Immediate or Cancel (IOC) là gì? Công cụ giảm thiểu rủi ro khi giao dịch Crypto

ByThiên Hà25/05/2024
Đối với những nhà đầu tư phải giao dịch nhiều token/coin trong một ngày thì lệnh Immediate or Cancel (IOC) là một phương án giúp giảm thiểu rủi ro, tránh bị quên hủy lệnh một cách thủ công. Đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro khi giao dịch, vậy Immediate or Cancel (IOC) là gì? Và các nhà đầu tư cần lưu ý gì khi sử dụng lệnh này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của TheBlock101 nhé.   

1. Immediate or Cancel là gì?

Immediate or Cancel (IOC) là gì? 
Immediate or Cancel (IOC) là gì? 

Immediate or Cancel (IOC) dịch nghĩa đen là khớp ngay lập tức hoặc hủy là một loại lệnh giao dịch trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán, crypto. Lệnh này yêu cầu việc mua hoặc bán một loại tài sản ngay lập tức với số lượng được chỉ định. Nếu không thực hiện được toàn bộ lệnh ngay lập tức, thì bất kỳ phần còn lại của lệnh đều bị hủy bỏ.

Ví dụ, nếu một nhà đầu tư đặt một lệnh mua 100 cổ phiếu với điều kiện Immediate or Cancel và chỉ mua được 80 cổ phiếu, thì 20 cổ phiếu còn lại sẽ không được mua và lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi lệnh được thực hiện.

Các lệnh IOC khác với các lệnh có thời hạn khác ở chỗ chúng chỉ yêu cầu thực hiện một phần, trong khi cả hai lệnh FOK và AON đều phải được thực hiện toàn bộ hoặc bị hủy.

2. Cách hoạt động của Immediate or Cancel

Cách hoạt động của lệnh IOC 
Cách hoạt động của lệnh IOC 

Lệnh Immediate or Cancel (IOC) hoạt động theo cách sau:

  • Đặt lệnh: Nhà đầu tư hoặc trader đặt một lệnh mua hoặc bán với điều kiện IOC trên nền tảng giao dịch. Lệnh này yêu cầu khối lượng cụ thể của tài sản tài chính (ví dụ: cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai) phải được mua hoặc bán ngay lập tức.

  • Kiểm tra khả năng thực hiện: Ngay khi lệnh được đặt, hệ thống giao dịch sẽ kiểm tra xem liệu có thể thực hiện lệnh ngay lập tức và với số lượng yêu cầu hay không.

  • Thực hiện một phần hoặc toàn bộ lệnh: Nếu lệnh có thể được thực hiện toàn bộ ngay lập tức: Toàn bộ khối lượng của lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức.

  • Nếu chỉ một phần lệnh có thể được thực hiện ngay lập tức: Phần có thể thực hiện sẽ được thực hiện ngay lập tức, và phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy bỏ.

  • Nếu không thể thực hiện bất kỳ phần nào của lệnh ngay lập tức: Toàn bộ lệnh sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.

  •  Kết thúc lệnh: Sau khi hệ thống giao dịch xử lý lệnh, nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo về kết quả của lệnh. Nếu lệnh được thực hiện hoàn toàn hoặc một phần, phần lệnh không thực hiện được sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: nếu một nhà giao dịch đặt một lệnh IOC để mua 10 Bitcoin với giá $10,000, nhưng giá mua trên thị trường là $10,500. Nêu xuất hiện nhà giao dịch khác là bán 2 Bitcoin với giá $10,000, lệnh IOC sẽ thực hiện mua 2 Bitcoin với giá $10,000 và hủy bỏ lệnh mua 8 Bitcoin còn lại. Lệnh IOC tạo nên sự thuận tiện trong các tình huống mà nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch ngay lập tức mà không muốn chờ đợi hoặc không muốn lệnh bị treo trong hệ thống.

3. Phân loại lệnh IOC

Limit IOC Order và Market IOC Order 
Limit IOC Order và Market IOC Order 

Trong giao dịch crypto, lệnh "Immediate or Cancel" (IOC) cũng có thể được phân loại theo hai cách sau:

  • Limit IOC Order (Lệnh Giới Hạn IOC): Lệnh này yêu cầu thực hiện giao dịch ngay lập tức nếu có thể đạt được giá mục tiêu hoặc tốt hơn. Nếu không thể thực hiện ngay lập tức với giá đó, lệnh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể đặt một lệnh IOC để mua 5 Bitcoin với giá không cao hơn $50,000 mỗi Bitcoin. Nếu có người bán Bitcoin với giá $50,000 hoặc thấp hơn, lệnh sẽ thực hiện mua ngay lập tức. Nếu không, lệnh sẽ bị hủy bỏ.

  • Market IOC Order (Lệnh Thị trường IOC): Lệnh này yêu cầu thực hiện giao dịch ngay lập tức với số lượng được chỉ định với giá thị trường hiện tại. Nếu không thể thực hiện ngay lập tức với số lượng đó, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể đặt một lệnh IOC để bán 10 Ethereum với giá thị trường hiện tại. Nếu chỉ có thể bán 8 Ethereum ngay lập tức, lệnh sẽ thực hiện bán 8 Ethereum và hủy bỏ lệnh bán 2 Ethereum còn lại.

Cả hai loại lệnh IOC trong giao dịch tiền điện tử đều nhằm mục đích thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm thiểu thời gian chờ đợi và nguy cơ thị trường biến động không lợi.

4. So sánh lệnh "Fill or Kill" (FOK) và "Immediate or Cancel" (IOC) 

 Lệnh
 Lệnh "Fill or Kill" (FOK) và "Immediate or Cancel" (IOC)

Hai loại lệnh "Fill or Kill" (FOK) và "Immediate or Cancel" (IOC) đều là các loại lệnh giao dịch được sử dụng trong thị trường crypto. Dưới đây là một so sánh giữa hai loại lệnh này:

Điểm khác biệt 

Fill or Kill Order (FOK)

Immediate or Cancel Order (IOC)

Đặc điểm chính:

Lệnh FOK yêu cầu thực hiện toàn bộ số lượng giao dịch được chỉ định ngay lập tức hoặc không thực hiện giao dịch nào cả.

Lệnh IOC yêu cầu thực hiện một phần hoặc toàn bộ số lượng giao dịch được chỉ định ngay lập tức. Nếu không thể thực hiện toàn bộ, phần còn lại sẽ bị hủy bỏ.

Hành động

Nếu không thể thực hiện toàn bộ số lượng giao dịch được chỉ định ngay lập tức, lệnh sẽ bị hủy bỏ mà không có giao dịch nào được thực hiện.

Nếu không thể thực hiện toàn bộ số lượng giao dịch được chỉ định ngay lập tức, phần đã thực hiện sẽ được giữ lại và phần còn lại sẽ bị hủy bỏ.

Mục đích

Lệnh FOK thường được sử dụng khi nhà giao dịch muốn đảm bảo rằng toàn bộ số lượng giao dịch được thực hiện ngay lập tức hoặc không giao dịch nào cả, giảm nguy cơ thất thoát hoặc lệch giá.

Lệnh IOC thường được sử dụng khi nhà giao dịch muốn thực hiện giao dịch một phần ngay lập tức, nhưng cũng chấp nhận nếu không thể thực hiện toàn bộ giao dịch trong thời gian ngắn.

 

Nhìn chung, có thể tóm gọn điểm khác biệt của 2 lệnh này như sau: 

  • FOK yêu cầu thực hiện toàn bộ giao dịch hoặc không giao dịch nào cả, trong khi IOC cho phép thực hiện một phần của giao dịch và hủy bỏ phần còn lại nếu không thể thực hiện toàn bộ.

  • FOK đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch, trong khi IOC có linh hoạt hơn bằng việc thực hiện một phần giao dịch ngay lập tức.

5. Tầm quan trọng của lệnh IOC

Tầm quan trọng của lệnh IOC
Tầm quan trọng của lệnh IOC

Các lệnh IOC phù hợp nhất để các giao dịch quan trọng hơn là các giao dịch nhanh chóng. Cả người mua và người bán trong bất kỳ thị trường giao dịch nào đều mong muốn mua tài sản ở một mức giá xác định dựa trên chiến lược đầu tư của mình. 

Khoảng giá thường dao động tự nhiên ở hầu hết các thị trường và lệnh IOC giúp hạn chế khả năng mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá không mong muốn. 

Ví dụ: nếu nhà giao dịch X muốn mua 5 BTC ở một mức giá cụ thể, lệnh IOC sẽ đảm bảo rằng tất cả coin, nếu có, sẽ được mua ở mức giá chính xác đó. Nếu không, một phần hoặc đôi khi toàn bộ lệnh đặt sẽ bị hủy. Bằng cách này, nhà giao dịch sẽ không mất bất kỳ khoản tiền nào do thay đổi giá trị tài sản trong giờ giao dịch. 

Nếu không có lệnh IOC, các nhà giao dịch có thể sở hữu tài sản ở mức giá được định giá quá cao hoặc bán chúng với giá được định giá thấp. Các lệnh của IOC ngăn chặn những tình huống đáng tiếc này và mang lại cho các nhà giao dịch cơ hội mua bán tài sản theo đúng chiến lược mà mình đề ra.

Cuối cùng, lệnh IOC rất quan trọng để các nhà giao dịch tích cực đặt “lời nhắc” tự động trong các phiên giao dịch hàng ngày. Giả sử nhà giao dịch X có chiến lược bán hoặc mua 20 token trên nhiều thị trường. Trong trường hợp thực hiện thủ công, rất dễ bị mất dấu và quên hủy các lệnh không còn mong muốn. Lệnh IOC có thể hỗ trợ đáng kể cho nhiệm vụ này và giảm nguy cơ sai sót của con người trong giao dịch. 

6. Tổng kết

Trong thị trường tiền điện tử, lệnh "Immediate or Cancel" (IOC) là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch thực hiện các chiến lược giao dịch một cách linh hoạt và hiệu quả. Bằng cách cho phép thực hiện một phần của giao dịch ngay lập tức và hủy bỏ phần còn lại nếu cần, IOC giúp giảm thiểu rủi ro và tăng tính linh hoạt trong quá trình giao dịch.

Với sự linh hoạt và tính hiệu quả, lệnh IOC không chỉ là một công cụ hữu ích cho những người tham gia thị trường tiền điện tử, mà còn là một phần quan trọng của quá trình giao dịch hiện đại trong môi trường thị trường phức tạp và biến động.

Đọc thêm:

Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

Thảo luận thêm tại

Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

0 / 5 (0Bình chọn)

Bài viết liên quan