Tổng hợp những cơ chế mới của StarShark đối với người dùng

06/01/2022 - 299 lượt xem
Chia sẻ
 
Starshark đã phát hành được gần nữa tháng và có rất nhiều phản hồi từ người dùng, vì vậy dự án đã quyết định và đưa ra những điều chỉnh mới để người dùng có thể cập nhật tốt nhất về dự án. Dưới là tất cả tổng hợp mới bạn hãy đọc để nắm rõ sự thay đổi này.

I. Quy tắc về điểm đóng góp

Nhiều người chơi đã gợi ý rằng điểm PVP trong game nên theo Shark và không bị ràng buộc vào tài khoản. Nhằm đảm bảo tính xác thực và công bằng của xếp hạng PVP. Sau khi nhóm nghiên cứu cẩn thận, các điều chỉnh sau đã được thực hiện và các quy tắc mới sẽ có hiệu lực vào ngày 25/12/2021. Shark NFT sẽ bắt đầu tích lũy điểm đóng góp.

 • Điểm đóng góp của Shark: Điểm đóng góp của Shark bằng với số điểm kiếm được khi Shark tham gia PvP trong mùa giải này. Shark được cộng điểm nếu thắng và bị trừ điểm nếu thua (có thể đạt điểm 0 nếu hòa.)
 • Chuyển và khấu trừ điểm đóng góp: Sau khi Shark được chuyển sang tài khoản khác, điểm đóng góp của Shark sẽ bị trừ từ tài khoản ban đầu và chuyển sang tài khoản của người mua/được tặng.
 • Giới hạn chuyển đổi điểm đóng góp: Điểm đóng góp được cộng vào tài khoản của người mua/quà tặng không được vượt quá giới hạn chuyển điểm đóng góp tương ứng với cấp sao của Shark.

Ví dụ: Trong trường hợp mua Shark cấp 1 sao với 100 điểm đóng góp. Nếu người dùng A hiện có 1200 điểm đóng góp, thì sau khi mua hàng, người dùng A sẽ có 1300 điểm đóng góp. Nếu người dùng A hiện có 1300 điểm đóng góp, thì sau khi mua hàng, người dùng A sẽ có 1340 điểm đóng góp. Nếu điểm đóng góp hiện tại của người dùng A là 1400; sau khi mua, sẽ không có thay đổi trong điểm.

 • Điểm đóng góp được xóa vào mỗi mùa và sau mỗi giao dịch/quà tặng.

Sau đây là giới hạn chuyển điểm đóng góp tương ứng với các cấp sao của Shark;

II. Hệ thống Referral 

1. Điều kiện dành cho người giới thiệu:

Bất kỳ ai có link mời người mới đều có thể trở thành người giới thiệu. Nếu người giới thiệu có ít nhất một NFT trong tài khoản của mình, người giới thiệu sẽ có một phần thu nhập từ giới thiệu. Mối quan hệ giữa người giới thiệu và người được giới thiệu có hiệu lực trong khoảng thời gian 30 ngày (trong thời gian này nếu tài khoản của người giới thiệu có ít hơn một NFT, sẽ không có thu nhập từ người giới thiệu nhưng mối quan hệ giữa người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ vẫn có hiệu lực).

2. Thu nhập từ giới thiệu như được mô tả như sau:

 • Khi ref của bạn mua một box trên marrketplace bằng token SEA, 5,75% tổng số tiền giao dịch, cũng như 7% phí nền tảng (4,25%), sẽ được trao cho người giới thiệu.

Ví dụ: Nếu ref của bạn chi 1500 SEA để mua 3 box, thì người giới thiệu có thể nhận được: 1500 * 5,75% + 1500 * 4,25% * 7% = 90,7125 $SEA

 • Khi ref của bạn thực hiện mua hàng qua C2C, 7% phí nền tảng (4,25%) mà nền tảng tính phí sẽ được trao cho người giới thiệu.

Ví dụ: Nếu ref của bạn mua hàng qua C2C với tổng số tiền là 3 BNB, thì người giới thiệu có thể nhận được: 3 * 4,25% * 7% = 0,008925 BNB

 • ref của bạn sẽ đóng góp điểm khuyến mãi cho người giới thiệu của họ cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện trên thị trường. 500 người giới thiệu hàng đầu được xếp hạng theo tổng số điểm thăng hạng trong mùa giải sẽ được thưởng cho người giới thiệu.

Phí nền tảng bao gồm mua NFT Shark thông qua sử dụng $SEA trên trang web chính thức của StarSharks và tất cả các giao dịch C2C trên thị trường với tỷ lệ 4,25%, trong đó mức phân phối được nêu dưới đây;

 • 1% được phân bổ cho phần thưởng của người giới thiệu, 2% được phân bổ cho phần thưởng của bang hội.
 • 7% được phân bổ cho thu nhập từ giới thiệu sẽ vẫn có giá trị trong 30 ngày; khi hết hạn, SEA sẽ bị BURN và BNB sẽ được đưa vào nhóm Stake.
 • 70% sẽ được phân bổ cho nhóm Stake
 • 20% sẽ được phân bổ làm doanh thu của nền tảng.

Lưu ý: Khi người giới thiệu/cơ quan/bang hội không đáp ứng các điều kiện giới thiệu, SEA sẽ bị burn và BNB sẽ được đưa vào nhóm stake.

Cơ cấu phân bổ thu nhập SEA:

 • 90% bị burn
 • 5,75% Người giới thiệu
 • 4,25% phí nền tảng
 • 20% là doanh thu từ nền tảng
 • 3% vào hội
 • 7% chuyển đến người giới thiệu
 • 70% bị burn

Phân tích phân phối thu nhập SEA cho mùa giải đầu tiên mà không có giới thiệu.

Ví dụ: Với 500 $SEA thì trong đó:

 • 500 * 4,25% * 20% = 4,25 SEA cho doanh thu nền tảng
 • 495,75 Bị burn
 • Tất cả thu nhập $SEA cho người giới thiệu sẽ được tính vào cuối tháng. Vì không có hệ thống giới thiệu vào tháng 12, $SEA có liên quan sẽ bị đốt. Thu nhập từ giới thiệu sẽ bắt đầu vào tháng 1.

III. Cơ chế thưởng cho PvP ranking

Trong bài viết sớm nhất, dự án đã đăng về cơ chế phần thưởng và quy tắc tính toán của StarSharks. https://medium.com/@StarSharks/reward-mechanism-and-calculation-rules-of-the-starsharks-warriors-pvp-game-8ec51808f155 

Hiện tại, dựa trên phản hồi từ các thành viên cộng đồng và người chơi, dự án đã thực hiện các điều chỉnh sau đối với phần thưởng xếp hạng PvP hàng tháng và phân phối phần thưởng hàng tháng sau khi đã suy nghĩ và thảo luận kỹ lưỡng.

Trước hết, tỉ lệ pool thưởng điều chỉnh từ 66,6% xuống còn phân bổ khoảng 80% (79,871795%) của pool phát hành $SSS hàng tháng. (Theo kế hoạch ban đầu, đó là “Pool phần thưởng cho PvP ranking hàng tháng được phân bổ từ hai phần ba (66,666666667%) của khối lượng phát hành $SSS hàng tháng.”) 20,18205% còn lại của phát hành token $SSS hàng tháng được phân bổ cho pool tiền thưởng giới thiệu.

Do đó, dự án đã thực hiện điều chỉnh về tỷ lệ phần thưởng PvP ranking hàng tháng có thể được chia sẻ theo thứ hạng của mỗi người chơi được liệt kê trong bảng màu vàng bên dưới.

Tiêu chuẩn phần thưởng cuối mùa của PvP hiện tại sẽ dựa trên phần phân bổ đã được điều chỉnh, sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Lưu ý:

 • Ngày thanh toán là hàng tháng vào 0:00 UTC đầu tiên, điều này đánh dấu sự kết thúc của mùa giải. Sau khi snapshot, điểm của người dùng sẽ được đặt lại về 0, sau đó, một mùa giải mới sẽ bắt đầu.
 • Mỗi tháng vào 0:00 UTC thứ 2, phần thưởng của mùa trước sẽ được phát hành; người dùng có thể đăng nhập vào trung tâm người dùng để nhận phần thưởng $ SSS token.

Tỷ lệ phần trăm của pool thưởng có thể được chia sẻ theo xếp hạng của mỗi người dùng được liệt kê trong bảng màu vàng bên dưới. Pool thưởng cho bảng xếp hạng những người giới thiệu sẽ dựa trên định nghĩa của điểm xúc tiến.

IV. Cơ chế thưởng cho chương trình giới thiệu của SSS

Nhóm tiền thưởng xếp hạng giới thiệu hàng tháng - được phân bổ khoảng 20% (20.128205%) của nhóm phát hành $SSS hàng tháng. Đó là phần trăm còn lại của khối lượng phát hành $SSS hàng tháng.

Tỷ lệ phần trăm của pool thưởng có thể được chia sẻ theo xếp hạng của mỗi người dùng được liệt kê trong bảng màu vàng bên dưới.


Pool thưởng cho bảng xếp hạng những người giới thiệu sẽ dựa trên định nghĩa của điểm khuyến mãi

Điểm khuyến mãi là tổng của các giao dịch sau được thực hiện trong mùa giải:

Điểm khuyến mãi mỗi mùa = Khối lượng giao dịch BNB (BNB) được đóng góp bởi những người giới thiệu đã thực hiện giao dịch mua + Tất cả SEA đã chi tiêu (để mua NFT sharks và tổng hợp sharks) được chuyển đổi theo thời gian thực thành BNB (tất cả những điều đã đề cập ở trên cần được thực hiện bởi những người giới thiệu hợp lệ trong khoảng thời gian liên kết 30 ngày). Người được giới thiệu đóng góp càng nhiều điểm khuyến mãi cũng như khối lượng giao dịch BNB đủ điều kiện cho những người được giới thiệu, ví dụ: 1BNB có khối lượng hợp lệ tương đương với 100 điểm.

Lưu ý:

1) Người giới thiệu hợp lệ phải mua ít nhất 1 sharks với giá 500 $SEA trên trang web Starsharks chính thức hoặc thông qua giao dịch C2C trên thị trường.

2) Người giới thiệu phải có ít nhất 1 NFT trong tài khoản của họ khi bắt đầu chia sẻ liên kết lời mời của mình cho đến khi kết thúc.

3) Mỗi ​​người giới thiệu hợp lệ có thể đóng góp vào điểm xúc tiến của người được giới thiệu đó miễn là người được giới thiệu đáp ứng các tiêu chí để được đưa vào bảng tính bảng lãnh đạo thăng hạng trong mùa giải hiện tại. Điểm khuyến mãi của người giới thiệu sẽ chỉ được tính bằng cách sử dụng dữ liệu của các lượt giới thiệu đang hoạt động trong thời hạn 30 ngày.

4) Dự án sẽ tính điểm khuyến mãi hàng tháng. Điểm khuyến mãi trong tháng trước sẽ được giải quyết, sau đó được đặt lại về 0 vào cuối tháng hiện tại và phân phối phần thưởng $SSS Tokens vào ngày thứ hai của tháng tiếp theo; Điểm khuyến mãi của người giới thiệu trong thời gian hiệu lực còn lại sẽ được tính vào tháng tiếp theo.

Điều đáng chú ý là trong mùa giải này, tất cả tiền thưởng xếp hạng giới thiệu tháng 12 dành cho người giới thiệu sẽ được hợp nhất vào nhóm tiền thưởng token $SSS của tháng 1.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ những tính năng mới được cập nhật và có hiệu lực vào thời điểm hiện tại. Đây sẽ là các phần thưởng bổ sung dành cho người chơi cũng như những người tích cực hỗ trợ quảng bá dự án. Tuy nhiên, giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao. Vui lòng thực hiện giao dịch của bạn một cách thận trọng.

Mọi người tham gia chơi có thể ủng hộ qua link: WeGuild Starshark.

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2547437241936604

Telegram nhóm chat:  https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news:  https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/bigcoincapital

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Bạn muốn nghe chia sẻ về những kiến thức phân tích thị trường và bài học đầu tư?

Học tại đây

Đánh giá:

(5/5)