theblock101

Landscape toàn cảnh hệ sinh thái BEVM (mới nhất 2024)

ByVitNhoNho28/01/2024
BEVM là một giải pháp Layer2 cho Bitcoin (BTC) sử dụng BTC làm phí gas và tương thích với môi trường EVM. Trong bài viết này theblock101 sẽ cung cấp bạn toàn cảnh hệ sinh thái BEVM và cho bạn thấy sự phát triển sinh thái của BTC L2 hàng đầu này.
Landscape toàn cảnh hệ sinh thái BEVM
Landscape toàn cảnh hệ sinh thái BEVM

1. Tổng quan về BEVM

BEVM là một giải pháp Layer2 cho Bitcoin (BTC) sử dụng BTC làm phí gas và tương thích với môi trường EVM (Ethereum Virtual Machine). Bằng việc tạo ra lớp 2 tận dụng các công nghệ từ Ethereum nhằm giảm thiểu công việc và mở rộng cho mạng lưới Bitcoin.

Theo dữ liệu từ Defillama, TVL của BEVM đạt trên $300M. Hệ sinh thái của BEVM đã có hơn 20 dự án, trong bài viết này theblock101 sẽ cung cấp bạn toàn cảnh hệ sinh thái BEVM và cho bạn thấy sự phát triển sinh thái của BTC L2 hàng đầu này.

TVL của BEVM
TVL của BEVM

2. Toàn cảnh hệ sinh thái của BEVM

Landscape toàn cảnh hệ sinh thái của BEVM
Landscape toàn cảnh hệ sinh thái của BEVM

2.1. Dex

Bswap

Bswap là một DEX (Decentralized Exchange) được xây dựng trên nền tảng BEVM. Đây là một AMM (Automated Market Maker) giao thức thanh khoản, hỗ trợ các cặp giao dịch của các tài sản BRC20 như Sats, Ordi và BTC. Hiện tại, tổng giá trị khối lượng giao dịch (TVL) trên Bswap ước tính khoảng 309.000$.

  • Twitter: @BSwap_BEVM
  • Trang web: http:bswap.bevm.io/#/swap  

2.2. Lending

Tonka

Tonka là một dịch lending Inscription được xây dựng trên nền tảng BEVM. Thông qua thỏa thuận, người dùng có thể hoàn tất quá trình vay bằng cách cầm cố tài sản BTC và Inscription. Tonka tận dụng công nghệ BEVM để cung cấp trải nghiệm giao dịch nhanh chóng, ít tốn Gas, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu vay và thanh toán trực tuyến.

OmniLending

OmniLending là một giao thức cho vay được xây dựng trên BEVM và hỗ trợ 18 blockchain khác. Nó hỗ trợ mọi nhu cầu cho vay tài sản có thể tương tác giữa BEVM và các chuỗi khác. Hiện tại, TVL ở mức 10 triệu USD.

2.3. Stablecoin

Satoshi Protocol

Satoshi Protocol là một dự án xây dựng một Stablecoin phi tập trung trên nền tảng BEVM, trong đó tài sản BTC được sử dụng làm tài sản đảm bảo. Bằng cách thế chấp BTC, bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo ra Stablecoin. Trong tương lai, Satoshi Protocol cũng đang lên kế hoạch kết nối các stablecoin của mình với Lightning Network, một mạng lưới thanh toán phi tập trung trên nền tảng Bitcoin. Điều này cho phép các Stablecoin BTC của Satoshi Protocol được sử dụng trong thế giới thực.

2.4. Bridge

Meson.fi

Meson.fi là một nền tảng cầu nối chuỗi chéo an toàn, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng cho các stablecoin. Cầu nối đang hỗ trợ 34 chuỗi chuỗi chéo, Meson.fi đặc biệt tập trung vào việc cung cấp cầu nối từ bốn chuỗi chính là BNBChain, Ethereum, Polygon và Arbitrum đến BEVM. Điều này cho phép người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng các stablecoin trên các chuỗi khác nhau một cách thuận tiện và an toàn.

Polyhedra

Polyhedra là một cơ sở hạ tầng hoạt động chéo Web3 tập trung vào ZKBridge. Được biết đến là hệ sinh thái ZKBridge lớn nhất, Polyhedra hiện đang hỗ trợ hoạt động tương tác chuỗi chéo của hơn 35 Layer 1 và Layer 2 khác nhau.

Owlto Finance

Owlto Finance là một giao thức chuỗi chéo cho phép giao dịch xuyên chuỗi trực tiếp của các tài sản chính thống trên nhiều chuỗi khác nhau. Hiện tại, Owlto Finance đặc biệt hỗ trợ chuỗi chéo BTC từ ba chuỗi chính thống là Ethereum, Arbitrum và BNBchain, tới BEVM. Điều này mang lại khả năng linh hoạt và tiện lợi cho người dùng khi giao dịch và sử dụng tài sản BTC trên các chuỗi khác nhau.

Bool Bridge

Bool Bridge là một cầu nối chuỗi chéo được hỗ trợ bởi Bool Network. Được xây dựng dựa trên môi trường MPC (Multi-Party Computation), ZKP (Zero-Knowledge Proof) và TEE (Trusted Execution Environment), Bool Bridge cung cấp khả năng giao tiếp an toàn và bảo mật giữa các chuỗi khác nhau. Hiện tại, Bool Bridge hỗ trợ chuỗi chéo từ Arbitrum đến BEVM, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi và tương tác với các tài sản trên các chuỗi này một cách linh hoạt và hiệu quả. Bool Bridge là một công cụ quan trọng trong việc xây dựng cầu nối và tích

BEVM Bridge

BEVM Bridge là một cầu nối chuỗi chéo phi tập trung hoàn toàn từ chuỗi chính BTC đến BEVM, đây cũng là cây cầu chính chủ của BEVM. Cầu nối này hỗ trợ chuỗi chéo của các tài sản BTC và BRC20 trên chuỗi BTC và có kế hoạch hỗ trợ thêm nhiều loại BTC khác trong tương lai. Tài sản này sẽ được đưa vào BEVM để sử dụng và tương tác trên nền tảng đó.

Trang web:https://www.bevm.io/bridge

2.5. Launchpad

SoulBound

SoulBound là một nền tảng Launchpad được xây dựng trên BEVM. SoulBound hiện tại hỗ trợ các token BRC20 và có kế hoạch hỗ trợ khởi chạy bất kỳ dự án nào trên chuỗi BEVM trong tương lai.

2.6. Giao thức phát hành tài sản (Asset Issuance)

Bevscriptions

Bevscriptions là một nền tảng giao dịch và phát hành tài sản xây dựng trên BEVM. Nền tảng này sử dụng tiêu chuẩn BM-20 để phát hành các tài sản. Tài sản đầu tiên được phát hành trên Bevscriptions là BMW, và nó đã thu hút hơn 500 BTC để tham gia khai thác trên BEVM. Trong vòng 6 giờ, gần 3 triệu giao dịch đã được tạo ra trên BEVM.

Hiện tại, giá trị của BMW vẫn cao hơn chi phí đúc 10 lần. Có thông tin cho biết BMW đang là cơ quan quản lý của Bevscriptions. Nền tảng này dự định tung ra trực tuyến hàng loạt sản phẩm chữ khắc chất lượng cao trong tương lai.

Bevscriptions là một nền tảng đáng chú ý trong việc giao dịch và phát hành tài sản trên BEVM. Với việc phát triển các sản phẩm chữ khắc chất lượng cao, Bevscriptions tạo ra cơ hội và sự kết nối giữa người dùng và tài sản kỹ thuật số trên nền tảng của mình.

Donut

Donut là một nền tảng phát hành dòng chữ trên mạng xã hội và nền tảng giao tiếp KOL được xây dựng trên BEVM. Đây là một giao thức độc đáo kết hợp giữa phát hành tài sản dòng chữ trên mạng xã hội và các mô hình Friendtech. Donut cho phép bất kỳ dự án nào cũng có thể xuất bản các dòng chữ trên nền tảng và KOL có thể phổ biến các nội dung dòng chữ hứa hẹn.

Donut là một giao thức phát hành tài sản duy nhất trên BEVM và hoàn toàn mở cho cộng đồng. Điều này tạo ra một môi trường phát triển đa dạng và sáng tạo, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia và tạo ra các nội dung dòng chữ trên nền tảng Donut.

BL2Rune

BL2Rune là một giao thức rune được xây dựng trên BEVM. Giao thức này đã phát hiện sách tài sản rune đầu tiên, và hiện tại giá trị của nó cao hơn khoảng 3 lần so với chi phí đúc. Sách tài sản này chính là dòng chữ quản trị của BL2Rune.

Trên tương lai, BL2Rune dự định liên tiếp ra mắt một loạt tài sản rune khác. Sự ra mắt này tạo ra cơ hội cho người dùng tham gia và tận dụng các tài sản rune trên giao thức BL2Rune. Việc liên tục phát hành các tài sản rune mới mở ra nhiều khả năng và tiềm năng cho sự phát triển và sự đa dạng hóa của hệ sinh thái BL2Rune.

2.7. Giao thức phái sinh (Derivative)

Coral Finance

Coral Finance là một giao thức phái sinh được xây dựng trên BEVM. Người dùng của Coral Finance có thể đưa Dòng chữ và bất kỳ tài sản nào vào nhóm phí bảo hiểm để nhận được tài sản C cao cấp. Tài sản C được đúc và phát hành thông qua một thuật toán duy nhất.

Coral Finance cung cấp khả năng khóa tính thanh khoản của tài sản một cách hiệu quả và đoàn kết những người dùng cộng đồng sở hữu tài sản dự án. Đây là một thỏa thuận quyền chọn cao cấp dành cho các dự án bên B và người dùng bên C. Coral Finance tạo ra sự liên kết giữa các bên và cung cấp một phương thức đặc biệt để tạo ra và quản lý tài sản cao cấp trên nền tảng của mình.

2.8. NFT MarketPlace

Bitsea

Bitsea là một NFT MarketPlace BTC L2 được xây dựng trên BEVM, môi trường blockchain độc quyền. Nền tảng này cung cấp các tính năng như NFT Launchpad và thị trường giao dịch NFT, tạo điều kiện cho người dùng tham gia vào việc phát hành và giao dịch NFT.

Gần đây, Bitsea đã phát hành tài sản NFT đầu tiên của họ, Seabox. Hiện tại, giá trị của Seabox cao hơn khoảng 30 lần so với chi phí truyền tài sản ban đầu. Điều này cho thấy sự thành công và sự quan tâm của người dùng đối với tài sản NFT trên Bitsea.

2.9. GameFi

Richverse

Richverse là một Gamefi được xây dựng trên BEVM, và nó là trò chơi đầu tiên được xây dựng trên BTC L2. Richverse không chỉ là một trò chơi, mà còn là một mạng xã hội ảo được điều khiển bởi cộng đồng và công nghệ XR. Trò chơi này lấy cốt lõi từ trò chơi cổ điển Monopoly và tích hợp các kịch bản mô phỏng, quản lý, kinh tế, xã hội và nhiều kịch bản khác.

2.10. SocialFi

Comingchat

Comingchat là một giao thức xã hội Web3 được xây dựng trên BEVM. Giao thức này đã có sẵn trên AppStore, Google Play và các thị trường ứng dụng khác, thu hút hơn 5 triệu lượt tải xuống tích lũy và có hoạt động hàng ngày với hơn 50.000 người dùng.

Comingchat là một giao thức xã hội Web3 tiên phong, tích hợp chuỗi chéo và cung cấp ứng dụng trên nhiều chuỗi khác nhau. Điều này mang lại cho người dùng một trải nghiệm đa dạng và tiện ích. Giao thức này tạo cầu nối giữa các chuỗi và cho phép trao đổi dữ liệu và tài sản giữa các ứng dụng trên chuỗi khác nhau.

Dsyncle

Dsyncle là một sản phẩm mạng xã hội được xây dựng trên BEVM. Nền tảng này cho phép người dùng giữ vị trí và tham gia vào các cuộc trò chuyện. Điều đặc biệt là người dùng cần giữ một nội dung nhất định để được tham gia vào nhóm nội dung cụ thể và tham gia trò chuyện.

Trong quá trình trò chuyện trên Dsyncle, người dùng có thể gửi tin nhắn chéo trong chuỗi bất kỳ lúc nào. Điều này tạo ra khả năng giao tiếp linh hoạt và liên tục giữa các thành viên trong cộng đồng.

Ngoài ra, Dsyncle còn tích hợp chức năng hoán đổi và thậm chí giao dịch API CEX (sàn giao dịch tiền điện tử trung gian) và các chức năng khác. Điều này mang lại cho người dùng một trải nghiệm đa dạng và tiện ích, cho phép họ tương tác, giao dịch và tham gia vào các hoạt động khác nhau trên nền tảng.

2.11. Oracle

DIA là dự án về Blockchain protocol trong lĩnh vực quản lý dữ liệu. DIA cung cấp cầu nối tin cậy và có thể kiểm chứng giữa dữ liệu ngoài chuỗi (Off-Chain Data) và các Smart Contract, cho phép các Smart Contract này sử dụng nguồn tài nguyên trên để xây dựng nhiều loại Dapps khác nhau.

Hiện DIA hỗ trợ hơn 40 L1 và L2 và cung cấp dữ liệu cho hơn 3.000 token và hơn 18.000 NFT. DIA sẽ được kết nối với BEVM để cung cấp dịch vụ báo giá oracle cho các dự án sinh thái BEVM.

X: https://twitter.com/DIAdata_org

Trang web: https://www.diadata.org

2.12. Ví

Các ví hỗ trợ mạng BEVM:

  • ParticleNtwrk
  • TokenPocket
  • OKX
  • Metamask

Đọc thêm:

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

VitNhoNho

VitNhoNho

Một người yêu thích crypto, liên tục học hỏi, tìm hiểu những nội dung mới nhất trên thị trường

5 / 5 (2Bình chọn)

Bài viết liên quan