dYdX DAO là gì? Tương lai của dYdX DAO

ByVitNhoNho13/01/2023
Cùng với sự ra mắt của dYdX V4 thuộc StarkNet , các hoạt động của giao thức sẽ được chuyển sang nền tảng giao dịch dYdX DAO, nhằm phân chia trách nhiệm giữa các subDAO.

1. Tóm lược

Cùng với sự ra mắt của dYdX V4 thuộc StarkNet, các hoạt động của giao thức sẽ được chuyển sang nền tảng giao dịch dYdX DAO, nhằm phân chia trách nhiệm giữa các subDAO.

SubDAO giúp dễ dàng phân chia công việc giữa những người đóng góp trong DAO, nhưng sẽ cần có sự kiểm tra và cân bằng để tránh các subDAO hoạt động tập trung.

Operations subDAO sẽ là subDAO tiếp theo khởi chạy và mang lại mô hình cấu trúc cho các subDAO trong tương lai.

2. Giới thiệu

Ngày 2 tháng 11 năm 2022, quỹ dYdX đã đưa ra thông báo tiến hành các cuộc thảo luận cộng đồng xung quanh các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của dYdX DAO. Thông báo này nêu chi tiết các cấu trúc triển vọng cho dYdX DAO trong tương lai, bao gồm một số nhóm làm việc tự trị được gọi là subDAO. Trước khi đưa ra thông báo này, dYdX Foundation đã thực hiện một số bước để tổ chức chiến lược dYdX DAO nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt V4 và phân cấp đầy đủ giao thức.

3. dYdX V4

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, nhóm dYdX đã công bố kế hoạch phiên bản tiếp theo của giao thức, dYdX V4. Rào cản chính trong quá trình chuyển đổi này là phân cấp công cụ khớp lệnh và sổ lệnh. Do đó, đội ngũ dYdX đã cho ra mắt Chuỗi dYdX vào tháng 6, một blockchain độc lập dựa trên Cosmos phù hợp với các nhu cầu cụ thể của giao thức dYdX. Bằng cách khởi chạy V4 trên Cosmos, dYdX sẽ cho phép các validator chạy sổ lệnh trong bộ nhớ (ngoài chuỗi), giúp đạt được thông lượng cao. Nhờ vậy, các lệnh được thực thi trong thời gian thực và các giao dịch được thực hiện on-chain trong mỗi khối.

Một thay đổi cơ bản khác sẽ là mã thông báo quản trị DYDX, sẽ có thêm tiện ích dưới dạng mã thông báo Lớp 1 của chuỗi dYdX. V4 Mainnet được dự kiến ra mắt vào quý 2 năm 2023, theo bản cập nhật các mốc quan trọng của V4 gần đây. Cùng các mốc quan trọng của V4, bước tiếp theo hướng tới phân cấp hoàn toàn là đặt nền tảng cho việc DAO điều hành hiệu quả hoạt động giao thức.

dYdX V4

dYdX V4

4. Giao thức điều hành bởi DAO

V4 sẽ nhấn mạnh việc chuyển quyền sở hữu giao thức dYdX sang DAO. DAO sẽ được giao nhiệm vụ đảm bảo sự phát triển và thành công của giao thức dYdX, vì vậy điều quan trọng là nền tảng phải được thiết lập để thành công khi ra mắt. Bài đăng trên blog gần đây đã phác thảo mô hình subDAO, mô hình này sẽ phân chia công việc giữa những người đóng góp DAO.

Thông thường, cộng đồng ủng hộ việc phân cấp trong khi bỏ qua các trách nhiệm cơ bản mà mô hình đem đến. Nhiều cộng tác viên của DAO đóng góp bằng cách đưa ra ý kiến về các bài đăng trên diễn đàn và chỉ bỏ phiếu cho các đề xuất khi có phát sinh. Trong hầu hết các trường hợp, những người đóng góp phụ thuộc vào nhóm dự án hoặc các bên liên quan lớn để điều hành các hoạt động và hướng dẫn cho cộng đồng thông qua  khởi xướng các đề xuất. Cấu trúc này có thể tạo ra sự bất đối xứng giữa thông tin của cộng đồng và thông tin của các bên liên quan lớn hơn. Điều này khiến cộng đồng và những người đóng góp không hiểu rõ về sứ mệnh tổng thể. Do đó, các DAO phải chật vật để thu hút những người đóng góp phù hợp với sứ mệnh, khiến các giao thức trở nên không hiệu quả trong các hoạt động phi tập trung.

dYdX thực hiện xuất sắc sứ mệnh của DAO và thu hút những người đóng góp thực thụ. Theo Antonio Juliano, Người sáng lập dYdX, trong bài đăng trên blog Community Values  dYdX, nhấn mạnh các giá trị của cộng đồng dYdX và quan trọng hơn là về loại người đóng góp nào mà DAO nên xem xét tài trợ. Thay vì trả một số tiền nhỏ cho một số lượng lớn những người đóng góp, Juliano gợi ý rằng sẽ tốt hơn nếu trả một số tiền lớn cho một số ít những người đóng góp có tài năng cao.

Giao thức điều hành bởi DAO

Giao thức điều hành bởi DAO

5. SubDAOs

Để phân chia các hoạt động nội bộ, DAO sẽ bao gồm một số DAO phụ tự trị - subDAO. Mỗi subDA Osẽ hoạt động trên các chức năng cốt lõi của giao thức và chịu trách nhiệm trước cộng đồng dYdX. Một phần nghiên cứu gần đây được tài trợ bởi dYdX Grants, “Chuyển đổi tổ chức cho dYdX,” đi sâu vào logistics của việc phân cấp thông qua các subDAO tự trị.

6. Tài trợ subDAO

dYdX Grants subDAO là subDAO đầu tiên do dYdX khởi chạy. Nó được giao nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển của Giao thức dYdX bằng cách trao quyền cho những người đóng góp trong cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Chương trình được khởi động vào tháng 12 năm 2021 và kể từ đó đã hoàn thành 15 vòng trên nhiều hạng mục tài trợ.

Chương trình Tài trợ được cấu trúc theo kiểu hợp pháp độc lập được gọi là Ủy thác Mục đích Guernsey - Guernsey Purpose Trust. Chương trình này cho phép những multisig signer trong Chương trình tài trợ đóng vai trò là Người được ủy thác, còn người sở hữu mã thông báo DYDX là người thụ hưởng.

7. Operations subDAO

Với Chương trình tài trợ dYdX đang hoạt động, dYdX gần đây đã công bố ý định triển khai subDAO thứ hai của mình, Operations subDAO. Vào ngày 9 tháng 11, Reverie đã xuất bản Request for Comments dYdX (DRC) phác thảo các chi tiết cách subDAO hoạt động.

Operations subDAO, còn được gọi là “Ops Trust”, sẽ thiết lập playbook dYdX cùng với cấu trúc để giúp các subDAO dYdX trong tương lai hoạt động thành công. Cấu trúc hoạt động sẽ bao gồm thiết lập khả năng thanh toán ngân hàng bằng fiat (ví dụ: chi phí pháp lý, hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, v.v.) và quản lý kênh liên lạc DAO. Ops Trust cũng sẽ xuất bản playbook dYdX DAO bao gồm các bước cần thiết để khởi chạy các subDAO trong tương lai. Các bước này bao gồm các tùy chọn pháp nhân, quy trình hoạt động, thỏa thuận và mẫu pháp lý, đề xuất công cụ DAO và các mẹo về tính minh bạch và sự tham gia của cộng đồng.

9. Hoạt động Cấu trúc subDAO

Ops Trust sẽ được ra mắt dưới dạng Guernsey Purpose Trust, tương tự như Grants Trust. Luật Guernsey cho phép thành lập quỹ tín thác với mục đích phi từ thiện, hoạt động thay mặt cho người được ủy thác hoặc một nhóm quỹ tín thác cụ thể.

Trust sẽ bao gồm ba Người được ủy thác và một Người thực thi. Vai trò Người thực thi sẽ thuộc về George Beall, người đứng đầu bộ phận kinh doanh và điều hành tại Khối thịnh vượng chung, và những Người được ủy thác sẽ bao gồm Reverie, Joanna Pope và một Người được ủy thác bổ sung chưa được nêu tên. Chi phí hoạt động subDAO lên tới tổng cộng 372.000 đô la cho sáu tháng làm việc. Các chi phí bao gồm Bồi thường cho Người được ủy thác và Thực thi ($210.000), chi phí pháp lý và hoạt động ($100.000) và 20% thị trường đệm.

10. SubDAOs tương lai

Một khi khung hoạt động đã được thiết lập, dYdX dự định trao quyền cho cộng đồng khởi chạy các subDAO bổ sung khi cần — bao gồm nhưng không giới hạn ở các subDAO để quản lý tài chính và ngân quỹ, tăng trưởng, quản lý rủi ro và cộng đồng.

SubDAOs tương lai
SubDAOs tương lai

11. Phân tích mô hình subDAO

Mô hình subDAO đã trở nên phổ biến trong số các DAO đã phi tập trung hoàn toàn hoặc đang trên đường thực hiện điều đó. Khi DAO trở nên phổ biến hơn, người ta nhanh chóng phát hiện ra rằng việc quản lý một nhóm lớn những người đóng góp không đồng bộ là rất khó.

Mô hình subDAO cho phép DAO outsource công việc khi cần, với sự linh hoạt để nhấn mạnh các điểm yếu khi phát sinh. Mô hình này cũng cho phép những người đóng góp phối hợp tốt hơn, vì các subDAO có thể chuyên biệt hóa cho các mục tiêu cụ thể. Ngoài ra, sẽ có các kiểm tra và số dư vốn có vì subDAO (về lý thuyết) sẽ báo cáo trực tiếp với DAO. Tuy nhiên, nếu không có DAO thực thi kiểm tra và cân bằng thích hợp, các DAO phụ có thể hoạt động với khả năng tập trung, với một số bên duy trì quyền kiểm soát tài sản, ra quyết định và hoạt động của DAO.

12. Kế hoạch tiếp theo

Trong những tuần tới, dYdX DAO sẽ thảo luận về trạng thái hiện tại của DAO, vị trí của nó khi V4 được khởi chạy và những việc cần làm để khởi chạy thành công V4 và phi tập trung hóa giao thức. SubDAO duy nhất sẽ ra mắt trước V4 vào quý 2 năm 2023 là Operations subDAO, với các subDAO trong tương lai dự kiến sẽ ra mắt vào quý 3 năm 2023.

Bước tiếp theo cho đề xuất Operations subDAO của Reverie sẽ là một cuộc bỏ phiếu Snapshot. Nếu bỏ phiếu thông qua, Multisig Gnosis Safe sẽ được tạo, bao gồm Người được ủy thác, Thỏa thuận ủy thác và đề xuất khóa thời gian ngắn trên chuỗi. Sau đó, đề xuất sẽ được bỏ phiếu cho on-chain và nếu được thông qua, số tiền được yêu cầu sẽ được gửi đến Ops Trust multisig, chính thức khởi chạy Operations subDAO.

13. Kết luận

Con đường hướng tới phi tập trung của dYdX bao gồm các hoạt động và trách nhiệm lớn được giao cho DAO. Những nỗ lực này sẽ đảm bảo rằng DAO bao gồm những người đóng góp phù hợp với sứ mệnh sẵn sàng đảm nhận những trách nhiệm và các nhiệm vụ outsourcing khi cần thiết.

Với nhiều DAO đang gặp khó khăn để hoạt động độc lập, thật yên tâm khi thấy dYdX DAO giảm thiểu rủi ro từ sự thiếu hiệu quả thông qua việc lập kế hoạch cơ cấu tổ chức tỉ mỉ. Nếu được cộng đồng chấp thuận, các subDAO dYdX sẽ là cốt lõi của các hoạt động khi hướng tới tầm nhìn về một giao thức phi tập trung hoàn toàn.

Đọc thêm

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/Theblock101_ 

VitNhoNho

VitNhoNho

Một người yêu thích crypto, liên tục học hỏi, tìm hiểu những nội dung mới nhất trên thị trường

5 / 5 (2Bình chọn)

Bài viết liên quan