Kinh nghiệm

Whitepaper là gì ? Những nội dung cần có trong whitepaper

admin - 21/02/2020
Theo định nghĩa thông thường Whitepaper hay sách trắng (bạch thư – từ cổ) là một bản báo cáo hoặc bản hướng dẫn của cơ quan...

Đọc nhiều

    Theblock101.com - Phân tích các dự án blockchain