theblock101

  Spice Finance là gì? Mảnh ghép Lending aggregator cho NFT

  ByVitNhoNho19/02/2023

  Spice Finance là một trong những nền tảng NFTFi lending dành cho NFT nhận được khác nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Vậy, Spice Finance là gì và vì sao nó lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy?

  1. Spice Finance là gì?

  Spice Finance là một bộ giao thức DeFi giúp người dùng truy cập các sản phẩm tài chính cho NFT. Bằng cách kết hợp tổng hợp, thẩm định thông tin từ các nền tảng khác, Spice mục tiêu trở thành cánh cửa giúp người dùng tiếp cận với thế giới NFTFi một cách đơn giản nhất. Spice Finance sẽ cải thiện đáng kể quy trình cho vay NFT phức tạp và tốn thời gian bằng cách tổng hợp tất cả các khoản cho vay và pool vay, phát triển các chiến lược cho vay theo thuật toán ở trên cùng và cung cấp cho người dùng các kho tiền đơn giản và minh bạch mang lại lợi suất cho vay NFT vượt trội.

  2. Sản phẩm

  Spice đang trong quá trình phát triển hoàn thiện sản phẩm, sản phẩm đang tập trung cho các tính năng phục vụ cho người cho vay.

  Bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2023, 555 chủ sở hữu Prologue NFT có thể gửi $WETH vào Prologue Vault trên nền tảng của Spice và được định hướng tới các NFT lending khác.

  Một thời gian sau khi ra mắt Prologue Vault, Flagship Vault sẽ được tung ra trên nền tảng của Spice. Đây sẽ là một kho tiền truy cập công khai, trong đó bất kỳ người cho vay nào cũng có thể đóng góp $WETH và tiếp xúc với NFT lending.

  Sau khi triển khai, tất cả những người cho vay Spice sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển tổng hợp và tóm tắt khoản vay của họ trên các thị trường và pool cho vay trong thời gian thực.

  Spice cấm user ở các quốc gia sau truy cập vào nền tảng của họ Hoa Kỳ, Canada, Bắc Triều Tiên, Syria, Iran, Cuba và Nga.

  2.1. Spice Vaults là gì?

  Spice Vaults chạy các chiến lược cho vay tự động, do người dùng lựa chọn trên tất cả các thị trường NFT lending, giúp kiếm được lợi nhuận.

  Người dùng có thể gửi $WETH, Spice Vault sẽ tự động bắt đầu chạy chiến lược cho vay do người dùng lựa chọn để kiếm lợi nhuận. Với cấu trúc kho tiền này, người gửi tiền ngay lập tức được tiếp cận với một loạt các khoản vay, bộ sưu tập NFT, LTV và thị trường NFT lending. Ngoài ra cấu trúc này sẽ giúp giảm chi phí gas cho người dùng. Thay vì thực hiện 3-4 giao dịch cho mỗi người dùng, kho tiền sẽ thực hiện 3-4 giao dịch cho hàng nghìn người dùng cùng một lúc. Điều này làm cho trải nghiệm người sử dụng các Spice Vault này cực kỳ đơn giản và tiết kiệm chi phí.

  Khi khởi chạy sản phẩm chính thức, Spice sẽ ra mắt một loại Vault dành cho người dùng trên nền tảng của Spice Prologue Vault. Prologue Vault có tính năng tiếp cận tới NFT blue-chip và mid chip và định tuyến đến X2Y2, NFTfi, Arcade, BendDAO & DropsDAO

  2.2. Cấu trúc khoản vay và thị trường

  Có hai loại khoản vay thế chấp NFT chính trong NFT-FI:

  Các lending pool có thanh lý dựa trên giá sử dụng các oracle do thị trường chỉ định để xác định số tiền cho vay và ngưỡng thanh lý (về mặt cấu trúc rất giống với các hệ thống cho vay P2Pool trong DeFi như Aave hoặc Compound). Tiền lãi biến đổi, dựa trên việc sử dụng pool, được tích lũy liên tục. Khi số tiền đã vay vượt quá giá oracle nhân với ngưỡng thanh lý do thị trường đặt ra, thị trường sẽ lưu giữ tài sản thế chấp của người đi vay không trả được nợ (NFT) và liệt kê nó để thanh lý, thường là trong một cuộc đấu giá có thời lượng cố định trong chính giao diện người dùng của giao thức.

  Các khoản cho vay thanh lý theo thời gian có lãi suất cố định và ngày đáo hạn được xác định bởi thương lượng của người đi vay và người cho vay. Nếu tiền lãi và tiền gốc không được thanh toán trước ngày đáo hạn, Spice's Vaults sẽ giữ tài sản thế chấp và niêm yết để thanh lý, thường thông qua việc niêm yết đồng thời trên OpenSea, X2Y2 và LookRare.

  2.3. Lựa chọn Khoản vay & Thị trường

  Lựa chọn thị trường

  Spice Vaults hiện tích hợp các thị trường cho vay NFT sau:

  • NFTfi (P2P)
  • Trò chơi điện tử (P2P)
  • X2Y2 (P2P)
  • BendDAO (P2Pool)
  • DropsDAO (P2Pool)

  Ở cấp cao nhất, các quyết định về việc tích hợp các thị trường cho vay NFT trong tương lai sẽ dựa trên phản hồi của cộng đồng cũng như các cơ hội cho vay có sẵn trên thị trường và sự sẵn có của cơ sở hạ tầng cho vay tự động.

  Định giá khoản vay, tạo và thực hiện danh mục đầu tư

  APR tối ưu cho các khoản vay và lending pool được xác định theo thuật toán dựa trên mô hình Định giá Quyền chọn của Black & Scholes, với các điều chỉnh thích hợp cho khoản vay được thế chấp bằng NFT.

  Hiện tại, giá lịch sử của NFT được sử dụng để xác định mức độ biến động của giá trị khoản vay. Biến động giá của NFT được xác định bởi giá sàn và giá thẩm định trong quá khứ.

  Danh mục đầu tư tối ưu được xác định bằng thuật toán dựa trên “Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại” được điều chỉnh thích hợp cho khoản vay thế chấp bằng NFT có tính đến tính thanh khoản, khoản hoàn trả bất đối xứng và các sự kiện rủi ro đi kèm.

  Để tối đa hóa hiệu quả, các mô hình định giá NFT nặng về mặt tính toán của Spice sẽ được thực thi ngoài chuỗi, trong khi đó tiền của người dùng được lưu trữ và giao dịch không giám sát được thực thi trên chuỗi.

  Đấu thầu khoản vay P2P (P2P Loan Bidding)

  Prologue Vault sẽ định tuyến vốn đến một “Base Vault” đã được lựa chọn chiến lược đặt giá thầu cho các khoản vay P2P NFT với các ràng buộc về LTV và APR tối thiểu ở mức cho phép.

  Số tiền cho vay tối đa được xác định theo thuật toán. 

  Lựa chọn Bộ sưu tập NFT

  Khi ra mắt, Spice Vaults sẽ thẩm định và phân bổ vốn cho các bộ sưu tập NFT sau:

  • Bored Ape Yacht Club
  • Mutant Ape Yacht Club
  • Crypto Punks
  • CloneX
  • Azuki
  • Otherdeeds
  • Meebits
  • Doodles
  • Squiggles

  2.4. Phân loại Vaults

  Hệ thống kiến trúc Vault trên Spice bao gồm hai loại Vault khác nhau: Base Vaults và Aggregator Vaults

  Người dùng chỉ có thể gửi tiền vào Aggregator Vaults. Để truy cập chiến lược của một Base Vault duy nhất, người dùng có thể chọn định tuyến vốn từ một Aggregator Vault được xây dựng tùy chỉnh đến duy nhất Base Vault đó

  Phân loại Vaults
  Phân loại Vaults

  Base Vaults

  Mỗi Base Vault sẽ tích hợp với một hoặc nhiều marketplaces lending P2P NFT và chạy chiến lược cho vay của riêng mình theo các thông số cho vay được xác định trước. Base Vaults hoạt động hiệu quả như “pool” trong đó tiền từ Aggregator Vaults có thể được gửi để truy cập các khoản vay P2P NFT. Khi sản phẩm ra mắt, sẽ có một Base Vault trên Spice hoạt động do cộng đồng lựa chọn trên NFTfi, Arcade và X2Y2. Trong tương lai, Spice sẽ cung cấp cho Spice Merchants khả năng tạo ra các Base Vault tùy chỉnh. Giao thức của Spice sẽ đồng thời lưu trữ nhiều Base Vault dành riêng cho người dùng, mỗi Base Vault chạy một chiến lược cho vay P2P NFT duy nhất, trên tất cả các thị trường cho vay P2P NFT.

  Aggregator Vaults

  Aggregator Vaults nằm phía trên Base Vaults. Aggregator Vaults tích hợp các thị trường Base Vaults và P2Pool NFT Lending, cho phép người dùng tiếp xúc với nhiều chiến lược P2P và lợi nhuận đa dạng. Khi ra mắt, ban quản trị Spice sẽ phát hành Aggregator Vaults: Prologue Vault. Prologue Vault tích hợp:

  -NFTfi+Arcade+X2Y2 Base Vault

  -BendDAO

  -DropsDAO

  Spice cung cấp cho bất kỳ ai khả năng tạo ra các Kho lưu trữ tổng hợp tùy chỉnh. Giao thức của Spice sẽ lưu trữ nhiều Kho lưu trữ tổng hợp phù hợp với rủi ro mong muốn của người dùng + cân bằng lợi nhuận và khả năng tiếp xúc với thị trường cho vay NFT khi các Kho lưu trữ tổng hợp tùy chỉnh được đề xuất và thành lập.

  2.5. Thanh lý

  Phương pháp mà Spice sử dụng để xử lý các khoản thanh lý NFT được thế chấp phụ thuộc vào các công cụ thanh lý của thị trường cho vay NFT cơ bản.

  Thanh lý

  Thanh lý

  P2P (NFTfi, Arcade và X2Y2) Công cụ thanh lý của Spice được kích hoạt khi người vay không trả được nợ cho khoản vay P2P của họ (ví dụ: khi khoản vay không được hoàn trả khi đáo hạn khoản vay). Khi xảy ra vỡ nợ đối với khoản vay Spice P2P… Spice sẽ liệt kê NFT được thế chấp thông qua Reservoir cho tất cả các thị trường có sẵn (OpenSea,LookRare, v.v.) với giá trị hoàn trả gấp 1,1x lần của khoản vay không trả được. Nếu giá thầu bằng hoặc cao hơn giá đó, Spice sẽ chấp nhận giá thầu đó và thanh lý tài sản. Nếu không, Spice sẽ liên tục niêm yết lại NFT ở mức 99% giá trong lần niêm yết trước cứ sau 3 giờ cho đến khi NFT được bán. Doanh thu kiếm được từ sự kiện thanh lý được phân phối giữa các LP của Spice Vault.

  P2Pool (i.e., Bend and Drops)

  Các giao thức P2Pool thực hiện các cơ chế thanh lý của riêng chúng. Ở cấp độ cao, hầu hết các công cụ thanh lý P2Pool hoạt động tương tự như công cụ thanh lý của Spice. Khi người vay không trả được nợ cho khoản vay P2Pool của họ (ví dụ: khi giá trị của NFT được thế chấp giảm xuống dưới giá thực hiện)... Giao thức P2Pool thanh lý NFT được thế chấp thông qua đấu giá có độ dài cố định tùy chỉnh. Giao thức P2Pool phân phối doanh thu kiếm được từ sự kiện thanh lý giữa các LP vault có liên quan (một trong số đó là Spice). Spice nhận tiền từ sự kiện thanh lý P2Pool. Spice sau đó phân phối tiền giữa các LP của Spice Vault.

  2.6. Phí Vault

  Trong tương lai, Spice Vaults có thể sẽ chỉ tính một khoản phí phần trăm nhỏ khi rút tiền từ giao thức. Trước mắt (có thể thay đổi), tất cả các Spice Vault sẽ có phí được đặt thành 0%.

  3.Thành viên team

  Team ẩn danh

  4. Nhà đầu tư

  Spice Finance huy động được 1,7 triệu đô la, trong đó có Shima Capital dẫn đầu, ngoài ra còn có các quỹ đầu tư khác Shima capital, bigcoin brain holdings…

  Nhà đầu tư
  Nhà đầu tư

  5. Tokenomic

  Chưa có thông tin

  6. Lộ trình phát triển

  Chưa có thông tin

  7. Cộng đồng

  Website: https://www.spicefi.xyz/

  Media: https://spicefinance.medium.com/ Discord: discord.gg/spicefinance

  Twitter: https://twitter.com/spice_finance

  8. Kết luận

  Spice Finance hiện đang trong quá trình sơ khai chưa có nhiều thông tin để đánh giá chất lượng dự án. Tuy nhiên đây sẽ là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho NFT.

  Đọc thêm:

  Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.

  Thảo luận thêm tại

  Facebook:https://www.facebook.com/groups/bigcoincommunity

  Telegram: https://t.me/Bigcoinnews

  Twitter: https://twitter.com/BigcoinVN 

  VitNhoNho

  VitNhoNho

  Một người yêu thích crypto, liên tục học hỏi, tìm hiểu những nội dung mới nhất trên thị trường

  5 / 5 (2Bình chọn)

  Bài viết liên quan