Theblock101.com - Phân tích các dự án blockchain

Đáng Chú Ý

HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LÀ GÌ ? HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG BINANCE FUTURE

#Tradingfuture #Binancefutures #hopdongtuonglai HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI LÀ GÌ ? HƯỚNG DẪN NỀN TẢNG BINANCE FUTURES

Subscribe

THE 4TH GLOBAL CHAIN - VIETNAM BLOCKCHAIN DAY 2019

Ngày hội lơn nhất về Blockchain Việt Nam được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/4 sắp tới có tên đầy đủ là The 4th Global chain – Vietnam Blockchain day 2019. Ngày hội Blockchain Việt Nam lần này, tại Hà Nội, sẽ xoay quanh vai trò của nền tảng công nghệ Blockchain trong tương lai.

Subscribe
Monero ký hiệu là XMR là một đồng tiền ảo kỹ thuật số mã nguồn mở được tạo ra vào tháng 4 năm 2014. Monero được biến đến là một nền tảng tập trung vào tính...
TomoChain là một blockchain tương thích Ethereum Virtual Machine (EVM) công khai với cơ chế đồng thuận PoSV. Tomochain được tạo ra nhằm hỗ trợ tốc độ xác nhận giao dịch tối đa với mức phí nhỏ...

IEO Trend

Theblock101.com - Phân tích các dự án blockchain