Clob là gì? 4 rủi ro của Clob nhà đầu tư cần chú ý

ByDuyên Trần27/05/2024
CLOB là một cơ chế quan trọng được sử dụng trên các sàn giao dịch để quản lý và khớp các lệnh mua và bán từ các nhà đầu tư. Mặc dù mang lại nhiều lợi ích như tính minh bạch và thanh khoản, nhưng CLOB cũng đi kèm với một số rủi ro mà nhà đầu tư cần phải nhận biết và quản lý. Hãy cùng tìm hiểu về điểm nổi bật cũng như rủi ro của CLOB và cách chúng có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của nhà đầu tư.  

1. Clob là gì?

Clob là gì?
Clob là gì?

CLOB (Central Limit Order Book) là một hệ thống giao dịch được sử dụng trên các sàn tập trung như Coinbase, Binance để hỗ trợ giao dịch giữa người mua và người bán.

Trong hệ thống này, người dùng có thể đặt lệnh mua hoặc bán một tài sản, được ghi nhận và hiển thị trên một "Order Book" cùng với các lệnh khác. Các lệnh này được gọi là "Limit Orders" và hoạt động này được gọi là "Market Making". Các lệnh mua và bán được khớp lại trên cơ sở giá tốt nhất có sẵn tại một thời điểm cụ thể. Nếu lệnh không được khớp đầy đủ, người dùng có thể sử dụng lệnh "Market Buy" để mua hoặc bán với giá tốt nhất trên thị trường, dựa vào các lệnh trên Order Book đang chờ. Khi một giao dịch được thực hiện, CLOB cập nhật sổ lệnh bằng cách loại bỏ các lệnh đã kết hợp và điều chỉnh giá đặt mua và giá đặt bán tương ứng. Quá trình này tiếp tục theo thời gian thực khi các lệnh mới được gửi và được kết hợp, tạo ra một thị trường linh hoạt nơi giá có thể thay đổi dựa trên cung cầu của công cụ tài chính.

2. Đặc điểm nổi bật của Clob

CLOB (Central Limit Order Book) có một số đặc điểm nổi bật:

Tính minh bạch:

CLOB tạo ra một môi trường giao dịch minh bạch và trung thực bằng cách hiển thị tất cả các lệnh mua và bán trên một sổ lệnh (Order Book) chung. Điều này cho phép tất cả các bên tham gia thị trường có thể xem các lệnh đang chờ và đảm bảo rằng không có ẩn dụ hoặc thay đổi không công bằng trong quá trình giao dịch. Minh bạch là yếu tố quan trọng giúp tạo ra niềm tin và sự công bằng trong các giao dịch.

Tính thanh khoản:

CLOB tập trung các lệnh mua và bán từ nhiều bên tham gia, tạo ra một môi trường thanh khoản cao. Thanh khoản này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội tìm kiếm lệnh đối ứng cho mỗi giao dịch. Nó cũng cung cấp tính linh hoạt, cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch mà không gặp khó khăn đối với khả năng tiếp cận tài sản và việc thực hiện giao dịch.

Quy tắc khớp lệnh công bằng:

CLOB thường áp dụng các quy tắc khớp lệnh công bằng, như giá-thời gian ưu tiên. Điều này đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện theo cách công bằng và minh bạch, không thiên vị theo bất kỳ phía nào. Quy tắc khớp lệnh này cũng giúp đảm bảo tính công bằng và tính minh bạch trong quá trình giao dịch.

Hỗ trợ nhiều loại lệnh:

CLOB hỗ trợ nhiều loại lệnh khác nhau như lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh dừng. Điều này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các chiến lược giao dịch đa dạng và linh hoạt, tùy thuộc vào mục tiêu và chiến lược giao dịch cụ thể của họ.

CLOB không chỉ là một công cụ giao dịch thông thường, mà còn là trái tim của hoạt động giao dịch tài chính. Với tính minh bạch, thanh khoản và công bằng, CLOB đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường giao dịch lanh mạnh và hiệu quả cho các bên tham gia thị trường.

3. Clob hoạt động như thế nào?

Clob hoạt động như thế nào?
Clob hoạt động như thế nào?

Quy trình hoạt động của một CLOB bao gồm các bước sau:

Bước 1: Gửi lệnh:

 • Người dùng gửi lệnh mua hoặc bán một tài sản thông qua giao diện của sàn giao dịch.

 • Lệnh này được ghi nhận và hiển thị trên Order Book cùng với các lệnh khác.

Bước 2: Hiển thị trên Order Book:

 • Lệnh được hiển thị trên Order Book với thông tin như giá, số lượng và thời gian gửi lệnh.

 • Order Book hiển thị các lệnh mua (bid) và bán (ask) với các mức giá khác nhau.

Bước 3: Khớp lệnh:

 • Khi một lệnh mua và một lệnh bán có giá khớp nhau, chúng sẽ được khớp lại.

 • Quy trình khớp lệnh dựa trên các quy tắc nhất định được đặt ra bởi sàn giao dịch, chẳng hạn như giá-thời gian ưu tiên.

Bước 4: Thực hiện giao dịch:

 • Khi lệnh mua và bán được khớp, một giao dịch được thực hiện.

 • Giá giao dịch được xác định bởi giá khớp của lệnh mua và lệnh bán.

Bước 5: Cập nhật Order Book:

 • Sau khi một giao dịch được thực hiện, Order Book sẽ được cập nhật để phản ánh việc loại bỏ các lệnh đã được khớp và điều chỉnh các mức giá mua và bán mới.

Có thể thấy, một CLOB hoạt động bằng cách tập trung và khớp các lệnh mua và bán từ các bên tham gia thị trường, tạo ra một quy trình giao dịch minh bạch và hiệu quả.

4. Centralized CLOB vs. Decentralized CLOB

Centralized CLOB vs. Decentralized CLOB
Centralized CLOB vs. Decentralized CLOB

Centralized CLOB và Decentralized CLOB có những điểm khác biệt rõ ràng về cách thức hoạt động, tính minh bạch, và các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu suất và an toàn của hệ thống giao dịch:

 • Trong một Centralized CLOB, sổ lệnh được quản lý bởi một tổ chức duy nhất như một sàn giao dịch. Khi người dùng đặt lệnh mua hoặc bán, lệnh này được ghi nhận và hiển thị trên sổ lệnh. Các lệnh này sau đó được khớp với nhau dựa trên giá và thời gian ưu tiên, với ưu tiên đặc biệt cho các lệnh được gửi trước. Một khi có một lệnh mua và một lệnh bán được khớp với nhau, giao dịch được thực hiện và giá giao dịch được xác định. Toàn bộ quá trình này được kiểm soát bởi tổ chức quản lý, đảm bảo tính minh bạch và thanh khoản cao cho thị trường.

Tuy nhiên, mặc dù có nhiều ưu điểm, Centralized CLOB cũng mang lại một số hạn chế. Do sự tập trung của quản lý, có nguy cơ mất minh bạch và công bằng, nếu tổ chức quản lý không đáng tin cậy. Ngoài ra, có thể có rủi ro từ việc một điểm thất bại duy nhất, khi mà bất kỳ vấn đề nào tại tổ chức quản lý cũng có thể gây ra sự gián đoạn cho toàn bộ thị trường.

Ví dụ, Nasdaq, một trong những sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu trên toàn cầu hoạt động như một sàn giao dịch CLOB tập trung. Sàn giao dịch CLOB của Nasdaq tạo điều kiện cho sự tương tác trực tiếp giữa các bên tham gia thị trường, chẳng hạn như các nhà đầu tư tổ chức và nhà giao dịch, bằng cách cho phép họ đặt lệnh trên sổ lệnh. Các lệnh này được khớp dựa trên ưu tiên giá và thời gian, với lệnh mua và bán tốt nhất xác định giá thị trường hiện tại. CLOB của Nasdaq cũng cung cấp các tính năng giao dịch tiên tiến và tích hợp các biện pháp quản lý rủi ro và tuân thủ quy định để đảm bảo giao dịch công bằng và có trật tự.

 • Trái lại, một Decentralized CLOB không có một tổ chức duy nhất nào kiểm soát sổ lệnh. Thay vào đó, một mạng lưới các nút phân tán quản lý sổ lệnh thông qua một hệ thống ledger phân tán như blockchain. Điều này giúp tăng tính minh bạch và an toàn của thị trường, vì không có một thực thể tập trung nào có thể can thiệp hoặc làm gián đoạn giao dịch. Tuy nhiên, Decentralized CLOB có thể gặp khó khăn trong việc đảm bảo thanh khoản và đối mặt với các thách thức về hiệu suất do tính phân tán của hệ thống.

5. Rủi ro của Clob

Rủi ro của Clob
Rủi ro của Clob

Rủi ro của CLOB (Central Limit Order Book) là những nguy cơ và thách thức mà thị trường và các nhà đầu tư có thể phải đối mặt khi sử dụng hệ thống này để giao dịch tài chính. Dưới đây là một số rủi ro chính của CLOB:

 • Rủi ro từ sự cố kỹ thuật: CLOB dễ bị ảnh hưởng bởi các sự cố kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc sự cố mạng, có thể gây ra sự gián đoạn trong việc thực hiện giao dịch và làm suy giảm niềm tin của thị trường.

 • Rủi ro từ lạm dụng thông tin: Thông tin trong sổ lệnh có thể bị lạm dụng để thực hiện các chiến lược giao dịch không công bằng hoặc làm giảm hiệu suất của thị trường. Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin từ sổ lệnh để chi phối giá cả hoặc tạo ra các vấn đề về minh bạch và thanh khoản.

 • Nguy cơ từ thất bại của hệ thống: Một CLOB có thể gặp phải các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro và bảo mật, đặc biệt là khi đối mặt với các cuộc tấn công mạng hoặc lỗi kỹ thuật. Sự thất bại của hệ thống có thể dẫn đến sự mất mát tài sản và làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

 • Thiếu tính phân tán: Trong một CLOB tập trung, tính phân tán của thị trường có thể bị giảm, gây ra nguy cơ từ các vấn đề liên quan đến thanh khoản và sự đa dạng trong giao dịch.

6. Kết luận

CLOB là một công cụ quan trọng cho giao dịch tài sản trên các sàn giao dịch. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần nhận biết và quản lý cẩn thận rủi ro của Clob để đảm bảo quyết định giao dịch của họ được thực hiện một cách thông minh và an toàn.

Đọc thêm:

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

Duyên Trần

Duyên Trần

Content Writter of Bigcoin Vietnam - The most reliable gateway to Vietnamese market

0 / 5 (0Bình chọn)

Bài viết liên quan