theblock101

AML là gì? AML diễn ra như thế nào trong thị trường crypto?

ByDuyên Trần22/01/2024
AML (Chống rửa tiền) là một hệ thống các biện pháp ngăn chặn và phát hiện hoạt động tài chính bất hợp pháp. Trong thị trường crypto, việc thực hiện AML đóng vai trò quan trọng để ngăn chặn rủi ro rửa tiền. Bài viết này sẽ tìm hiểu về cách các tổ chức và nền tảng crypto thực hiện AML để bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu.   
AML (Chống rửa tiền) là gì?
AML (Chống rửa tiền) là gì?

1. AML (Chống rửa tiền) là gì?

AML (Anti Money Laundering) - chống rửa tiền, là một tập hợp các biện pháp và quy tắc nhằm ngăn chặn và phát hiện hoạt động chuyển giao tiền từ các nguồn bất hợp pháp và nguy cơ rửa tiền. Mục tiêu của AML là đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch tài chính và ngăn chặn việc sử dụng tiền để tài trợ cho các hoạt động phi pháp hoặc tổ chức tội phạm.

Định nghĩa về AML
Định nghĩa về AML

Trong lĩnh vực tiền điện tử, AML trở thành một yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn và tuân thủ trong giao dịch. Các tổ chức tài chính và nền tảng tiền điện tử thường phải thực hiện các biện pháp AML để ngăn chặn rủi ro liên quan đến chuyển giao tiền không hợp pháp.

2. Lịch sử hình thành và phát triển của AML

2.1. AML ở Mỹ

Các quy định về AML ở Hoa Kỳ được mở rộng sau khi Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) được thông qua vào năm 1970 và được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ duy trì theo hiến pháp vào năm 1974. Các tổ chức tài chính được yêu cầu báo cáo số tiền gửi bằng tiền mặt trên 10.000 đô la, thu thập thông tin nhận dạng của chủ tài khoản tài chính và lưu giữ hồ sơ các giao dịch.

Luật bổ sung đã được thông qua vào những năm 1980 trong bối cảnh tăng cường nỗ lực chống buôn bán ma túy, vào những năm 1990 để tăng cường giám sát tài chính và vào những năm 2000 để cắt nguồn tài trợ cho các tổ chức khủng bố.

Lịch sự phát triển của AML
Lịch sự phát triển của AML

Các ngân hàng, nhà môi giới và đại lý hiện tuân theo một khuôn khổ pháp lý phức tạp để tiến hành thẩm định khách hàng cũng như theo dõi và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Chính sách tuân thủ AML bằng văn bản phải được thực hiện và phê duyệt bằng văn bản bởi thành viên ban quản lý cấp cao và được giám sát bởi nhân viên giám sát AML.

Đạo luật chống rửa tiền năm 2020, có hiệu lực từ đầu năm 2021, đã áp dụng các yêu cầu CDD đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, các nhà kinh doanh đồ cổ và nghệ thuật, các công ty tư nhân tương tự như các tổ chức tài chính. Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp, một điều khoản của AML, đã loại bỏ những kẽ hở để các công ty vỏ bọc trốn tránh các biện pháp chống rửa tiền và trừng phạt kinh tế.

FinCEN, một cơ quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, ban hành hướng dẫn và quy định nhằm giải thích và thực thi BSA và các luật AML khác. Hướng dẫn và quy định của FinCEN cung cấp hướng dẫn chi tiết cho các tổ chức tài chính về cách tuân thủ các yêu cầu về AML.

Ngoài các luật liên bang này, nhiều tiểu bang còn có các đạo luật và quy định về AML của riêng mình. Các luật của tiểu bang này thường phản ánh các yêu cầu của liên bang nhưng có thể bao gồm các điều khoản bổ sung. Các tổ chức tài chính phải tuân thủ cả luật AML của liên bang và tiểu bang.

2.2. AML ở EU và các khu vực khác

Liên minh Châu Âu (EU) và các khu vực pháp lý khác đã áp dụng các biện pháp chống rửa tiền tương tự như luật và việc thực thi chống rửa tiền của Hoa Kỳ có tầm quan trọng lớn hơn trên toàn cầu vào năm 1989, khi một nhóm các quốc gia và. các tổ chức phi chính phủ (NGO) đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) .

FATF là một cơ quan liên chính phủ có nhiệm vụ xây dựng và thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Vào tháng 10 năm 2001, sau vụ tấn công khủng bố 11/9, nhiệm vụ của FATF đã tăng lên để chống lại việc tài trợ cho khủng bố. 

40 Khuyến nghị của FATF đã cung cấp khuôn khổ cho các quy định và chính sách về AML và Chống tài trợ khủng bố (CFT) tại hơn 190 khu vực pháp lý trên toàn thế giới, bao gồm CDD, giám sát giao dịch, báo cáo hoạt động đáng ngờ và hợp tác quốc tế.

Các tổ chức quốc tế quan trọng khác trong cuộc chiến chống rửa tiền bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên hợp quốc (LHQ), và các chương trình bao gồm Chỉ thị Chống rửa tiền của Hội đồng Liên minh Châu Âu (AMLD) và Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng Thẩm định khách hàng (CDD) của Ngân hàng.

IMF đã thúc ép các nước thành viên tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố. Liên Hợp Quốc đã bổ sung các điều khoản AML để giải quyết vấn đề rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy trong Công ước Vienna 1998, với tội phạm có tổ chức quốc tế trong Công ước Palermo 2001 và vấn đề tham nhũng chính trị trong Công ước Meridian 2005.

AMLD của Hội đồng Liên minh Châu Âu, một chỉ thị đặt ra các yêu cầu về AML/CFT cho tất cả các quốc gia thành viên EU, đã được sửa đổi nhiều lần để phản ánh những rủi ro đang thay đổi của hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. CDD dành cho Ngân hàng của Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng đưa ra các khuyến nghị chi tiết cho các ngân hàng về cách xác định và xác minh danh tính khách hàng của họ.

3. Các biện pháp chống rửa tiền

Các tổ chức tài chính chống rửa tiền bằng 2 biện pháp chính là KYC và CDD

3.1. KYC

KYC (Know Your Customer: tạm dịch là Hiểu khách hàng của bạn) là xác định danh tính của khách hàng mới và xem xét liệu tiền của họ có nguồn gốc từ một nguồn hợp pháp hay không.

KYC giúp chống rửa tiền (AML)
KYC giúp chống rửa tiền (AML)

Rửa tiền có thể được chia thành ba bước:

  • Bước 1: Gửi tiền bất hợp pháp vào hệ thống tài chính.

  • Bước 2: Thực hiện một loạt các giao dịch, thường lặp đi lặp lại và với số lượng lớn, để làm xáo trộn nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền được gọi là "phân lớp".

  • Bước 3: "Làm sạch" và "rửa" tiền bằng cách chuyển đổi chúng thành bất động sản, công cụ tài chính, đầu tư thương mại và các tài sản khác.

Quy trình KYC nhằm mục đích ngăn chặn hoạt động rửa tiền ở bước đầu tiên khi khách hàng cố gắng lưu trữ tiền trong tài khoản tài chính. 

Trong KYC, các tổ chức tài chính sẽ sàng lọc khách hàng mới dựa trên danh sách các bên có nguy cơ rửa tiền cao hơn mức trung bình: nghi phạm và người bị kết án hình sự; các cá nhân và công ty đang bị trừng phạt kinh tế; những người có liên quan đến chính trị, bao gồm cả các quan chức nước ngoài và những người thân trong gia đình, những cộng sự thân thiết của họ.

3.2. CDD

CDD (Customer Due Diligence: tạm dịch là Thẩm định khách hàng) là quá trình diễn ra trong suốt thời gian tồn tại của tài khoản. Các tổ chức tài chính phải tiến hành thẩm định khách hàng (CDD) hoặc duy trì hồ sơ chính xác và cập nhật về các giao dịch và thông tin khách hàng. Theo thời gian, một số khách hàng nhất định có thể được thêm vào các lệnh trừng phạt và danh sách theo dõi AML, đảm bảo việc kiểm tra liên tục các rủi ro pháp lý và các vấn đề tuân thủ.

Theo Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) , bốn yêu cầu cốt lõi của CDD ở Hoa Kỳ là:

  • Xác định và xác minh thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng (PII)

  • Xác định và xác minh danh tính chủ sở hữu hưởng lợi sở hữu từ 25% trở lên trong công ty mở tài khoản

  • Hiểu bản chất, mục đích và tổng hợp hồ sơ rủi ro trong quan hệ khách hàng

  • Giám sát các giao dịch đáng ngờ và cập nhật thông tin khách hàng

CDD có thể phát hiện và chống lại các mô hình rửa tiền như phân lớp - chia nhỏ các giao dịch rửa tiền lớn thành các giao dịch nhỏ hơn để tránh các giới hạn báo cáo. Ví dụ: các tổ chức tài chính đã thiết lập thời gian nắm giữ AML để buộc tiền gửi phải ở lại trong tài khoản tối thiểu vài ngày trước khi chúng có thể được chuyển đi nơi khác.

4. AML trong thị trường crypto

4.1. AML trong Crypto hoạt động như thế nào?

AML trong lĩnh vực crypto hoạt động thông qua một loạt các biện pháp và quy trình để ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ cho hoạt động phi pháp. Dưới đây là một tóm tắt về cách AML hoạt động trong môi trường crypto:

Quy trình hoạt động của AML
Quy trình hoạt động của AML

 

Know Your Customer - KYC (Xác minh danh tính): yêu cầu người dùng cung cấp thông tin và giấy tờ cá nhân để xác minh danh tính của họ.

Customer Due Diligence - CDD (Thẩm định): đánh giá rủi ro của người dùng, kiểm tra xem họ có phải là Politically Exposed Person (PEP) hay không, và xác định nguồn tiền và mục đích của các giao dịch. Quy trình này giúp đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn hoạt động không hợp pháp trong lĩnh vực tài chính.

Suspicious Activity Report - SAR (Báo cáo hoạt động đáng ngờ): giám sát tài khoản người dùng, nhằm phát hiện và báo cáo ngay lập tức về bất kỳ giao dịch nào có dấu hiệu đáng ngờ tới cơ quan có thẩm quyền.

Sanctions Compliance (Biện pháp trừng phạt): cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra các bên tham gia giao dịch đáng ngờ, dựa trên danh sách các đối tượng đã bị xử phạt, nhằm đảm bảo rằng không có vi phạm nào xảy ra.

4.2. Tầm quan trọng của AML trong Crypto

Chống rửa tiền (AML) trong lĩnh vực tiền điện tử (crypto) có tầm quan trọng lớn, và dưới đây là một số điểm quan trọng để hiểu về vai trò của AML trong ngữ cảnh này:

Tuân thủ pháp luật

AML đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ cho các hoạt động phi pháp. Điều này giúp ngăn chặn sử dụng crypto cho các mục đích phi pháp và bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu.

Bảo vệ người dùng

AML giúp bảo vệ người dùng trước các rủi ro an ninh và tài chính. Quy định KYC (Know Your Customer) giúp đảm bảo rằng người dùng thực sự là ai họ nói họ là, và ngăn chặn tài khoản ẩn danh được sử dụng cho các hoạt động không phù hợp.

Phòng ngừa rủi ro

AML giúp phòng ngừa rủi ro về hoạt động tài chính bất hợp pháp và rửa tiền. Các biện pháp theo dõi giao dịch và phân tích mô hình có thể giúp nhận diện và ngăn chặn các hành vi đáng ngờ trước khi chúng trở nên nguy cơ lớn.

Tăng cường minh bạch

AML đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính minh bạch trong các giao dịch tiền điện tử. Điều này làm cho hệ thống tài chính trở nên mạnh mẽ hơn và giúp tạo ra một môi trường đáng tin cậy cho người dùng và đầu tư.

Hỗ trợ phát triển hợp pháp

Sự hiện diện của AML giúp tạo ra một môi trường pháp lý và an toàn cho sự phát triển của dự án và doanh nghiệp tiền điện tử. Điều này thúc đẩy sự chấp nhận và tích hợp rộng rãi của crypto trong nền kinh tế toàn cầu.

Hợp tác quốc tế

AML tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế trong việc chống lại tội phạm tài chính toàn cầu. Việc chia sẻ thông tin và kết hợp nỗ lực giữa các quốc gia giúp tăng cường khả năng ngăn chặn và xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Giữ uy tín thị trường

AML đóng vai trò quan trọng trong việc giữ uy tín của thị trường crypto. Các nền tảng và dự án tuân thủ chặt chẽ các biện pháp AML sẽ thu hút sự tin cậy từ cả người dùng và đối tác.

Tổng cộng, AML không chỉ đảm bảo tính an toàn và tuân thủ trong thị trường crypto mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững và tích cực của ngành công nghiệp này.

5. Câu hỏi thường gặp

Q1: Tiền được rửa như thế nào thông qua crypto?

Dưới đây là một số hình thức mà người có ý định rửa tiền có thể sử dụng:

Tạo nhiều ví và tài khoản: Người thực hiện rửa tiền có thể tạo nhiều ví và tài khoản để phân tán giao dịch và làm cho quá trình theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Giao dịch trong mạng lưới tích hợp: Người thực hiện rửa tiền có thể sử dụng các dịch vụ mixer hoặc tumbler để "rửa sạch" nguồn gốc của tiền. Các dịch vụ này kết hợp nhiều giao dịch của nhiều người dùng để làm cho quá trình theo dõi trở nên phức tạp.

Sử dụng tiền điện tử riêng tư: Các loại tiền điện tử như Monero, Zcash hoặc Dash được thiết kế để cung cấp tính năng ẩn danh và không theo dõi. Người sử dụng có thể sử dụng chúng để che đậy giao dịch và nguồn gốc của tiền.

Chuyển đổi liên tục: Người thực hiện rửa tiền có thể liên tục chuyển đổi giữa các loại tiền điện tử và tiền tệ truyền thống để tạo ra sự phức tạp và làm khó khăn việc theo dõi.

Sử dụng dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp: Có các tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ rửa tiền cho khách hàng trực tuyến. Những dịch vụ này thường sử dụng các kỹ thuật phức tạp để giấu thông tin và giao dịch tiền một cách khó xác định.

Những hình thức này không chỉ là hoạt động bất hợp pháp mà còn có thể dẫn đến hậu quả nặng nề theo luật pháp. Các cơ quan chức năng và tổ chức quốc tế đang tích cực nỗ lực để ngăn chặn và phát hiện các hoạt động tiền được rửa thông qua crypto.

Q2: Sự khác biệt giữa AML, CDD và KYC là gì?

Chống rửa tiền (AML) đề cập đến các quy tắc được pháp luật công nhận để ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Thẩm định khách hàng (CDD) đề cập đến các phương pháp mà các tổ chức tài chính thực hiện để phát hiện và báo cáo các vi phạm AML. Hiểu khách hàng của bạn (KYC) là ứng dụng của một thành phần của CDD liên quan đến việc sàng lọc và xác minh khách hàng tiềm năng.

Q3: Rửa tiền có thể dừng lại được không?

Việc thực thi AML có thể làm cho hành động rửa tiền khó diễn ra hơn, từ đó giúp giảm thiểu tình trạng rửa tiền, chứ không hoàn hoàn chấm dứt tình trạng này. Do những tội phạm rửa tiền dường như không bao giờ thiếu tiền, đồng phạm, công nghệ và các chiến thuật sáng tạo để thực hiện hành vi phạm tội.

Kết luận

Những nỗ lực ngăn chặn những khoản thu lợi bất chính đã có lịch sử kéo dài hàng thế kỷ. Cho đến nay, các chính phủ đã phát triển cách tiếp cận của mình nhằm ngăn chặn rửa tiền bằng cách thiết lập và sửa đổi các biện pháp kiểm soát pháp lý nhằm thu hút sự tham gia chủ động của các tổ chức tài chính. Chống rửa tiền là hướng đi quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi tội phạm tài chính.

Đọc thêm:

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

Duyên Trần

Duyên Trần

Content Writter of Bigcoin Vietnam - The most reliable gateway to Vietnamese market

0 / 5 (0Bình chọn)

Bài viết liên quan