thuthuy

L2Y huy động 3,7 triệu đô la

L2Y huy động 3,7 triệu đô la

L2Y huy động 3,7 triệu đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng và nền tảng giao dịch GameFi. Nhóm Ex-Huobi ra mắt cơ sở hạ tầng guild ‘Bloomberg…
[Tổng kết AMA] Cập nhật thông tin dự án A2DAO cùng Bigcoin Việt Nam

[Tổng kết AMA] Cập nhật thông tin dự án A2DAO cùng Bigcoin Việt Nam

Vào lúc 20h00 ngày 16/11/2021, dự án A2DAO và Bigcoin Vietnam đã tổ chức một chương trình AMA nhằm cung cấp thêm thông tin mới của dự án đến với…