Frakt Protocol là gì? Hệ sinh thái của Frakt có gì nổi bật?

ByLengkeng18/09/2023

Frakt Protocol là một nền tảng NFT lending phi tập trung được xây dựng trên Solana. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá hệ sinh thái của Frakt để hiểu rõ hơn về Frakt Protocol và tầm quan trọng của nó trong thế giới NFT và blockchain.

1. Frakt protocol là gì? 

Frakt Protocol là nền tảng lending/ borrowing về NFT đầu tiên trên Solana, cung cấp cả 2 cơ chế peer-to-pool và peer-to-peer.

Frakt Protocol là gì
Frakt Protocol là gì

Các đối tượng tham gia nền tảng Frakt:

Lender (Người cho vay):

 • Gửi SOL vào pool cho vay (đối với khoản vay peer-to-pool)
 • Đặt lệnh Offer trong sổ lệnh (đối với khoản vay peer-to-peer)
 • Kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp thanh khoản

Borrower (Người đi vay):

 • Chọn loại khoản vay: Perpetual Loan, Flip Loan hoặc Bond.
 • Bắt đầu một khoản vay NFT ngay lập tức để vay SOL từ pool cho vay hoặc sổ lệnh bằng cách thế chấp NFT của mình.
 • Borrower có thể hoàn trả khoản vay bất cứ lúc nào bằng cách hoàn trả SOL để nhận lại NFT của mình.

2. Hệ sinh thái của Frakt

Hệ sinh thái của Frakt
Hệ sinh thái của Frakt

Hệ sinh thái Frakt là tập hợp các sản phẩm NFT và DeFi, hiện bao gồm:

2.1. Bộ sưu tập FRAKT

Bộ sưu tập NFT trên Solana bao gồm 10.000 NFT được tạo bằng thuật toán; trong đó, ultility của NFT này được sử dụng trong hệ sinh thái của Frakt protocol.

Độ hiếm của NFT được xác định dựa trên: hình dạng và màu sắc. Dưới đây là danh sách tất cả các hình dạng và màu sắc với độ hiếm tương ứng tính bằng %.

Đặc điểm chính của NFT hiếm từ Frakt
Đặc điểm chính của NFT hiếm của Frakt

Mỗi loại Frakt cho một số điểm nhất định, được sử dụng trong tất cả các sản phẩm tiện ích của dự án để tính thưởng cho người dùng.

Danh sách các loại frakt NFT và giá trị điểm tương ứng
Danh sách các loại Frakt NFT và giá trị điểm tương ứng

2.2. Staking Frakt

Khi tham gia stake Frakt NFT, người dùng sẽ nhận được 0,00000025 $FRKT mỗi giây cho mỗi điểm stake (TPPPS).

Ta có công thức sau: x = (0,00000025 $FRKT) (điểm stake) (giây)

Trong đó:

 • x = số tiền $FRKT nhận được
 • điểm stake = giá trị của số tiền stake, tính bằng điểm
 • giây = giây kể từ thời điểm thu hoạch cuối cùng

Ví dụ: nếu bạn stake White Net (10 điểm) và 60 giây đã trôi qua kể từ thời điểm thu hoạch cuối cùng, bạn sẽ có thể thu hoạch được 0,00015 $FRKT.

Đây là tính năng hợp nhất giữa DeFi và NFT trên mạng Solana. Chủ sở hữu Frakt có thể stake Frakt của họ trên frakt.art. Mỗi Frakt được stake riêng lẻ trong thời gian tối thiểu là 1 tháng.

Sau ngày mở khóa, bạn có thể tiếp tục stake để tiếp tục thu hoạch $FRKT và đủ điều kiện nhận vé Sandbox. Vé Sandbox sẽ chỉ có sẵn cho những người dùng đã stake.

Chỉ những số tiền được stake tại thời điểm snapshot mới được tính đến để xác định giá trị tính bằng điểm trong ví của người dùng.

Stake Frakt NFT cho phép chủ sở hữu được đưa vào whitelist để bán private Sandbox. Những người dùng stake Frakt cũng kiếm được token $FRKT, đây là token tiện ích và quản trị của hệ sinh thái FRAKT.

2.3. FRAKT Sandbox

FRAKT Sandbox hiện đang tung ra 2 loại dự án:

 • Các bộ sưu tập có tính tiện ích cao với ý nghĩa lâu dài và hệ sinh thái của riêng chúng (được mint bằng $SOL)
 • Các dự án được quảng bá các bộ sưu tập từ những nghệ sĩ sắp ra mắt hoặc đã thành danh (mint bằng $FRKT)
Frakt Sandbox
Frakt Sandbox

2.4. DAO

Những người stake FRKT có thể bỏ phiếu cho các đề xuất FRAKT DAO bằng cách sử dụng FRAKT NFT và token $FRKT làm quyền biểu quyết.

FRAKT DAO sẽ có ảnh hưởng đến các dự án Sandbox, sự phát triển Fraktion DEX và các quyết định quan trọng trong hệ sinh thái FRAKT nói chung.

2.5. Fraktion DEX

Fraktion DEX là một giao thức phân chia NFT, cho phép bất kỳ người dùng nào trong hệ sinh thái Solana phân chia nhanh chóng và dễ dàng bất kỳ NFT nào.

Sau khi chia nhỏ NFT, người dùng có thể giao dịch, chia sẻ hoặc bán theo ý muốn. Nó được nhóm FRAKT xây dựng với sự trợ giúp từ nhóm Metaplex và là một phần của hệ sinh thái FRAKT.

2.6. FRAKT Loan

2.6.1. NFT làm tài sản thế chấp để vay SOL

Người vay (người nắm giữ NFT) có thể:

Chọn khoản vay vĩnh viễn (Perpetual loan), Flip loan hoặc trái phiếu (Bond - khoản vay LTV cao hơn). 

 • Bắt đầu một khoản vay NFT ngay lập tức để vay SOL từ pool và/hoặc từ order book (sổ đặt hàng). Bằng cách đó, tài sản thế chấp NFT của họ vẫn còn trong ví nhưng bị khóa
 • Duy trì tỷ lệ tài sản thế chấp NFT bằng cách hoàn trả SOL bất cứ lúc nào
 • Mở khóa lại NFT khi trả hết khoản vay NFT

2.6.2. Nạp SOL để kiếm lợi nhuận

Người gửi tiền/người cho vay có thể
 • Gửi/rút SOL vào pool cho vay (đối với các khoản vay peer-to-pool)
 • Liệt kê các ưu đãi trong sổ lệnh (đối với các khoản vay peer-to-peer)
 • Kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp thanh khoản

Tiền gửi vào các pool cho vay bị cô lập sẽ tài trợ cho các khoản vay vĩnh viễn.

Tiền gửi vào pool tổng hợp sẽ tài trợ cho các khoản vay Flip.

Tiền gửi vào sổ lệnh sẽ được tài trợ cho Bonds.  

3. Tokenomics

$FRKT đã ra mắt vào ngày 10/10/2021 tại Raydium.

3.1. Thông tin cơ bản về token

 • Token name: FRAKT Token
 • Ticker: FRKT
 • Contract: ErGB9xa24Szxbk1M28u2Tx8rKPqzL6BroNkkzk5rG4zj
 • Blockchain: Solana
 • Token Standard: SPL
 • Token Utility: Governance & Utility
 • Circulating Supply: 7.621.149
 • Total Supply: 50.000.000
 • Max Supply: 100.000.000

3.2. Phân bổ token

Phân bổ token FRKT của Frakt
Phân bổ token FRKT của Frakt
 • Team & ban cố vấn: việc phân bổ $FRKT cho team và ban cố vấn sẽ được mở khóa theo thời gian thông qua hợp đồng thông minh để đảm bảo rằng việc phân bổ diễn ra liền mạch và không có bất kỳ sự can thiệp nào. Số tiền này sẽ được sử dụng để trả lương, phần thưởng cho team, v.v.
 • Mở rộng: Việc phân bổ này sẽ được sử dụng cho mục đích tiếp thị, sự kiện kết nối mạng, niêm yết trên các sàn giao dịch lớn hơn, v.v. để tiếp tục phát triển hệ sinh thái $FRKT.
 • Ưu đãi LP trên Raydium: Fusion farm để tăng tính thanh khoản cho $FRAT
 • Khuyến khích và tăng mức đặt cược Fraktion DEX LP: Người đem $FRAT đi stake có thể nhận được mức tăng lên tới 100% đối với phần thưởng staking Frakts NFT của họ (số tiền stake $FRKT so với phần thưởng hàng năm từ việc stake NFT Frakts (tính theo %) = % mức tăng khi stake NFT Frakts phần thưởng). Sau đó, phân bổ không được tăng cường sẽ được chuyển đến Kho bạc “Khuyến khích nhà cung cấp thanh khoản” Fraktion DEX.

3.3. Thời gian release token

Thời gian release token của Frakt
Thời gian release token của Frakt

3.4. Token use case

$FRKT được sử dụng để tham gia biểu quyết và stake để kiếm thêm phần thưởng.

Việc stake $FRKT cho phép chủ sở hữu được hưởng lợi từ một số lợi ích như:

 • Kiếm được một phần phí Fraktion DEX
 • Hưởng mức phí được giảm giá trên Fraktion DEX
 • Tham gia biểu quyết DAO
 • Tăng phần thưởng stake Frakts NFT và kiếm phần thưởng stake $FRKT.

4. Doanh thu giao thức

100% phí do giao thức tạo ra sẽ được phân phối lại cho cộng đồng và người dùng:

Phí của giao thức sẽ được gửi tới Kho bạc FRAKT DAO; sau đó, DAO có thể quyết định cách phân bổ vốn của mình (đầu tư, phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu Frakts & Gnomies,…). Việc phân bổ kho bạc được bỏ phiếu trực tuyến bằng cách sử dụng FRKT làm quyền biểu quyết thông qua việc mua lại hàng ngày và đốt FRKX bằng cách sử dụng 10–20% phí do pool tạo ra.

5. Team

Thành viên team Frakt
Thành viên team Frakt

Đội ngũ của Frakt là tập hợp các thành viên đến từ Châu Âu với nhiều kiến thức và kinh nghiệm tổng hợp về web2.0 & web3 trên SOL, ETH, EOS, BSC và Tezos.

6. Nhà đầu tư, đối tác

6.1. Nhà đầu tư

Updating…

6.2. Đối tác

Updating…

7. Roadmap

Lộ trình phát triển của Frakt
Lộ trình phát triển của Frakt

8. Kết luận

Tóm lại, Frakt là dự án được phát triển bởi các thành viên giàu kinh nghiệm cả về Web2.0 lẫn Web3 trên SOL, ETH, EOS, BSC và Tezos. Đây là giao thức có thể đem đến cho người dùng nhiều cách tiếp cận đối với cả khoản vay và cho vay.

Trên đây là bài viết về Frakt, hi vọng các bạn đã nhận được những thông tin hữu ích. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi tại nhóm BigcoinVietnam để được giải đáp.

Cập nhật thông tin về dự án tại:

Đọc thêm:

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

Lengkeng

Lengkeng

"Money is made by sitting, not trading"

5 / 5 (2Bình chọn)

Bài viết liên quan