theblock101

  Options Contract là gì? Công cụ tài chính mới cho nhà đầu tư tiền điện tử

  ByEden Nguyen21/06/2024
  Hợp đồng quyền chọn (Options Contract) đã từ lâu là một công cụ tài chính quan trọng trong thị trường tài chính truyền thống. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, hợp đồng quyền chọn cũng đã tìm được chỗ đứng của mình trong lĩnh vực crypto. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết về hợp đồng quyền chọn trong crypto, cách thức hoạt động, các loại quyền chọn và lợi ích mà nó mang lại cho nhà đầu tư.

  1. Hợp đồng quyền chọn trong Crypto là gì?

  Hợp đồng quyền chọn là gì?
  Hợp đồng quyền chọn là gì?

  Hợp đồng quyền chọn trong crypto là một thỏa thuận giữa hai bên, trong đó người nắm giữ quyền chọn có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một loại tiền điện tử với một mức giá xác định (strike price) vào hoặc trước một ngày đáo hạn nhất định. Người bán quyền chọn có nghĩa vụ phải thực hiện hợp đồng nếu người nắm giữ quyền chọn yêu cầu.

  2. Các loại hợp đồng quyền chọn trong Crypto

  Các loại hợp đồng quyền chọn
  Các loại hợp đồng quyền chọn 

  Quyền chọn mua (Call Option)

  Quyền chọn mua (Call Option) trong crypto cho phép người nắm giữ quyền chọn mua tiền điện tử với giá đã định trước vào hoặc trước ngày đáo hạn. Đây là một công cụ tài chính phổ biến được sử dụng để đầu cơ hoặc bảo vệ lợi nhuận. Nếu giá của tiền điện tử tăng lên trên mức giá đã định trước, người nắm giữ quyền chọn có thể mua tiền điện tử với giá thấp hơn giá thị trường và bán ra để kiếm lời. Nếu giá không tăng như dự đoán, người nắm giữ chỉ mất khoản phí premium đã trả ban đầu.

  Ví dụ: Một nhà đầu tư mua quyền chọn mua Bitcoin với mức giá định trước là $50,000 và ngày đáo hạn là 30 ngày. Nếu trong vòng 30 ngày, giá Bitcoin tăng lên $60,000, nhà đầu tư có thể thực hiện quyền chọn để mua Bitcoin với giá $50,000 và bán ra với giá $60,000, thu được lợi nhuận $10,000 trước khi trừ phí premium.

  Quyền chọn bán (Put Option)

  Quyền chọn bán (Put Option) trong crypto cho phép người nắm giữ quyền chọn bán tiền điện tử với giá đã định trước vào hoặc trước ngày đáo hạn. Công cụ này thường được sử dụng để bảo vệ giá trị tài sản trong trường hợp giá tiền điện tử giảm. Nếu giá của tiền điện tử giảm xuống dưới mức giá đã định trước, người nắm giữ quyền chọn có thể bán tiền điện tử với giá cao hơn giá thị trường, từ đó kiếm lời. Nếu giá không giảm như dự đoán, người nắm giữ chỉ mất khoản phí premium đã trả ban đầu.

  Ví dụ: Một nhà đầu tư mua quyền chọn bán Ethereum với mức giá định trước là $3,000 và ngày đáo hạn là 30 ngày. Nếu trong vòng 30 ngày, giá Ethereum giảm xuống $2,000, nhà đầu tư có thể thực hiện quyền chọn để bán Ethereum với giá $3,000, giữ được $1,000 lợi nhuận trước khi trừ phí premium.

  Quyền chọn kiểu Châu Âu và Mỹ

  • Quyền chọn kiểu Châu Âu (European Option): Quyền chọn này chỉ có thể được thực hiện vào ngày đáo hạn. Điều này hạn chế tính linh hoạt nhưng thường có phí premium thấp hơn so với quyền chọn kiểu Mỹ.

  • Quyền chọn kiểu Mỹ (American Option): Quyền chọn này có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào trước hoặc vào ngày đáo hạn. Tính linh hoạt cao hơn giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hoặc cắt lỗ kịp thời, nhưng đi kèm với phí premium cao hơn.

  Quyền chọn kép (Double Option)

  Quyền chọn kép cho phép người nắm giữ quyền chọn đồng thời có quyền mua và bán tiền điện tử với giá đã định trước. Đây là công cụ hữu ích trong các thị trường có độ biến động cao, cho phép nhà đầu tư kiếm lời từ cả hai chiều tăng và giảm của giá tài sản. Quyền chọn kép phức tạp hơn so với quyền chọn mua hoặc bán đơn lẻ và thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc có kinh nghiệm.

  Quyền chọn có điều kiện (Conditional Option)

  Quyền chọn có điều kiện chỉ có hiệu lực khi giá của tiền điện tử đạt một mức cụ thể trước hoặc vào ngày đáo hạn. Đây là loại quyền chọn phức tạp, yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về thị trường và các điều kiện kích hoạt. Quyền chọn có điều kiện giúp nhà đầu tư linh hoạt hơn trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn.

  2. Cách thức hoạt động

  Hợp đồng quyền chọn bao gồm ít nhất bốn thành phần: kích cỡ, ngày đáo hạn, giá thực hiện và phí thực hiện quyền chọn.

  Trước hết, kích cỡ của lệnh liên quan đến số lượng hợp đồng được giao dịch. Thứ hai, ngày đáo hạn là ngày mà sau đó nhà đầu tư sẽ không còn có thể thực hiện quyền chọn nữa. Thứ ba, giá thực hiện là giá mà tài sản sẽ được mua hoặc bán (trong trường hợp người mua hợp đồng quyết định thực hiện quyền chọn). Cuối cùng, phí thực hiện hợp đồng là giá mua hợp đồng quyền chọn. Nó là số tiền mà nhà đầu tư phải trả để có được quyền chọn. Vì vậy, người mua có được hợp đồng từ người bán theo giá trị của phí thực hiện quyền chọn. Phí này sẽ biến động khi càng đến gần ngày đáo hạn.

  Nếu giá thực hiện thấp hơn giá thị trường, nhà đầu tư có thể mua tài sản cơ sở ở mức giá rẻ và sau khi cộng cả phí thực hiện quyền chọn, họ có thể chọn thực hiện hợp đồng để kiếm lợi nhuận. Nhưng nếu giá thực hiện cao hơn giá thị trường, nhà đầu tư sẽ không có lý do nào để thực hiện quyền chọn và hợp đồng sẽ không có tác dụng gì. Khi hợp đồng không được thực hiện, người mua chỉ mất phí thực hiện quyền chọn mà họ đã phải thanh toán để mua vị thế đó.

  Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù người mua có thể chọn thực hiện hoặc không thực hiện quyền chọn mua hay quyền chọn bán của mình, nhưng người bán phải thực hiện vị thế của mình nếu người mua quyết định thực hiện. Vì vậy, nếu người mua quyền chọn mua quyết định thực hiện hợp đồng của mình, thì người bán có nghĩa vụ bán tài sản cơ sở. Tương tự như vậy, nếu một nhà đầu tư mua một quyền chọn bán và quyết định thực hiện nó, thì người bán có nghĩa vụ phải mua tài sản cơ sở từ người đã mua hợp đồng. Nghĩa là người bán chịu rủi ro cao hơn người mua.

  3. Lợi ích của hợp đồng quyền chọn trong Crypto

  Lợi ích của hợp đồng quyền chọn
  Lợi ích của hợp đồng quyền chọn

  Tăng cơ hội đầu tư

  Hợp đồng quyền chọn trong crypto cung cấp cho nhà đầu tư nhiều cơ hội đầu tư khác nhau, cho phép họ kiếm lợi nhuận từ việc tăng hoặc giảm giá của tiền điện tử. Điều này đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động, nơi mà giá tiền điện tử có thể thay đổi nhanh chóng.

  Quản lý rủi ro

  Hợp đồng quyền chọn là một công cụ hữu ích để quản lý rủi ro trong danh mục đầu tư tiền điện tử. Nhà đầu tư có thể sử dụng quyền chọn bán để bảo vệ giá trị của các loại tiền điện tử mà họ đang nắm giữ, hoặc sử dụng quyền chọn mua để đảm bảo họ có thể mua tiền điện tử ở một mức giá xác định trong tương lai.

  Tính linh hoạt

  Hợp đồng quyền chọn mang lại tính linh hoạt cao cho nhà đầu tư, cho phép họ tùy chỉnh chiến lược đầu tư của mình để phù hợp với các mục tiêu tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro. Nhà đầu tư có thể sử dụng các chiến lược phức tạp như spread, straddle hoặc strangle để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

  4. Rủi Ro của hợp đồng quyền chọn trong Crypto

  Mất phí premium

  Nếu dự đoán của nhà đầu tư không chính xác và họ không thực hiện quyền chọn, họ sẽ mất khoản phí premium đã trả ban đầu. Điều này có thể gây thiệt hại tài chính nếu không được quản lý tốt.

  Rủi ro đòn bẩy

  Hợp đồng quyền chọn trong crypto có thể sử dụng đòn bẩy, nghĩa là nhà đầu tư có thể kiểm soát một lượng tiền điện tử lớn với một khoản đầu tư nhỏ. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng làm tăng mức độ rủi ro, và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu nếu dự đoán không chính xác.

  5. Các sàn giao dịch hợp đồng quyền chọn trong Crypto

  Binance

  Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cũng cung cấp các hợp đồng quyền chọn cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Binance nổi bật với giao diện thân thiện và dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp.

  OKX

  OKX là một sàn giao dịch khác cung cấp các hợp đồng quyền chọn trong crypto, với nhiều công cụ và tính năng hữu ích cho nhà đầu tư. OKEx nổi tiếng với tính bảo mật cao và khối lượng giao dịch lớn.

  6. Kết Luận

  Hợp đồng quyền chọn trong crypto là một công cụ tài chính mạnh mẽ, mang lại nhiều cơ hội đầu tư và khả năng quản lý rủi ro cho nhà đầu tư tiền điện tử. Tuy nhiên, việc sử dụng hợp đồng quyền chọn cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc và quản lý rủi ro cẩn thận. Bằng cách nắm vững các khái niệm cơ bản và áp dụng các chiến lược phù hợp, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ danh mục đầu tư của mình trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

  Đọc thêm:

  Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

  Thảo luận thêm tại

  Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

  Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

  Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

  0 / 5 (0Bình chọn)

  Bài viết liên quan