Spacefi (SPACE) là gì? Nền tảng cross-chain web3 trên Evmos và zkSync

18/03/2023
Chia sẻ
 
SpaceFi là một nền tảng cross-chain web3 xây dựng trên Evmos và zkSync, với DEX, NFT, Starter, Spacebass là sản phẩm ban đầu. Hiện tại, đều có thể đầu tư hoặc tham gia airdrop dự án (dự án confirm sẽ có airdrop)

1. Ý tưởng

1.1 SpaceFi là gì?

SpaceFi là một nền tảng cross-chain web3 xây dựng trên Evmos và zkSync, với DEX, NFT, Starter, Spacebass là sản phẩm ban đầu. Hiện tại, đều có thể đầu tư hoặc tham gia airdrop dự án (dự án confirm sẽ có airdrop)

1.2 Tầm nhìn

Tầm nhìn của SpaceFi là kết nối hệ sinh thái Cosmos và Ethereum Layer , khám phá các giải pháp xuyên chuỗi và khả năng tương tác.

2. Sản phẩm

- Sản phẩm cốt lõi là Bridge giữa Evmos - ZkSync hiện tại cần đợi ZkSync hoàn chỉnh mainnet để chính thức để hoàn thiện sản phẩm này.

- NFT: Cho phép 1 số user tham gia ban đầu mua NFT loại 1 từ đó đúc ra các NFT loại 2,3 để nhận các quyền lợi nhất định. Như tham gia GameFi, SpaceDAO,…

- Starter: Là nền tảng Launchpad của dự án, hiện dự án đã dùng nó để gọi vốn qua 3 vòng Private, public 1, public 2. Tổng số tiền gọi được là 340.000 EVMOS (~100k$)

- Spacebase: Cho phép user dùng token Space tạo DAO và thu phí thành viên tham gia vào DAO đó, token Space. Thành viên tham gia cũng có thể nhận được reward 2 token Space - EVMOS

- Farming: Cho farming với nhiều cặp giao dịch khác nhau. Đặc biệt chú ý, nền tảng cho user lock token xSpace để nhận reward với APY 168%. Nhưng khi unlock sẽ cần đợi 30 ngày để nhận về 100% token. Nếu muốn nhận ngay chỉ nhận được 50% token đã stake.

- Space Validator: Cho phép user Delegator EVMOS.

Kết luận: Các sản phẩm đầu đều đã ra mắt và hoạt động khá tốt. Chỉ còn đợi zkSync ra mắt mainet để build Bridge làm sản phẩm cốt lõi.

3. Tokenomics

3.1. Token Metrics

- Tổng cung tối đa cho 2 chain là 60M SPACE: 30M SPACE sẽ phát hành trên Evmos, 30M SPACE sẽ phát hành trên ZkSync khi mainnet.

- Tổng cung lưu hành: 2.316.483 SPACE

- Tổng số token đã được đốt: 97.380 SPACE

- Token được lock trong DAO: 209.819

- Total Value Lock: 1.029.006$ bao gồm LPs, Mining pool và NFTs

3.2. Token sale

  • Private Sale: 2.000.000 SPACE, 1 Space = 0,075 EVMOS
  • Public Sale 1: 1.000.000 SPACE,  1 Space = 0,09 EVMOS
  • Public Sale 2: 1.000.000 SPACE,  1 Space = 0,1 EVMOS
  • Listing Price: 0,125 EVMOS
  • Unlock: 25% tại TGE, 75% còn lại trả trong 3 tháng (mỗi tháng unlock 25%).

3.3. Phân bổ Token

  • Cộng đồng: 80%, Trong đó:

70%, được phân bổ cho phần thưởng khai thác, phần thưởng thanh khoản, đặt cược, khai thác giao dịch, v.v.

10%, được phân bổ cho kho bạc DAO, thông qua quản trị, để xây dựng sinh thái, hợp tác chiến lược, v.v.

  • Đội ngũ dev: 20%

4. Lộ trình phát triển

Hiện tại gần như dự án đã hoàn thành đúng tiến độ roadmap về mặt sản phẩm.
- Chờ đợi điều gì trong roadmap ?
+ Sắp tới khi ZkSync ra mắt mainnet, Space.Fi sẽ ra mắt luôn sản phẩm cầu nối giữ Evmos - ZkSync. Cầu nối không chỉ cho phép chuyển token giữa 2 chain mà còn có thể chuyển Planet NFT.
+ Starer sẽ niêm yết nhiều dự án khác. Giúp cho user có thể tham gia các vòng mua public sale trên đây.

5. Thành viên team

Updating…

6. Nhà đầu tư

Updating

7. Tham gia testnet, airdrop trên SpaceFi

7.1. Testnet

Hiện tại dự án đang triển khai Testnet. Hướng dẫn tham gia như sau:

  • Vào Swap, sau đó Swap từ DAI, USDC, LINK,… → STAR

7.2. Airdrop

Hiện tại có thể tham gia các nhiệm vụ trên crew3 tại đây: https://crew3.xyz/c/spacefisoulnetwork-1831/questboard
Nắm giữ Planet NFTs cũng có thể nhận được airdrop và các quyền lợi khác. Quan trọng nhất, bạn có thể trải nghiệm các sản phẩm farming, swap, bridge trên ZkSync testnet để có cơ hội nhận airdrop.

8. Cộng đồng

9. Kết luận

SpaceFi là một nền tảng DEX community-driven đồng thời tích hợp một số sản phẩm của các giao thức DeFi, NFT, Game, Social Network và một số mảng khác. Anh em có thể tham gia testnet của dự án để kiếm thêm cơ hội retroactive.

Bài viết nhằm mục đích cung cấp thông tin, đây KHÔNG phải là lời khuyên đầu tư!

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Cộng đồng Facebook:  https://www.facebook.com/groups/2547437241936604

Telegram nhóm chat:  https://t.me/bigcoinvietnam

Telegram news:  https://t.me/Bigcoinnews

Twitter: https://twitter.com/BigcoinVietnam_ 

Kênh Youtube: https://youtube.com/@BigcoinVietnam 

Bạn muốn nghe chia sẻ về những kiến thức phân tích thị trường và bài học đầu tư?

Học tại đây

Đánh giá:

(5/5)