theblock101

Banx là gì? Cơ hội khai thác airdrop tiềm năng trong hệ Solana

ByLeahhere15/01/2024
Hệ sinh thái NFTFi trên Solana vẫn còn là một mảnh đất khá màu mỡ để khai thác, đặc biệt là khi thị trường NFT trên Solana đang ngày càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dự án Banx - một trong những nền tảng NFT lending đầu tiên trên Solana.

1. Banx là gì?

Banx (trước đó là Frakt) là nền tảng cho vay NFT lending peer-to-peer (người dùng với người dùng) trên Solana. Vì là nền tảng perpetual (vĩnh cửu) nên các khoản vay trên Banx sẽ không có khung thời gian cố định.

Hiện tại dự án đang hỗ trợ cho hầu hết các bộ NFT lớn trên Solana như Mad Lads, Tensorians, Aurory, Okay Bears,….

Banx là gì?
Banx là gì?

2. Cơ chế hoạt động của Banx

Người đi vay (borrower)

 • Những người sở hữu NFT trên Solana nhưng không muốn bán mà vẫn muốn sử dụng nguồn vốn có thể mang NFT lên Banx thế chấp để vay SOL.
 • Những khoản vay trên Banx sẽ không có thời hạn cụ thể, người đi vay có thể hoàn trả khoản vay và lấy lại NFT bất cứ lúc nào. Chỉ cần họ thanh toán số tiền gốc vay và lãi suất, dựa trên thời hạn vay thực. Tuỳ từng bộ sưu tập, LTV (loan-to-value) là giá trị tối đa có thể vay trên bộ NFT sẽ khác nhau.

Người cho vay (lender)

 • Trên bảng hiển thị của Banx sẽ hiện lên các khoản vay được đề xuất bởi borrower, lender có thể đề xuất cho vay với những bộ NFT mà họ muốn. Đề xuất vay có thể được thực hiện theo đề xuất gần nhất.
 • Tuỳ vào giá trị vay (LTV) mà lãi suất sẽ được điều chỉnh theo mức khác nhau. Khi khoản vay đã được chấp nhận bởi cả hai bên thì APR sẽ được cố định theo mong muốn của cả hai.

Cơ chế tái cấp vốn (Refinancing)

 • Khi khoản vay đang được thực hiện mà lender muốn rút vốn, thì có thể gửi yêu cầu “tái cấp vốn”. Khoản vay sẽ được gửi đến phiên đấu giá tái cấp vốn với điều khoản giữ nguyên, những lender khác có nhu cầu có thể tái cấp vốn cho khoản vay đó mà không ảnh hưởng tới borrower.
 • Quá trình đấu giá sẽ tiếp tục cho tới khi được tái cấp vốn bởi một lender khác hoặc borrower sẽ phải mở rộng thời gian đề xuất thêm. Trong vòng 3 ngày (72 tiếng) kể từ khi yêu cầu tái cấp vốn được mở mà không được chấp nhận bởi lender mới nào hoặc là borrower không thể hoàn trả khoản vay, NFT đó sẽ được thanh lý cho lender.
Cơ chế hoạt động của Banx
Cơ chế hoạt động của Banx

Lãi suất trên Banx

 • Về phía cho vay: 34-104% APR
 • Về phía đi vay: 40-110% APR

Đây là khung lãi suất chung đang được đặt ra bởi đội ngũ Banx. Mức lãi suất thực tế của mỗi khoản vay sẽ phụ thuộc vào giá trị khoản vay lúc đó và được thống nhất bởi cả hai bên cho vay và đi vay. Khi khoản vay được chấp nhận, mức APR này sẽ được cố định.

Sau này, quyết định quản trị cho các thay đổi của dự án sẽ được kiểm soát bởi việc bỏ phiếu cho những người nắm giữ và stake points.

3. Banx NFT là gì?

3.1. Thông tin về bộ sưu tập và lợi ích của người nắm giữ

Banx NFT là bộ sưu tập NFT được phát hành bởi dự án, với mục tiêu để hợp nhất cộng đồng của Frakt và Pawnshop Gnomie (nền tảng NFT lending được sáp nhập với Banx).

Bộ sưu tập NFT Banx
Bộ sưu tập NFT Banx

Mỗi một Banx NFT sẽ có 2 cấp độ điểm riêng biệt:

 • Partner point: là số lượng rewards người dùng sẽ nhận được (bằng $SOL) đến từ phí nền tảng và Banx royalties. Điểm này cũng sẽ thể hiện quyền được bỏ phiếu của người nắm giữ.
 • Player point: sẽ dùng để gia tăng số điểm cho người dùng trên leaderboard (bằng $BANX), ngoài ra cũng được sử dụng để gia tăng phần thưởng giới thiệu cho người dùng (bằng $SOL). Ngoài ra, người nắm giữ NFT cũng sẽ được hưởng chế độ vay miễn phí Banx NFT (khi vòng gọi vốn chiến lược kết thúc)

Người dùng sẽ có thể xem được điểm của Banx trực tiếp trên Tensor marketplace.

Cách kiểm tra điểm Banx NFT
Cách kiểm tra điểm Banx NFT

Ví dụ: Banx đầu tiên sẽ có 63 điểm partner points và 1 điểm player point, Banx ở giữa sẽ có 40 điểm partner và 4 điểm player.

Hai loại điểm này sẽ tương ứng với lợi ích mà người dùng có thể nhận được bên trên.

3.2. Chương trình staking và adventure của Banx

Hiện tại, Banx đang mở chương trình staking $adventure, những người nắm giữ NFT có thể stake và subscribe vào Adventure hàng tuần để có thể nhận được phần thưởng:

 • Stake tại: https://banx.gg/adventures
 • Sau khi stake xong, subscribe hàng tuần để đảm bảo sẽ nhận được phần thưởng và lợi ích.

*Lưu ý: Ngay cả khi stake adventures, người dùng vẫn có thể vay được bằng Banx.

Lợi ích của holder Banx:

 • 100% doanh thu (bao gồm phí nền tảng và phí royalties) sẽ được phân bổ hàng tuần cho những người tham gia adventure (tương ứng với tỉ lệ partner points của NFT)
 • Sau khi $BANX được list, cả Banx NFT và $BANX stakers sẽ nhận được $BANX tương ứng với số điểm partner point của họ.
Thông tin chi tiết về tổng số partner point và player point của Banx
Thông tin chi tiết về tổng số partner point và player point của Banx

4. Tokenomics

4.1. Thông tin token

 • Tổng cung: 25B
 • Giá listing: 0.0006$/ $BANX
 • FDV lúc listing: 15M$
 • Dự định list: Quý 1/2024

4.2. Phân bổ token

 • 12.5% token $FRKT sẽ được chuyển sang $BANX với tỷ lệ 1 $FRTK = 312.5 $BANX (không khoá)
 • 12.5% cho đội ngũ phát triển
 • 3.5% cho đội ngũ cố vấn
 • 3.8% cho vòng Seed
 • 20% cho vòng Strategic
 • 47.7% cho quỹ dự trữ Treasury

4.3. Lợi ích cho $BANX stakers

Tương tự Banx NFT, người dùng sở hữu và stake token $BANX cũng sẽ nhận reward được chia sẻ từ 2 loại điểm partner point và player point:

Partner point:

 • Được chia sẻ rewards $BANX đến từ Adventures (100% phí nền tảng và phí royalties)
 • Được quyền bầu chọn quản trị dự án
 • Stake 17756 BANX tương ứng 1 partner point

Player point:

 • Gia tăng reward dựa trên leaderboard ($BANX)
 • Gia tăng reward khi giới thiệu thêm người dùng ($SOL)
 • Được vay miễn phí khi thế chấp Banx (khi vòng strategic kết thúc)
 • Stake 332668 $BANX = 1 player points

Ngoài ra, đội ngũ phát triển của Banx đã được phân bổ cho 5% tổng cung của Hadeswap khi đóng góp cho sự phát triển dự án, số lượng $HADE này cũng được sử dụng để chia sẻ lại cho Banx staker.

5. Đội ngũ phát triển

Đội ngũ phát triển của Banx là nhóm đã từng xây dựng bộ sưu tập NFT nghệ thuật đầu tiên trên Solana blockchain - Frakt, từ tháng 7 năm 2021. Sau đó, nhóm cũng đã phát triển được những giao thức NFT kết hợp với DeFi tạo ra doanh thu. Tháng 6 năm 2021, Frakt đã được ra đời, trở thành bộ sưu tập NFT art đầu tiên trên Solana cũng như bộ NFT thứ ba trong hệ.

Đến tháng 3 năm 2022, Frakt đã chính thức sáp nhập với Pawnshop Gnomies - dự án đầu tiên ra mắt khoản vay NFT trên Solana. Sau đó, tới tháng 7 năm 2022, nền tảng cho vay NFT Frakt được ra đời và sau này đổi thương hiệu thành Banx hiện tại.

Đội ngũ phát triển của Banx - NFT lending trên Solana
Đội ngũ phát triển của Banx - NFT lending trên Solana

6. Nhà đầu tư và đối tác

Tháng 6/2022, dự án đã công bố thành công huy động vòng gọi vốn Seed round với sự tham gia của những nhà đầu tư lớn và OGs trong web3 như HGE, Symmetry, Big Brain Holdings, Mow Capital,… và các nhà đầu tư cá nhân khác như Fxnction (Degen), Tamar Menteshashvili (Solana, trước đó từng làm ở Binance và Coinmarketcap), Kasper Vandeloock (Musca Capital), Hikari Mitsushima (Raydium),…

Số vốn huy động tạm thời chưa được tiết lộ.

Danh sách nhà đầu tư của Banx (trước đó là Frakt)
Danh sách nhà đầu tư của Banx (trước đó là Frakt)

7. Quá trình phát triển của Banx

Tháng 12/2022

 • Dự án nhận được 5% $HADES token khi đóng góp cho sự phát triển của Hadeswap (sàn giao dịch AMM NFT trên Solana)

Tháng 4/2023

 • Ra mắt các khoản vay cố định thời hạn cho vay giữa người dùng với người dùng (lúc này vẫn là Frakt)

Tháng 6/2023

 • Mở mint bộ sưu tập Banx NFT để chính thức hợp nhất cộng đồng Frakt và Pawnshop Gnomie với nhau.

Tháng 7/2023

 • Ra mắt cơ chế staking cho Banx, phân phối 100% doanh thu cho những người tham gia chương trình.

Tháng 10/2023

 • Chính thức đổi thương hiệu từ frakt.xyz thành banx.gg và ra mắt các khoản vay peer-to-peer trên Solana.

Trong thời gian sắp tới, dự án dự kiến sẽ phát triển theo lộ trình sau:

 • Ra mắt cơ chế bầu chọn quản trị cho dự án (dành cho những đối tác có điểm)
 • Ra mắt chế độ pro cho người đi vay và người cho vay
 • Điều chỉnh cơ chế lãi suất và LTV (loan-to-value)
 • Tích hợp staking cho những bộ sưu tập NFT đối tác
 • Tích hợp tính năng BNPL (mua trước trả sau) trên một số khoản vay
 • Cho phép list tài sản thế chấp trực tiếp trên marketplace
 • Triển khai chương trình liên kết referral
 • Cải thiện chiến lược lending
 • Thiết kế order book cho những khoản vay miễn phí NFT Banx
 • Biến Banx thành bộ sưu tập NFT duy nhất được vay miễn phí.

8. Hệ sinh thái

9. Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về dự án NFT lending Banx trên Solana. Đây là một trong những dự án NFT lending đầu tiên trên Solana khi ngách NFTFi của Solana còn chưa có quá nhiều gã khổng lồ. Hiện tại khối lượng giao dịch và cho vay trên Banx chỉ sau duy nhất Sharky.

Cá nhân mình đánh giá chương trình Adventure của dự án khá hay để thu hút cộng đồng khi cam kết về quyền lợi bền vững cho người dùng khi tham gia vào dự án từ sớm. Hiện tại, chương trình này cũng đã triển khai được 30 tuần, hơn 7 tháng với số lượng người tham gia tương đối nhiều, nên tỉ lệ reward cũng đã thấp đi. Người dùng có thể cân nhắc tham gia khi dự án chuẩn bị listing trong quý 1 này.

Hy vọng bài viết trên cung cấp những thông tin hữu ích cho người dùng về dự án. Nội dung chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần tự DYOR và đưa ra những đánh giá riêng của mình trước khi quyết định đầu tư bất kỳ dự án nào.

Đọc thêm

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

Leahhere

Leahhere

- You have to be enough for you

5 / 5 (1Bình chọn)

Bài viết liên quan