới phát triển mạnh mẽ. Điều này đạt được thông qua việc mã hóa các ý tưởng, chia nhỏ quyền sở hữu của chúng và cung cấp một hệ sinh thái an toàn và minh bạch, nơi người dùng có thể kết nối, cộng tác và hình thành quan hệ đối tác.

InvArch là một blockchain thế hệ tiếp theo được xây dựng bằng Substrate/Rust để mã hóa, phát triển và kết nối sở hữu trí tuệ. Giao thức InvArch sẽ cung cấp kiến ​​trúc tiện ích IP cho hệ sinh thái Polkadot/Kusama và cho phép các nhà phát triển tạo các dApp dựa trên IP cho mạng, giáo dục, DeFi và hơn thế nữa!

InvArch là một mạng lưới mã hóa tài sản trí tuệ và phát triển phi tập trung. Không giống như các blockchain trước đây tập trung chủ yếu vào các dịch vụ tài chính đầu tư và mã hóa các lớp tài sản vật lý, InvArch cung cấp tính bảo mật và tiện ích cho các tập dữ liệu trừu tượng.

1.1. Ý tưởng

 Bằng cách kết nối những ý tưởng tuyệt vời với các kỹ năng và nguồn lực từ khắp nơi trên thế giới, InvArch cung cấp nền tảng cho các thị trường và doanh nghiệp phi tập trung mới xuất hiện, mở rộng khả năng tiếp cận và cơ hội thông qua nhiều loại hình khởi nghiệp, ứng dụng và dịch vụ.

Sự đổi mới không nên giới hạn ở những trường hợp mà tất cả các kỹ năng, sự khéo léo và vốn đều có mặt. Quyền truy cập không được phân biệt đối xử, những ý tưởng tuyệt vời không bắt nguồn từ định kiến.

1.2. Tầm nhìn

 Mặc dù người ta dự đoán rộng rãi rằng blockchain sẽ phát triển vượt xa so với sự khởi đầu ban đầu của nó, nhưng nó được kỳ vọng sẽ thay đổi toàn cảnh của hệ sinh thái khởi nghiệp. Những ý tưởng tuyệt vời sẽ nảy sinh rất nhiều và những cơ hội mới sẽ xuất hiện song song. Những đổi mới mang tính cách mạng sẽ không thể bị che dấu hoặc bị kiểm duyệt và thế giới sẽ có nền tảng để chống lại các vấn đề của nó

1.3. Đột phá

 InvArch tiếp cận các ý tưởng (sở hữu trí tuệ) như một tập hợp các thành phần không thể thay thế. Intellectual Property Sets (IP Sets) thể hiện ý tưởng. Intellectual Property Tokens (IP Token) đại diện cho các thành phần không thể thay thế của một ý tưởng. Cuối cùng, Intellectual Property Ownership (IP Ownership) là cách thể hiện quyền sở hữu theo tỷ lệ phần trăm đối với một ý tưởng.

2. Kiến trúc

 

2.1. InvArch và Polkadot

 InvArch được xây dựng bằng Substrate/Rust để mã hóa, phát triển và liên kết sở hữu trí tuệ cho hệ sinh thái Polkadot để một ngày nào đó tham gia chuỗi chuyển tiếp Polkadot với tư cách là một parachain.

Một parachain là một cấu trúc dữ liệu dành riêng cho ứng dụng, có tính nhất quán và có thể xác thực trên toàn cầu bởi những người xác nhận của Chuỗi chuyển tiếp.

InvArch Blockchain sẽ tận dụng các lợi ích của chia sẻ bảo mật, tốc độ giao dịch nhanh và khả năng tương tác dựa trên hướng phát triển này.

2.2. IP Set

 IP Set được xem như một ý tưởng, bao gồm một hoặc nhiều thành phần (IP Tokens) giúp củng cố và mô tả ý tưởng đó.

Ví dụ: Bản vẽ 3D của một nguyên mẫu tụ điện thông lượng có thể được lưu trữ dưới dạng IP Token đại diện cho tệp STL. Ngoài ra, một tệp XML giải thích mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau của tụ điện thông lượng cũng có thể được lưu trữ dưới dạng IP Token trong IP Set "Tụ điện thông lượng", hai tệp này tồn tại và giúp củng cố và mở rộng ý tưởng xây dựng tụ điện thông lượng.

2.4. IP Token

Bằng cách sử dụng InvArch Blockchain, người dùng sẽ có thể mã hóa ý tưởng hoặc tài sản trí tuệ (IP) của họ dưới dạng token không thể thay thế được gọi là IPT. IP Token (IPT) là một phần của tập hợp và có thể được coi như một thành phần của ý tưởng. Tự nó hoặc kết hợp với các IP Token khác, nó phục vụ để củng cố nền tảng cho một ý tưởng. IP Token đại diện cho một tài sản kỹ thuật số duy nhất và được lưu trữ bằng IPFS, là một giao thức lưu trữ phi tập trung giúp lưu trữ an toàn các tệp ngoài chuỗi và cung cấp một mã băm hoặc CID duy nhất được sử dụng để truy vấn dữ liệu.

2.4. IP Ownership

 IP Token có thể được phân chia quyền sở hữu cho nhiều địa chỉ hoặc chủ sở hữu. IP Ownership (IPO) là một hình thức sở hữu theo phân đoạn đối với IP Set.

Một số lượng hữu hạn và đặt trước của các IPO có thể thay thế có thể được chỉ định cho một tập hợp sở hữu trí tuệ duy nhất. Giá trị của một IPO sẽ được xác định bằng tổng giá trị của mạng liên kết với IP Set chia cho tổng số token IPO. Để đảm bảo rằng không một tác nhân nào có thể nắm giữ 51% đối với một dự án khi hình thành DEV, IPO có thể được phân phối trong các phạm vi sau:

f + t = 10000 | 0 ≤ f ≤ 6600 | 3400 ≤ t ≤ 10000

Trong số bao nhiêu IPO được quyết định phân bổ, không một người tham gia nào có thể có nhiều hơn 50% (tối đa 3300) IPO được phân bổ. Không một người đồng sáng lập nào có thể có cổ phần cao hơn người sáng lập. Thuật toán phân phối cho phân phối của người sáng lập là:

f (O) / p (n) ≥ p (O)

Trong đó f (?) đại diện cho tổng số token IP Ownership của người sáng lập, p (?) đại diện cho số lượng người đồng sáng lập và p (?) đại diện cho token IP Ownership của người đồng sáng lập. Câu lệnh này phải được khóa để tạo thành một DEV và không thể bổ sung các thay đổi phá vỡ câu lệnh này. Voting Weight IPO hoạt động như một token quản trị trên DEV. Chủ sở hữu có quyền đề xuất các thay đổi phát triển, chiến lược tài chính, báo cáo hành vi sai trái và biểu quyết trên các báo cáo đồng thuận về tình trạng. Mỗi DEV có 10.000 phiếu bầu, một đợt IPO đại diện cho một phiếu bầu. Càng có nhiều người tham gia IPO, họ càng có nhiều quyền biểu quyết hơn.

Tận dụng các hình thức tài sản mã hóa mới này, người dùng sẽ có thể thiết lập quan hệ đối tác với các cá nhân và người dùng khác - những người cung cấp kỹ năng cứng và/hoặc tài nguyên mà bộ tài sản trí tuệ (IP Set) mà họ còn thiếu.

2.5. Các liên doanh kinh doanh phi tập trung (DEV)

 Người tạo ra bộ sở hữu trí tuệ sẽ có thể liên kết chúng bằng cách sử dụng DEV Pallet. Pallet này chịu trách nhiệm nắm quyền sở hữu đối với IP Set, thiết lập các vai trò và điều khoản cho một liên doanh và ghi lại quá trình đăng ký chấp thuận. Người dùng sẽ có thể tận dụng quyền sở hữu IP Set của họ và do đó có giá trị song song trong liên doanh.

Các quy tắc quản trị, lịch trình phát triển chung và điều khoản hợp tác được xác định tại thời điểm này. Người dùng có thể cung cấp các kỹ năng của họ để đổi lại vốn chủ sở hữu và tinh thần kinh doanh thông qua InvArch Blockchain.

2.6. Quản trị nhiều lớp

 Việc quản lý và phát triển dự án đôi khi đòi hỏi các cấp quản trị khác nhau. Trong một số trường hợp, có thể là tối ưu khi chỉ cho phép một số cá nhân nhất định (có chuyên môn sâu dự trên lý lịch) trong DEV có tiếng nói về quyết định. Trong các trường hợp khác, có thể là tối ưu để cho phép tất cả chủ sở hữu token IPO có thể tham gia vào quyết định giải quyết bế tắc hoặc tranh chấp trong DEV. Các quyết định khác có thể là tốt nhất nếu tất cả các thành viên đang làm việc trong DEV, bất kể vai trò của họ, đều có tiếng nói đối với một quyết định.

DAO Pallet sẽ cung cấp logic để tùy chỉnh và phân lớp các cơ chế quản trị khác nhau trong một liên doanh duy nhất.

Việc tham gia vào quá trình ra quyết định trong một DEV là dân chủ, có nghĩa là việc bỏ phiếu diễn ra và các quyết định sẽ dựa trên sự đồng thuận của nhóm. Có thể đạt được sự đồng thuận bằng cách sử dụng các quy tắc khác nhau, nhưng tỷ suất lợi nhuận phổ biến nhất là 51% và 67%. Để tham gia vào quy trình bỏ phiếu (thường diễn ra trong khoảng thời gian từ 24 đến 72 giờ), người dùng phải có một số token IPO của DEV để có quyền biểu quyết. Tỷ lệ IPO mà một người tham gia nắm giữ tương đương với tỷ trọng biểu quyết của họ.

2.7. Ghi chép quá trình phát triển

 Cho dù công việc được ghi lại và phản ánh thông qua quay video, tệp có mã lập trình hoặc bất kỳ thứ gì ở giữa, các báo cáo tiến độ này đều được lưu trữ và hiển thị cho những người tham gia trong DEV. Đây là một cách ghi lại và theo dõi tiến độ công việc cho tất cả mọi người xem và có thể được yêu cầu nộp hàng tuần hoặc hai tuần một lần. Đây cũng là một cách để bảo vệ những người gửi bản cập nhật, vì điều này sẽ lưu trữ vĩnh viễn tác phẩm của họ để tham khảo và bằng chứng về sự tồn tại.

2.8. Bàn giao dự án

 Deliverables Pallet xử lý logic để đánh giá công việc được gửi bằng cách sử dụng Ghi chép quá trình phát triển. Sau khi hoàn thành một số mốc phát triển nhất định và có sự đồng thuận về kết quả, token IPO có thể được quản lý bởi người gửi.

Ví dụ: Giả sử một người dùng đang được phân bổ 2.000 token IPO để họ tham gia vào một DEV và công việc của họ bao gồm 2 cột mốc phát triển. Mốc đầu tiên có thể thực hiện 1.000 IPO, sau khi hoàn thành và có sự đồng thuận, mốc thứ hai sẽ quản lý 1.000 IPO còn lại. Ngoài ra, trong tương lai, người dùng có thể chọn chỉ tiết lộ hoặc hiển thị IPT trong IP Set nếu cần cho mỗi cột mốc.

2.9. KYC phi tập trung

Chuỗi sẽ tích hợp với giao thức KYC phi tập trung đã có từ trước. Điều này sẽ đảm bảo danh tính và tính toàn vẹn của những người tham gia trong DEV và dùng như một cách để thực thi tuân thủ và ngăn chặn các tác nhân xấu tồn tại trong hệ thống, vì hành động của họ sẽ được biết đến và danh tính của họ là duy nhất và có thể xác minh được. Sẽ là một quyết định sai lầm nếu thực hiện hành vi tống tiền hoặc trộm cắp tài sản trí tuệ qua mạng InvArch, danh tính của bất kỳ ai thực hiện những điều này sẽ được biết đến và các tương tác của họ với tài sản trí tuệ được ghi lại.

2.10. Smart Contract

Để mở rộng chức năng và khả năng của mạng, InvArch cũng sẽ cung cấp chức năng hợp đồng thông minh bằng Ink! Smart Contracts để triển khai và thực thi WebAssembly Smart Contracts. Nó có ngôn ngữ hợp đồng thông minh, được thiết kế đặc biệt để viết các hợp đồng tối ưu hóa tính đúng đắn, ngắn gọn và hiệu quả.

3. Giao thức

Giao thức có thể được chia nhỏ thành ba phần: chuỗi chuyển tiếp chính, chuỗi parachains thứ hai và chuỗi DEV parachains. Sự kết hợp của chuỗi chuyển tiếp với các parachains tiếp theo là những gì mang lại tiện ích InvArch blockchain.

3.1. Thiết kế Parachain

 InvArch sẽ tham gia vào hệ sinh thái Polkadot với trí parachain và kết nối với chuỗi chuyển tiếp Polkadot. InvArch parachain là một cấu trúc dữ liệu dành riêng cho ứng dụng tập trung vào sở hữu trí tuệ và lưu trữ tiến trình phát triển, được hệ thống toàn cầu và có thể xác thực bởi những người xác nhận của chuỗi chuyển tiếp Polkadot trên toàn cầyu

3.2. Hợp đồng sở hữu trí tuệ

 Hợp đồng thông minh là các hướng dẫn mã thực thi hợp đồng hoạt động và thực hiện giữa các bên. Điều này đã được thực hiện trong công nghệ blockchain trong các trường hợp như quản lý tài sản đất đai và các giao dịch thanh toán, để đặt tên cho một số trường hợp. Cũng được kiểm soát bởi hợp đồng thông minh, tài sản trí tuệ sẽ được mã hóa với ý nghĩa giống như bằng sáng chế được thực thi bởi một loạt hợp đồng.

3.2.1 Tokenization

Để đúc token sở hữu trí tuệ, người dùng sẽ cung cấp nhiều trường dữ liệu được xác định trước. Khi bạn tải lên một ý tưởng hoặc tệp, một phiên bản chuẩn được ánh xạ tới token nằm trên blockchain và nó không thể bị chạm vào hoặc thay đổi.

3.2.2. Xác thực

Mỗi token được đúc có một mã định danh duy nhất. Chúng không thể hoán đổi trực tiếp với token 1: 1 khác. Ví dụ, 1 VARCH giống với một VARCH khác. Đây không phải là trường hợp của IPT. Mỗi token có một chủ sở hữu và thông tin này có thể dễ dàng xác minh.

Chúng nằm trên InvArch và có thể được tận dụng trên bất kỳ thị trường IP nào dựa trên InvArch. Nói cách khác, nếu bạn sở hữu IP Set, Bạn có thể dễ dàng chứng minh bạn sở hữu nó và xác minh tính xác thực của nó so với bản sao bằng cách tham chiếu dấu thời gian của các thành phần (IPT). Hơn nữa, dựa trên phiên bản alpha của chuỗi, cơ chế tìm kiếm hình ảnh đảo ngược và phát hiện sao chép sẽ được áp dụng để tăng cường tính toàn vẹn của IPT và tránh xung đột có thể xảy ra trong tương lai giữa các bên (vẫn có thể dễ dàng kiểm tra bằng cách tham chiếu dấu thời gian của IPT và so sánh nó với một bản sao). Người dùng có thể bán IP Set (100% token IPO của nó) và trong một số trường hợp, điều này sẽ kiếm được tiền bản quyền bán lại của người tạo ban đầu. Người dùng có thể giữ một IP Set mãi mãi, thoải mái nghỉ ngơi khi biết tài sản của họ được bảo mật trên InvArch.

3.2.3. Định tuyến giao dịch

Có những ứng dụng DeFi cho phép bạn vay tiền bằng cách sử dụng tài sản thế chấp. Ví dụ: bạn thế chấp 100 VARCH để bạn có thể vay 150 USDC (Stable Coin). Điều này đảm bảo rằng người cho vay được trả lại - nếu người đi vay không trả lại USDC, tài sản thế chấp sẽ được gửi cho người cho vay. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ tiền điện tử để sử dụng làm tài sản thế chấp.

Thay vào đó, các dự án có thể khám phá bằng cách sử dụng IPO làm tài sản thế chấp. Bằng cách đưa tài sản này làm tài sản thế chấp, bạn sẽ một khoản vay với cùng một bộ quy tắc. Nếu bạn không trả lại VARCH, IPTO của bạn sẽ được gửi đến người cho vay làm tài sản thế chấp.

3.3. Hợp đồng kinh doanh phi tập trung

DEV là một hoạt động dựa trên internet do các thành viên đồng sở hữu và quản lý. Họ có những tài sản tích hợp sẵn mà không ai có quyền truy cập nếu không có sự chấp thuận của nhóm. Các quyết định được điều chỉnh bởi các đề xuất và biểu quyết để đảm bảo mọi người trong tổ chức đều có tiếng nói.

Không một tác nhân nào có thể cho phép chi tiêu dựa trên ý thích bất chợt của họ và không có cơ hội để thao túng sổ sách. Mọi thứ đều diễn ra công khai và các quy tắc xung quanh chi tiêu được đưa vào DEV thông qua mã của nó.

Bắt đầu một tổ chức với một người liên quan đến tài trợ và tiền bạc đòi hỏi rất nhiều niềm tin vào những người có liên quan, nhưng rất khó để tin tưởng một thực thể không xác định. Với DEV, bạn không cần phải tin tưởng bất kỳ ai khác trong nhóm, chỉ cần mã và điều khoản của DEV, 100% minh bạch và có thể xác minh được bởi bất kỳ ai.

3.3.1. Đồng thuận liên doanh

DEV không được phép nhiều hơn so với DAO thông thường, nhưng vẫn khá mở. Bất kỳ thành viên tiềm năng nào cũng có thể gửi đề xuất tham gia DEV, thường cung cấp một phần thưởng có giá trị nào đó dưới dạng token hoặc công việc. Cổ phần đại diện cho quyền biểu quyết trực tiếp và quyền sở hữu IPT. Các thành viên có thể thoát ra bất kỳ lúc nào với phần vốn góp tương ứng của họ.

Điều này có nghĩa là DEV không cần cơ quan trung ương. Thay vào đó, nhóm đưa ra quyết định chung và các khoản thanh toán được ủy quyền tự động khi phiếu bầu được thông qua. Quá trình này có thể được xem tương tự như ví tiền điện tử đa chữ ký. Cũng giống như quy tắc 2-3 chữ ký yêu cầu đại đa số ký vào giao dịch để giao dịch được thực hiện, DEV sẽ quản lý tiền của họ thông qua một quy trình được sao chép.

Điều này có thể thực hiện được vì các hợp đồng thông minh có khả năng chống giả mạo sau khi chúng xuất hiện trực tuyến trên InvArch. Bạn không thể chỉ chỉnh sửa mã (điều khoản DEV) mà mọi người không nhận ra vì mọi thứ đều công khai.

3.3.2. Liên kết liên doanh

Khi bắt đầu, một DEV sẽ yêu cầu hai điều: Một IP Set và token VARCH để liên kết với quyền sở hữu IPT. Giá trị trên mỗi cổ phần sở hữu được xác định bởi quá trình liên kết:

V = Tn / F

Giá trị của một IPO bằng tổng số token (Tn) chia cho số quyền sở hữu theo phân đoạn (F).

Ví dụ: Nếu người dùng tạo Bộ IP cho InvArch và sử dụng nó để tạo DEV. Nếu người dùng chọn liên kết 1.000 VARCH và có tổng nguồn cung cấp là 10.000 IPTO InvArch, thì một IPTO duy nhất sẽ có giá trị 10 VARCH.

Khi một DEV được đề xuất và IPO được cung cấp dưới dạng vốn chủ sở hữu, người dùng có thể yêu cầu các đối tác tương lai của họ cũng liên kết VARCH với liên doanh. Theo ví dụ trước, nếu InvArch DEV được hình thành bằng cách liên kết 1.000 VARCH, nhưng đang tìm kiếm hai người đồng sáng lập thì sẽ có một yêu cầu liên kết bằng số tiền ban đầu này, tức là 1.000 VARCH.

Sau đó, giá trị của một IPTO riêng lẻ sẽ tuân theo những điều sau:

V = P (Tn) / F

Trong đó tổng số người tham gia (P) được hiển thị. Listing Pallet sẽ xử lý logic để tích hợp với các DEX ngoài chuỗi hoặc đặt hàng. Điều này có thể được thay thế bằng cách tích hợp với một giao thức.

3.3.3. Kết thúc liên doanh

 Trong trường hợp một DEV được kết thúc hoặc bị giải thể, thì IPTO sẽ bị hủy liên kết và thanh lý theo hàm ngược của quá trình liên kết:

L = F (V) / Tn

Tổng giá trị thanh lý (L) bằng số IPTO (F) nhân với giá trị mỗi token (V) và chia cho tổng số VARCH được liên kết với DEV.

3.3.4. Kết nối mạng

 Thông tin liên lạc và nguồn cấp dữ liệu DEV sẽ được tạo thông qua các thuật toán mạng được thiết kế để tạo ra các cơ hội và kết nối có liên quan. Nếu không, thông tin liên lạc và hồ sơ sẽ được bảo mật riêng tư trên chuỗi.

4. Sự điều chỉnh & Thực hiện

Để bắt đầu, InvArch phân xử trên chuỗi đối với một số trường hợp nhất định, đồng thời đóng vai trò bổ sung cho hệ thống tồn tại trước cho các trường hợp khác. Ở lớp giao thức, InvArch sẽ hướng đến tính năng phong phú và để lại các tùy chọn có sẵn cho người dùng và các nhà phát triển khác quyết định theo ý của họ.

4.1. Phân xử trong chuỗi

Các trường hợp tranh chấp, tống tiền và vi phạm sẽ có thể được giải quyết thông qua hệ thống quản trị nhiều lớp InvArch. Người dùng cần phải đồng ý từ bỏ quyền phân xử ngoài chuỗi của họ, quyết định này sẽ được đưa ra theo quyết định của người khởi tạo DEV. Trong những trường hợp này, những người tham gia sẽ đồng ý giải quyết các vấn đề thông qua hệ thống quản trị trên chuỗi. Trong các trường hợp cần phân xử theo chuỗi, quy trình sẽ được xử lý bằng cách biểu quyết tất cả các chủ sở hữu chung của quyền sở hữu IPO của DEV. Điều này khiến người dùng như một người hòa giải thông qua quá trình ra quyết định và cuối cùng là người quyết định, tương tự như bồi thẩm đoàn.

Các DEV thiếu đối tượng công khai là những người nắm giữ quyền sở hữu IPO có thể giảm thiểu mối quan tâm của họ trực tiếp thông qua hệ thống quản trị InvArch nếu cần. Hơn nữa, các vấn đề vi phạm có thể được đề xuất và giải quyết với hệ thống quản trị này.

4.2. Phân xử ngoài chuỗi

Một tùy chọn khác sẽ là cho phép những người khởi tạo DEV chọn nguồn phân xử hoặc cá nhân khác (ví dụ: Thụy Sĩ), mà tất cả những người tham gia sẽ cần phải đồng ý để tham gia vào một DEV. Những người tham gia sẽ đồng ý giải quyết các vấn đề thông qua một người phân xử cụ thể.

5. Tokenomics

$VARCH - Token VARCH là token gốc của mạng InvArch. Nó được yêu cầu cho nhiều chức năng cần thiết trên chuỗi như thanh toán phí gas, tham gia quản trị trên chuỗi, đúc bộ tài sản trí tuệ, hình thành các liên doanh phi tập trung và nhiều hoạt động khác.

5.1. Vai trò token

- Token Economics: Tại thời điểm khởi đầu, 1 tỷ token VARCH sẽ được đúc. Ngân sách an ninh chính là thanh toán liên tục cho một vị trí parachain và khuyến khích các Collators cung cấp các dịch vụ sản xuất khối để hỗ trợ mạng InvArch.

- Phí mạng: 40% phí mạng được chuyển cho Collators. 25% phí mạng còn lại sẽ được chuyển đến kho tài sản trên chuỗi. Việc phân bổ các quỹ ngân sách này sẽ được giao cho một hội đồng trực tuyến hoạt động theo cách tương tự như hội đồng Polkadot. Các quỹ này sẽ được chi để hỗ trợ các dự án và sáng kiến ​​dựa trên InvArch từ các thành viên cộng đồng. 35% của tất cả các khoản phí mạng được chuyển cho chủ sở hữu IP Sets thông qua cơ chế tài trợ và đặt cược trên chuỗi.

- Tích hợp mô-đun IP: Để giúp đảm bảo áp dụng cho các parachains khác, rằng chúng tích hợp Mô-đun Pallet InvArch, InvArch sẽ thực hiện một cách tiếp cận mới chưa từng thấy trong các dự án trước đây. InvArch sẽ phân bổ 10% tổng nguồn cung, 100 triệu đô la token VARCH, cho Tích hợp mô-đun. Các quỹ này sẽ được phân phối cho 10 parachains đầu tiên tích hợp mô-đun, mỗi parachains sẽ nhận được 1% nguồn cung.

- Các token VARCH sẽ được airdrop một cách bình đẳng và trực tiếp giữa các địa chỉ ví của từng chủ sở hữu token của Parachain được tích hợp. Điều này có khả năng nhanh chóng thiết lập VARCH là một trong những token được phân phối rộng rãi nhất trong hệ sinh thái Polkadot (ngoài DOT & Kusama’s KSM) và nâng cao nhận thức của các cộng đồng khác về dự án.

5.2 Phân bổ token 


 Phân bổ & phân phối token - Tại thời điểm ban đầu, token VARCH sẽ được phân bổ như sau:

  • Tài trợ hạt giống: 7% (70.000.000 $VARCH), giữ lại 3 tháng và trả dần từ tháng 4–24.
  • Tài trợ chiến lược: 10% (100.000.000 $VARCH), giữ lại 3 tháng và trả dần từ tháng 4-12.
  • Phần thưởng cho cộng đồng Parachain: 20% (200.000.000 $VARCH), giữ lại 1 tháng và trả dần từ tháng 2-12.
  • Phát triển hệ sinh thái: 10% (100.000.000 $VARCH), giữ lại 1 tháng và trả dần từ tháng 2-12.
  • Phát triển cộng đồng: 15% (150.000.000 $VARCH), giữ lại 1 tháng và trả dần từ tháng từ 2-12. Trong số 15% được phân bổ cho phát triển cộng đồng, 10% (100.000.000 $VARCH) được dùng làm phần thưởng khuyến khích cho các Đại sứ trong Chương trình Đại sứ InvArch. ~3,5% (~35.000.000 $VARCH) dành cho một vòng cộng đồng độc quyền và được đưa vào danh sách trắng, trước bất kỳ chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng nào.
  • Ngân sách InvArch: 20% (200.000.000 $VARCH), cần đánh giá, nếu có, tùy thuộc vào lý do $VARCH được phân bổ từ ngân sách.
  • Nhóm & Cố vấn: 8% (80.000.000 $VARCH), 4 năm, giữ lại 1 năm và trả dần vào các tháng sau đó.
  • Tích hợp mô-đun: 10% (100.000.000 $VARCH), giữ lại 1 tháng và trả dần từ 2-12.

6. Tương lai & Luật Blockchain

6.1. Mối quan tâm thực thi

Điều cấp thiết là phải công nhận như một công cụ phục vụ cho việc bổ sung và củng cố các quy trình đã có. InvArch ghi lại các tương tác, chúng có thể xác minh và bất biến. Các bản ghi này đóng vai trò như một sổ cái cho các tương tác và bằng chứng về việc tiếp xúc với IP. Trong khi các tranh chấp và phân xử có thể được xử lý theo chuỗi, hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ trong thế giới thực giờ đây sẽ có một nguồn lực mạnh mẽ và có giá trị không thể phủ nhận để chứng minh. Các vấn đề được xử lý ngoài chuỗi sẽ được hỗ trợ ngay lập tức nhờ sự tồn tại của các bản ghi này.

6.2. Tiếp cận đến với sự chấp nhận

InvArch là một dự án táo bạo, có thể là dự án blockchain tham vọng nhất trên thế giới và nó nhận ra rằng sẽ có một số quy trình để áp dụng. Để bắt đầu, một làn sóng quan tâm ban đầu và người dùng thực sự đáng mong đợi; tuy nhiên, quan hệ đối tác với các tổ chức sẽ được ưu tiên để tăng cường sự chấp nhận của công chúng đối với mạng lưới.

6.3. Tích hợp thể chế

 Có một số quốc gia đang tìm kiếm công nghệ blockchain có lợi hơn những quốc gia khác và đã tiến lên để nắm giữ vai trò hàng đầu. Các nền kinh tế phát triển với hệ thống luật pháp ổn định có thể giúp InvArch đóng vai trò hàng đầu trong việc chuyển IP sang blockchain. Thụy Sĩ là một ví dụ, nơi Hiệp hội InvArch hiện đang đặt trụ sở. InvArch có thể tự định vị mình như một đối tác của một quốc gia để biến nó trở thành trung tâm của nền kinh tế IP mới dựa trên blockchain. Một lựa chọn khác có thể là tranh giành quan hệ đối tác với một trong nhiều tòa án phân xử quốc tế, đặc biệt là tòa án của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, để cung cấp cách giải quyết các vấn đề ngoài chuỗi.

6.4. Luật Blockchain

Mục tiêu dài hạn của InvArch phải là giải phóng bản thân càng xa càng tốt khỏi thế giới để phát huy hết thế mạnh của mình. Lý tưởng nhất, điều này cũng bao gồm việc bỏ qua các thủ tục pháp lý cổ điển tẻ nhạt càng nhiều càng tốt. Kết quả lớn nhất cho InvArch trong bối cảnh này có thể là thiết lập tiêu chuẩn để đưa IP vào blockchain, trên toàn cầu, trên tất cả các quốc gia. Cách để đạt được điều này là thay thế luật quốc gia (ít nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật số) bằng một bộ quy tắc cụ thể - lý tưởng là - có thể được tự động trình bày bằng kỹ thuật số thông qua hợp đồng thông minh và sẽ được các tòa án thông thường chấp nhận. Nói một cách đơn giản, mục tiêudài hạn của InvArch là trình bày một cách để mã hóa IP, chuyển quyền sở hữu, phân đoạn nó, cấp phép cho nó, thu tiền bản quyền… tất cả đều tuân theo một bộ quy tắc thống nhất (tức là một “luật”). Điều này cũng đúng đối với một bộ quy tắc cho “luật doanh nghiệp” của InvArch. Điều này sẽ đòi hỏi sự mở rộng của giao thức để phát triển thành một “hệ thống” hoàn chỉnh hơn và - quan trọng nhất - thời gian và sự chấp nhận bằng cách trở thành một tiêu chuẩn. Có thể thấy, một chu kỳ đi lên sẽ phải được thiết lập - xây dựng lòng tin, mở rộng chức năng, do đó được áp dụng rộng rãi hơn… cho đến khi đạt được "tiêu chuẩn ngành"

7. Team & Partners


8. Tài nguyên dự án

Theo dõi InvArch để cập nhật những thông tin mới nhất:

9. Kết luận

InvArch đã cung cấp một cái nhìn tổng quan mà mọi người có thể tuân theo để tạo ra một mạng lưới có thể mở rộng và tương tác để sử dụng tài sản trí tuệ trong các hình thức kinh doanh và giao dịch tài chính khác nhau.

Theo giao thức đã nêu, những người tham gia làm việc với tinh thần tự giác sáng tạo để tạo ra một hệ thống tổng thể có thể được mở rộng một cách đặc biệt miễn phí và không có rào cản về lòng tin và hành vi trộm cắp được tìm thấy trong nhiều trường hợp kinh doanh.

InvArch đã đưa ra một phác thảo sơ bộ về kiến trúc và phát triển mạng mà nó sẽ thực hiện, bao gồm đặc của các thành phần, các động lực kinh tế của chúng và các quy trình hoạt động.

InvArch đã xác định một thiết kế cơ bản và thảo luận về điểm mạnh và hạn chế của nó; do đó, InvArch có những hướng đi xa hơn có thể hữu ích hơn nữa, xóa bỏ những hạn chế và mang lại nền tảng hơn nữa hướng tới một hệ sinh thái đổi mới thực sự phi tập trung.

Bài viết nhắm mục đích cung cấp thông tin, đây KHÔNG phải lời khuyên đầu tư!

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2547437241936604

Telegram nhóm chat:  https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news:  https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/bigcoincapital

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Bạn muốn nghe chia sẻ về những kiến thức phân tích thị trường và bài học đầu tư?

Học tại đây

Đánh giá:

(5/5)