theblock101

Bitcoin

Blast

Blast là blockchain layer 2 mới trên Ethereum cung cấp lãi suất thực (native yield) từ việc gửi Ethereum và các đồng stablecoin khác. Blockchain này được đầu tư và hỗ trợ phát triển bởi quỹ đầu tư có tiếng là Paradigm và nhà sáng lập Pacman.

Manta Network

Avalanche

Base

Solana

Được Visa chọn là blockchain nền tảng cho các thanh toán liên quan đến USDC, Solana dần chuyển mình để chứng minh rằng đây là nền tảng blockchain có tốc độ giao dịch nhanh và chi phí rẻ tiềm năng nhất hiện tại.

Scroll

Aptos

Optimism

LSDFi

NFT-Fi

Flow Blockchain

zkSync

StarkNet

Hệ sinh thái Near

Hệ sinh thái Polkadot

Web3.0

Metaverse

Sui

SocialFi

LayerZero

Arbitrum