Price Impact: Định nghĩa, cách tính và ứng dụng trong giao dịch tài chính

ByEden Nguyen13/05/2024
Price Impact là một thuật ngữ thường được sử dụng trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong thị trường crypto. Đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của một tài sản khi có một lượng lớn giao dịch được thực hiện trên thị trường.

1. Price Impact là gì?

Price Impact là gì?
Price Impact là gì?

Price Impact (tác động giá), là thuật ngữ mô tả phần trăm biến động giá thị trường của một tài sản giao dịch khi một lệnh mua hoặc bán được thực hiện. 

Tính toán Price Impact thường dựa trên khối lượng giao dịch so với khả năng thanh khoản của thị trường. Trong một thị trường thanh khoản cao, việc mua hoặc bán một lượng lớn tài sản có thể không ảnh hưởng nhiều đến giá cả, nhưng trong một thị trường thanh khoản thấp, mỗi giao dịch lớn có thể gây ra biến động mạnh mẽ.

Price Impact thường được đo lường dưới dạng phần trăm hoặc điểm số, thể hiện mức độ biến động của giá cả do giao dịch lớn tạo ra. Điều này làm cho nhà đầu tư và nhà giao dịch phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện giao dịch lớn để tránh tác động không mong muốn đến giá cả và hiệu suất của giao dịch.

Những chiến lược giao dịch thông minh thường tính toán và đánh giá Price Impact để quyết định thời điểm và cách thực hiện giao dịch sao cho hiệu quả nhất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch tự động và các quỹ đầu tư lớn, nơi việc điều chỉnh kỹ thuật giao dịch có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận.

2. Phân loại Price Impact

Price Impact bao gồm những loại sau:

Immediate Price Impact (Tác Động Giá Ngay Lập Tức)

Đây là loại Price Impact mà giá cả của tài sản thay đổi ngay sau khi giao dịch được thực hiện. Immediate Price Impact thường xảy ra khi có một lượng lớn tài sản được mua hoặc bán, gây ra sự biến động đột ngột trong giá cả. Điều này thường xảy ra trong các thị trường thanh khoản thấp, khi mỗi giao dịch lớn có thể gây ra sự đột ngột trong giá cả.

Ví dụ, một dự án blockchain công bố một đối tác lớn hoặc một sản phẩm mới có thể gây ra một biến động giá lớn cho token của dự án đó. Trong vài phút sau thông báo, giá của token này có thể tăng đột ngột do sự quan tâm tăng cao từ cộng đồng hoặc các nhà đầu tư mới, hoặc có thể giảm nhanh chóng nếu thông tin không đáp ứng được kỳ vọng.

Cumulative Price Impact (Tác Động Giá Tích Lũy)

Loại Price Impact này thường diễn ra dài hơn và tạo ra một sự biến động liên tục trong giá cả của tài sản sau mỗi giao dịch lớn. Thay vì biến động ngay lập tức, giá cả có thể biến động dần dần theo thời gian khi các giao dịch lớn tích lũy. Cumulative Price Impact thường xảy ra trong các thị trường có thanh khoản cao hơn, khi có nhiều giao dịch lớn đồng thời diễn ra và ảnh hưởng lên giá cả.

Ví dụ, dự án X là một dự án blockchain mới với một tiềm năng lớn và một mô hình kinh doanh đầy hứa hẹn. Dự án này thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư và người dùng trên toàn thế giới.

Trong thời gian gần đây, dự án X đã công bố một loạt các đối tác chiến lược mới và các giao dịch đối tác quan trọng. Mỗi lần một đối tác mới được công bố, giá token của dự án X tăng đôi chút do sự tăng niềm tin và tin tưởng từ cộng đồng và các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, tác động giá không chỉ dừng lại ở mỗi thông báo đối tác. Thay vào đó, nó tích lũy theo thời gian khi các thông tin tích cực liên tục được công bố. Mỗi lần một sự kiện tích cực xảy ra, ví dụ như một đối tác mới, một ứng dụng mới được triển khai trên nền tảng của dự án, hoặc một sự kiện khởi đầu thành công, giá token tiếp tục tăng dần.

3. Cách tính Price Impact

Cách tính Price Impact thường được xác định bằng cách so sánh giá cả của một tài sản trước và sau khi một giao dịch được thực hiện. Dưới đây là hai phương pháp phổ biến để tính toán Price Impact:

Tính toán dựa trên khối lượng giao dịch

Phương pháp này tính toán Price Impact bằng cách so sánh sự thay đổi giá cả của tài sản với khối lượng giao dịch. Cụ thể, Price Impact có thể được xác định bằng tỉ lệ giữa thay đổi giá cả và khối lượng giao dịch. Điều này có thể được biểu diễn bằng công thức:

Price Impact = Thay đổi giá cả/ Khối lượng giao dịch

 Trong đó:

  • Thay đổi giá cả là sự biến động của giá cả sau giao dịch so với giá trước khi giao dịch được thực hiện.

  • Khối lượng giao dịch là số lượng tài sản được giao dịch trong giao dịch đó.

Tính toán dựa trên sâu lệch

Một cách khác để tính toán Price Impact là dựa trên sâu lệch, tức là sự chênh lệch giữa giá cả hiện tại của tài sản và giá cả mà giao dịch cuối cùng được thực hiện. Đây là một cách tiếp cận phổ biến trong thị trường tài chính, nơi sâu lệch thường được sử dụng để đo lường Price Impact của các giao dịch lớn.

Cả hai phương pháp này đều giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ ảnh hưởng của giao dịch đến giá cả của tài sản và đưa ra quyết định mua bán phù hợp.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến Price Impact

Các yếu tố ảnh hưởng đến Price Impact
Các yếu tố ảnh hưởng đến Price Impact

Các yếu tố ảnh hưởng đến Price Impact bao gồm:

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến Price Impact. Các giao dịch lớn có thể tạo ra Price Impact lớn hơn so với các giao dịch nhỏ.

Thanh khoản

Thanh khoản của thị trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định Price Impact. Trong các thị trường thanh khoản cao, các giao dịch lớn có thể được thực hiện mà không gây ra nhiều biến động giá cả.

Phạm vi giá cả

Phạm vi giá cả của một tài sản cũng có thể ảnh hưởng đến Price Impact. Trong các thị trường có phạm vi giá cả lớn, các giao dịch có thể có Price Impact nhỏ hơn so với các thị trường có phạm vi giá cả hẹp.

Tính đồng nhất của thị trường

Tính đồng nhất của thị trường, tức là sự khớp lệnh giữa các sàn giao dịch và người tham gia thị trường, cũng có thể ảnh hưởng đến Price Impact. Trong các thị trường không đồng nhất, Price Impact có thể tăng do sự không khớp giữa các giá cả trên các sàn giao dịch.

Thời gian giao dịch

Thời gian mà giao dịch được thực hiện cũng có thể ảnh hưởng đến Price Impact. Trong thời gian thị trường đóng cửa hoặc thấp thanh khoản, Price Impact có thể tăng lên do sự thiếu cung cầu.

5. Sự khác nhau giữa Price Impact và Slipp

Price Impact và Slippage là hai khái niệm quan trọng trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong thị trường crypto. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

Price Impact (Tác Động Giá)

Price Impact đo lường sự thay đổi trong giá của một tài sản tài chính sau khi một giao dịch lớn hoặc nhiều giao dịch nhỏ đã được thực hiện.

Price Impact được tính dựa trên sự khác biệt giữa giá trước và giá sau khi giao dịch hoàn thành.

Đây là một khái niệm chủ yếu để đánh giá hiệu quả của một giao dịch cụ thể và có thể ảnh hưởng đến lựa chọn thời điểm thực hiện giao dịch.

Slippage (Sự Trượt Giá)

Slippage là sự chênh lệch giữa giá thực hiện mà bạn mong muốn và giá thực tế bạn nhận được sau khi một giao dịch được thực hiện.

Được tính dựa trên sự khác biệt giữa giá thị trường khi bạn đặt lệnh và giá thực hiện cuối cùng.

Slippage có thể xảy ra khi thị trường di chuyển nhanh chóng hoặc khi thanh khoản thấp.

Về cơ bản, Price Impact và Slippage đều liên quan đến sự biến động của giá trong quá trình giao dịch, tuy nhiên, chúng đo lường các khía cạnh khác nhau của sự biến động đó. Price Impact tập trung vào sự thay đổi giá sau giao dịch, trong khi Slippage tập trung vào sự chênh lệch giữa giá mong muốn và giá thực tế thực hiện giao dịch.

6. Cách giảm thiểu Price Impact khi giao dịch

Giảm thieerue Price Impact khi giao dịch như thế nào?
Giảm thiểu Price Impact khi giao dịch như thế nào?

Giảm thiểu Price Impact khi giao dịch là một mục tiêu quan trọng cho các nhà đầu tư và người tham gia thị trường tài chính, đặc biệt trong thị trường crypto có biến động mạnh. Dưới đây là một số cách để giảm thiểu tác động của giá khi thực hiện giao dịch:

Phân chia lệnh (Order Splitting)

Thay vì thực hiện một giao dịch lớn trong một lần, bạn có thể chia thành nhiều phần nhỏ hơn và thực hiện từng phần trong khoảng thời gian khác nhau. Điều này giúp giảm bớt tác động của giao dịch lớn đến giá thị trường.

Thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian ít biến động

Chọn thời điểm thực hiện giao dịch khi thị trường ít biến động nhất, ví dụ như trong các thời gian thanh khoản cao và lượng giao dịch thấp.

Sử dụng đơn vị lớn hơn

Nếu có thể, thực hiện giao dịch với một đơn vị lớn hơn, ví dụ như sử dụng lô lớn hơn hoặc một khoản giao dịch cụ thể với số lượng token lớn hơn.

Sử dụng phương pháp giao dịch thông minh (Smart Order Routing)

Các nền tảng giao dịch thông minh có thể tự động chọn lựa thị trường và thực hiện giao dịch tại các mức giá tốt nhất có thể, giúp giảm thiểu tác động của giá.

7. Kết luận

Trong thế giới crypto, việc hiểu và đánh giá Price Impact là rất quan trọng để đảm bảo các giao dịch được thực hiện một cách thông minh và hiệu quả. Price Impact không chỉ là một chỉ số thống kê đơn thuần mà còn là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư, nhà giao dịch và nhà phân tích thị trường đánh giá tình hình thị trường và quản lý rủi ro. Việc áp dụng hiểu biết về Price Impact vào các quyết định giao dịch và đầu tư giúp tăng cơ hội thành công và giảm thiểu rủi ro không mong muốn. Đồng thời, việc nắm vững các yếu tố ảnh hưởng đến Price Impact cũng là một phần quan trọng của việc nắm bắt được bức tranh tổng thể về thị trường crypto.

Đọc thêm:

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

0 / 5 (0Bình chọn)

Bài viết liên quan